I Korsberga, söder om Vetlanda, ligger Reviva Plastics AB, ett företag som nu bygger ut verksamheten med tre nya produktionslinjer. Företaget återvinner lantbruksplast som efter en process blir till högkvalitativ granulatråvara, för återanvändning i nya plastmaterial. Elektroskandia förser Vetlanda Elteknik med den materiel som krävs för maskininstallationer och kraft till maskinerna vid de nya produktionslinjerna.

Ensilage kallas det djurfoder som konserverats genom fermentering i de vita rundbalar som kan ses liggande på svenska åkrar under sommaren, innan de körs ut till gårdarna. Viktigt är att djurfodret fermenteras genom en naturlig process i en luftfri miljö och därför är rundbalarna förseglade med en sträckfilm av plast. Reviva Plastics återvinner denna plast från jordbruket till användning i nya plastprodukter. Företagets affärsidé är ”att ta ett helhetsgrepp om värdekedjan från insamling av plast hos Sveriges bönder till att leverera en högvärdig råvara till plastindustrin”. De pellets, som är företagets slutgiltiga produkt, säljs till ett antal kunder på den svenska marknaden och man levererar även utanför Sverige. Reviva Plastics har sedan 2019 bedrivit sin återvinningsverksamhet i Korsberga.

Cirkulär ”grön” ekonomi

Sedan 2021 ägs Reviva Plastics av Trioworld Group, som med 12 miljarder SEK i omsättning och cirka 1 800 anställda är, ett av de ledande företagen när det gäller att utveckla, producera och sälja innovativa och hållbara plastfilmsprodukter.

– Vår ägare investmentbolaget Altor, har fokus på att bygga bolag i världsklass och med dem i ryggen, såg vi stora möjligheter till att kunna utveckla verksamheten vid Reviva Plastics. Särskilt angeläget då allt fler kunder och lantbrukare vill bidra till en cirkulär ”grön” ekonomi, säger Fredrik Cato, teknisk chef på Trioworld AB.

Utöka kapaciteten

Processen hos Reviva Plastics går till så att genom avtal med en insamlingsorganisation får man in ensilageplast till sin anläggning i Korsberga. Här rivs plasten först ner i mindre bitar, sedan tvättas den i flera steg, torkas, extruderas och granuleras för att slutligen bli till pellets. Hittills har Reviva Plastics haft en kapacitet att återvinna cirka 10 000 ton lantbruksplast per år.

– Man ville nu utöka kapaciteten per år till 55 000 ton och behövde därför bygga ut verksamheten, från en produktionslina till fyra. Vi fick uppdraget att utföra alla maskininstallationer och kraft till maskinerna, säger Fredrik Holmström, Vetlanda Elteknik.

Tre nya produktionslinjer

Vetlanda Elteknik är specialiserade inom industriservice och industriautomation och man tillverkar allt från små till kompletta produktionslinjer, från planering och konstruktion till tillverkning och slutmontering.

– För expansionen har Reviva Plastics låtit bygga en ny lokal på cirka 5000 kvm och dessutom byggt till 800 kvm på den befintliga byggnaden. Installationen av de nya produktionslinjerna kommer omfatta flertalet inmatningsband, rivare, tvättanläggningar, extruders, vattenreningsanläggningar och en sorteringsanläggning. Ett stort och omfattande projekt, som för vår del startade vid årsskiftet, säger Fredrik Holmström.

12 km maskinkabel

Elektroskandia levererar den materiel som krävs för projektet till Vetlanda Elteknik. Tekniska innesäljaren Robert Bergman har ett nära samarbete med Fredrik Holmström och sköter den dagliga kontakten kring beställningar och leveranser.

Vi levererar bland annat kabel, kabelstegar, 4,5 km markrör, tillbehör och övrig installationsmateriel. Mycket energi krävs till den nya anläggningen och man har bland annat lagt ut cirka 2,8 km grov svartakabel. Vi har även levererat cirka 12 km maskinkabel, säger Mats Rustan, utesäljare Elektroskandia.

Energiåtgången är 7.5 MWh för fyra produktionslinjer och man har sex st egna transformatorer på området.

Från 17 till 60 anställda

I och med den här satsningen går Reviva Plastics från 17 anställda till närmare 60, en kraftig industriexpansion på en liten ort.

– Vi är nu i slutfasen av projektet och räknar med att vara igång med de nya produktionslinjerna under första kvartalet 2024, avslutar Fredrik Cato.