En viktig del för att minska miljöpåverkan är källsortering av avfall, något som sker såväl vid logistikcentret i Örebro som i samtliga Elektroskandias 49 butiker runt om i landet.

Carina Karlsson, drift- och etable­ringschef, berättar om hur arbetet med källsortering sker vid Elektro­skandias butiker:

– Vi har ett centralt avtal med facility management-företaget ISS när det gäller våra butiker. ISS ansvarar för allt ifrån städning, entrémattor och fruktleveranser till miljöhantering. De hjälper oss att se till att vi uppfyller kraven och källsorterar och hanterar vårt avfall på bästa sätt. När det gäller källsorte­r­ingen samarbetar ISS med återvinnings­företag som säkerställer att vi alltid har rätt återvinnings­kärl för de olika avfallsfraktionerna i varje butik och att kärlen töms regelbundet. Det finns regler för vilka kärl som är till för respektive avfallsfraktion och kärlen är tydligt uppmärkta. Exempel på olika avfallsfraktioner är elektronik, papper, glas, lysrör, plast, batterier, metall etc. Tillsammans med ISS gör vi löpande genomlysningar och ser till att våra butiker har rätt kärl och att de töms lagom ofta, säger Carina Karlsson och fortsätter:

– Även om jag inte har exakta siffror på det så har jag fått indikationer från en del butiker på att man märkt att mängden förpackningsavfall minskar. Det är en positiv trend att producenter blir allt mer miljömedvetna och många strävar efter att försöka mini­mera emballaget kring produkterna. Under 2021 källsorterades totalt cirka 360 000 kilo avfall vid våra 49 butiker.