”Installatörer bör läsa på om de olika alternativ till lysrör som finns, så att de kan erbjuda dessa och förklara för sin kund”

 

Från och med augusti börjar kommande förbud mot lysrör T5 och T8 gälla. Minst 2 TWh per år beräknas sparas från och med år 2028 då utfasningen planeras vara klar. Som installatör bör du läsa på om de olika alternativ som finns och bistå dina kunder med förslag på hur övergången kan genomföras. Det menar Peter Bennich, senior rådgivare inom energieffektivisering hos Energimyndigheten.

Varför är energieffektivisering viktigt?

– För att undvika att slösa energi i onödan som både leder till ökad miljöbelastning och onödigt höga energiräkningar. Det har ju blivit väldigt tydligt denna vinter, med de höga elpriser vi har nu.

Vad har Ekodesigndirektivet rörande belysning inneburit för Sverige sedan införandet?

– Genom de olika krav som ställts sedan 2009 har vi fasat ut det mesta av glödtrådslamporna, lågenergilamporna och en del gammal vägbelysning. Inom några år kommer vi även att ha fasat ut det mesta av lysrören också. På så sätt har gamla och ineffektiva ljuskällor successivt fasats ut och LED-baserad belysning fasats in.

Hur mycket resurser uppskattas vi ha sparat tack vare detta direktiv?

– Om vi pratar energi först så har vi beräknat att den totala elanvändningen minskat från cirka 14 TWh/år 2010, till 11 TWh/år 2016, när vi gjorde uppskattningen senast. Det är rätt mycket el som sparats på detta sätt och i takt med att övergången till LED-baserad belysning fortsätter, tror vi att de fortsatta besparingarna kommer vara ungefär lika stora, även om det är svårt att säga exakt.

– Dessutom har vi minskat mängden kvicksilver som cirkulerar i samhället. Varje ljuskälla som baseras på någon form av urladdning, som lågenergilampor, gamla väglampor och lysrör, innehåller en liten mängd, några milligram, kvicksilver. Eftersom det finns så många armaturer i vårt samhälle, många miljoner, blir den totala mängden relativt stor. Kvicksilver är ett giftigt ämne som håller på att fasas ut inte bara inom EU, utan även globalt.

Var det ett bra beslut att införa direktivet? Varför?

– Ja, eftersom det bidrar till minskad energianvändning. Det stimulerar även företag att göra innovationer, eftersom de slipper konkurrensen av gammal teknik.

Varför införs kommande lysrörsförbud? Från när börjar det gälla? Vad innebär det i praktiken?

– Utfasningen av T5 och T8 är ytterligare ett steg i utfasningen av gamla och ineffektiva ljuskällor. På grund av förändringar i RoHS-direktivet kommer lysrör, T5 och T8, kompaktlysrör och cirkellysrör för allmänbelysning att fasas ut under 2023. Kompaktlysrör och T5 cirkel har utfasningsdatum 24 februari och lysrör T5 och T8 den 24 augusti som datum då de inte längre får sättas på marknaden. De som redan finns i lager får säljas ut, och de som redan sitter i en armatur får sitta kvar där tills de går sönder. Vill man veta mer finns det mycket bra information på Belysningsbranschens hemsida.

Hur mycket beräknar vi kunna spara tack vare kommande lysrörsförbud?

– Vi håller på att beräkna det och är inte riktigt färdiga, men en försiktig uppskattning är minst 2 TWh/år från och med 2028 då vi tror och hoppas utfasningen är klar.

Vilken roll har du och ditt engagemang spelat i processen fram till lysrörsförbudet?

– Jag deltar som svensk delegat i den så kallade ekodesignkommittén, där krav enligt ekodesignförordningen (lagstiftningen) förhandlas fram. Jag har också bistått Kemikalieinspektionen, KemI, som svensk expert i den andra kommitté som är relevant här, kommittén för Restriction of Hazardeous Substances, RoHS-kommittén.

