Det sker nu en stor modernisering av mobilnäten och telekomsiterna i Sverige behöver uppgraderas med ny utrustning samtidigt som de kompletteras med 5G. Netel, som bygger mobilstationer åt de flesta operatörer, har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Elektroskandia. Dels när det gäller logistiklösningar med sampackade leveranser, dels utveckling av innovativa installationsprodukter för telekomsiter.

Patrik Österberg, affärsområdeschef Telekom på Netel.

Vi bad Patrik Österberg, affärs­om­rådeschef Telekom på Netel kort beskriva företagets erbjudande samt vad som är på gång.

– Inom affärsområde Telekom i Sverige har vi ett brett serviceerbjudande över hela värdekedjan inom Mobil. Vårt erbjudande sträcker sig vanligtvis från planering, avtal- och tillståndshantering till byggnation och driftsättning. Just nu är det verkligen högtryck i vår bransch då alla våra kunder behöver modernisera sin utrustning ute på telekomsiterna. Det gäller allt ifrån kablage till radio, antenner och antennbärare som måste förnyas, samt att det ofta ska kompletteras med utrustning för 5G. Fler frekvenser samkörs vilket gör att antennerna blir allt större och då ökar också vindlasterna vilket gör att vi måste byta ut antennbärarna och i en del fall förstärka infästningen i taket. Det är med andra ord fråga om helrenovering av siterna, säger Patrik Österberg.

Lagarbete

Netel har sedan många år ett nära samarbete med Elektroskandia, där Mikael Larsson, KAM, är övergrip­ande ansvarig för affären.

Elektroskandias Cluster-Junction är cylindrisk till formen för att minska vindlasterna.

– Samarbetet engagerar många avdelningar och medarbet­are inom Elektroskandia. När det gäller materielleveranser och logistik är det fråga om ett riktigt lagarbete som engagerar såväl godsmottagning som projektpackning och innesälj. Här använder vi vår crossdocking-tjänst, vilket innebär att vi projektpackar och samlastar gods från oss och från Netels övriga leverantörer på vårt logistikcenter, för att sen leverera en komplett sändning till site. Enkelt och effektivt för Netel samtidigt som det är en hållbar lösning då det innebär färre transporter, säger Mikael Larsson och fortsätter:

– Vi utvecklar och produ­cerar även nya innovativa installationsprodukter till Netels telekomsiter. Byggtekniskt sker förändringar över tid och man vill få plats med mer utrustning på siterna samtidigt som man vill kunna bygga snabbare. Det ställer nya krav på fästen och de övriga installationsprodukter som finns på siterna. Vi har löpande möten med Netel där vi diskuterar nya produkt­lösningar tillsammans med installatörer och operatörer.

En leverans med all materiel sampackad

Joakim Anagrius är projektchef på Netel och ansvarig för att koordinera företagets projektledare och projektkoordinatorer mot ett flertal projekt.

– När vi får in en beställning från en operatör så fördelas den ut till våra projektledare. Där­efter går våra projektledare igenom vad som krävs materielmässigt till siten och skapar en materiellista. Denna lista skickar vi sen till Elektroskandia och de kan då se vad som sen ska ingå i totalleveransen från dem, dels vad vi beställt från andra leverantörer och dels den materiel som ska tas från Elektro­skandias lager. När Elektroskandia sen mottagit det vi beställt från andra leverantörer får vi en bekräftelse att all materiel finns på plats. Därefter ger vi klartecken när den kompletta leveransen ska skickas ut, till site, till tillfälligt lager eller vårt eget lager. På detta sätt vet vi att vi alltid kan få rätt materiel, på rätt plats i rätt tid. Det effektiviserar och underlättar vårt arbete betydligt samtidigt som färre leveranser även innebär miljöfördelar med minskat koldioxidutsläpp, berättar Joakim Anagrius.

