Sedan man i Östersund bestämt sig för att bygga en arena gick det hela mycket fort. På ett år har man färdigställt ett imponerande bygge bestående av två eluppvärmda konstgräsplaner av absolut senaste snitt, läktare med plats för mer än 5 000 personer, elljus på båda planerna, åtta omklädningsrum, kontorslokaler, restaurang m.m. Givetvis var Elektroskandia med i projektet, som leverantör av bland annat integrerad säkerhet av passerkontroll och inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och arenaljud.