– Tillsammans med KemI och internationella experter har vi tagit fram underlag som visar att det inte längre går att försvara de undantag som lysrör och lågenergilampor haft från att fasas ut från marknaden på grund av sitt kvicksilverinnehåll. Idag finns LED-alternativ som är kvicksilverfri till i stort sett all slags belysning, och därmed faller undantagen.

Hur kan vi undvika att belysningsanläggningarna blir sämre för användarna, så kunderna verkligen får rätt typ av ersättningsprodukter?

– Vårt råd är att inte stressa fram någon lösning utan istället kosta på sig att göra en inventering och ta fram en strategi för utbytet till ny, LED-baserad belysning. Beroende på åldern hos sin nuvarande anläggning kan man ha allt från något år till flera år på sig att genomföra bytet.

– Vi rekommenderar också att ta hjälp av en ljusdesigner eller liknande, som både kan teknik och ljussättning, eftersom det här också innebär en möjlighet att byta ut gammal och många gånger ganska dålig belysning till ny, effektiv och bra belysning. Det är också bra att kontakta andra som redan gjort bytet och fråga hur de gjort, vilka erfarenheter de har och hur bra det tycker att det blev.

Kommer det att krävas nya installationer av helt nya ljusarmaturer nu, i de miljöer där ljusnivåkrav är planerade och säkerställda utifrån gamla lysrör

– Nej, inte nödvändigtvis. I vissa fall fungerar det nog att ersätta själva lysrören till LED-rör utan att byta armatur. Men då är det bra att prova sig fram med LED-rör från olika leverantörer samt med olika ljusstyrkor och ljusfördelning, och kolla att det blir bra. Man måste ha även ha koll på att göra allt enligt Elsäkerhetsverkets rekommendationer, i de fall man behöver modifiera något.

– Men med det sagt, rekommenderar vi att först ta in en ljusdesigner som tittar på olika alternativ, däribland att byta ut allt till nya armaturer och eventuellt kompletterande kontrollsystem som kan leda till både bättre belysning, längre livslängder samt lägre energikostnader. Det kan innebära en dyrare investering, men lägre driftskostnader och därmed lägre totalkostnad på längre sikt.

Hur behöver installatörer förbereda sig inför kommande förbud?

– De bör läsa på om de olika alternativ som finns, så att de kan erbjuda och förklara för sin kund de olika alternativ som finns. De kan också bidra med att göra inventeringar av det befintliga beståndet och räkna på alternativen. Till sist är det också bra om de kan samarbeta med en ljusdesigner, som kan hjälpa till att se över och eventuellt designa om själva belysningslösningen.

Vilka problem kan du se eventuellt uppstår nu när förbudet träder i kraft?

– Det är viktigt att inte stressa i onödan och till exempel köpa på sig ett lager av lysrör, eller göra en snabb övergång till en ny lösning med LED utan att ha tänkt igenom alternativen ordentligt. Med en inventering och en strategi i botten kan man istället genomföra en planerad övergång som troligtvis också är enklare att hantera budgetmässigt.

Stämmer det att metallhalogen och högtrycksnatriumlampor ska försvinna? I så fall när?

– Det finns idag inga beslut om när de kommer att fasas ut, men vi förväntar oss att Kommissionen i framtida revideringar av ekodesign och RoHS kommer att adressera dem också. Det är ett naturligt nästa steg och revideringen av ekodesign och RoHS för belysning kommer att påbörjas inom några år.

 

LYSRÖRSUTFASNINGEN

På grund av förändringar i RoHS direktivet kommer lysrör (T5, T8), kompaktlysrör och cirkellysrör för allmänbelysning att fasas ut under 2023.

Följande utfasningsdatum gäller för nedanstående ljuskällor:

  • Kompaktlysrör, T5 och T9 cirkellysrör: 24 februari 2023
  • Lysrör T5 och T8: 24 augusti 2023
  • Halogenlampor med sockel G9, G4 och GY 6,35: 1 september 2023

Efter dessa datum får man inte sätta nya ljuskällor på EU-marknaden, produkter som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas samt säljas.