650 leveranser i år

Jonas Feldgrill vid Elektroskandias projektpackning i Örebro sampackar materiel för leverans till Netel.

En av de som har en nyckelroll i samarbetet är Martin Pettersson, innesäljare/samordnare division Infra Elektroskandia.

– Jag tar primärt emot Netels order, håller koll på deras avrop och fungerar som länk mellan Netel, vår packning och godsmottagning samt externa leverantörer. Jag har jobbat med Netel i 10 år och ungefär 75 procent av min arbetstid är idag kopplat till Netel-affären. Förra året var det fråga om cirka 650 leveranser, där varje består av normalt fyra till fem pallar och säkert 20 till 25 artiklar per order. Av dessa artiklar är ungefär hälften från vårt lager och resten från externa leverantörer. Vårt logistiksamarbete med Netel är väldigt stimulerande att jobba med samtidigt som det är komplext och utmanande och där vi verkligen visar styrkan vi har inom Elektroskandia med ett nära samarbete mellan olika avdelningar, säger Martin Pettersson.

SMART Swap – Innovativa installationsprodukter

I takt med att varje telekomsite utrustas med allt fler antenner och övrig utrustning har behovet av nya installationsprodukter också ökat. På Elektroskandia är det framför allt Stefan Browall, global produktchef Telecom, som driver arbetet med att ta fram nya produktlösningar för Netel och marknaden.

Elektroskandias Stefan Browall samt Sead Burekovic och Kim Naarttijärvi från Netel inspekterar utrustningen på en telekomsite i Stockholm.

– Det gäller framför allt radiobrackets, fästen, cluster junctions för skarvning av kraftkabel och fiber etc. Det är fråga om produkter som ska underlätta installationsarbetet samt möjliggöra utbyggnad av siterna. Då det blir allt mer utrustning på siterna så ställs det också krav på att det som monteras är utformat för att ta så lite plats som möjligt och samtidigt ha låg vikt. Ett exempel är vår Cluster-Junction som, för att minska vindlasterna, är cylindrisk till formen. Vi har ett mycket givande samarbete med Netel där antingen vi eller de kommer med idéer som vi sedan bollar med varandra innan vi börjar ta fram en produkt, säger Stefan Browall och fortsätter:

– Nu arbetar vi mycket med att de produkter vi utvecklar ska vara hållbara så att man i framtiden ska kunna återanvända befintligt materiel på site. Vid en utbyggnad ska man inte behöva byta ut allt på siten utan istället bara komplettera befintlig infrastruktur. Ett exempel är vårt koncept SMART Swap där vi har med våra NEWTEC-produkter Cluster-Junction för kraft och fiber, Fiber extender (skarvning av befintligt fiberkablage) samt vår senaste produkt Radio Adapter Fästet. Där operatören väljer detta koncept och de kan nyttjas kan 100 procent av kablaget återanvändas till radion kraft och fiber. Detta tillsammans med vårt adapterfäste för radio möjliggör en 50 procent återanvändning av befintliga radiofästen vid byte från befintliga radios till radios från Ericsson eller Nokia. Det innebär mindre installationsarbete, bättre ekonomi och dessutom är det mer hållbart. Produkterna finns i vårt showroom i Kista för demo på plats eller om man vill ha en visning över teams så sätter vi gärna upp ett sådant möte.

– Vi har stort utbyte av Elektroskandia då det gäller utveckling av nya produkter för siterna. De har mycket idéer, vi ger vår feedback ur ett installationsperspektiv och det gynnar oss att tillsammans hela tiden komma framåt i vårt samarbete, säger Patrik Österberg.

Netel bygger och underhåller fysiska nätverk
Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bland kunderna återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.
Företagets marknad växer, bland annat som en effekt av utbyggnaden av 5G, en fortsatt expansion av fibernätverk i Europa, stora investeringsbehov i kraftöverföringsnät, utbyggnaden av elnätet och en övergång till förnybar energi.