I Hedesunda utanför Gävle har industriföretagen Tovenco och Bröderna Sundins Entreprenad fått ljusa lokaler med ny belysning från Cebe. Armaturen Indy XL blev en ekonomisk och energieffektiv lösning i bägge fallen.

Det började med att Tovenco under 2016 gjorde en stor tillbyggnad på cirka 1700 kvm bestående av bland annat packlager, tillbyggnad av kontor och personalutrymmen. Tovenco tillverkar och levererar köksfläktar för bostäder och ventilationslösningar för storkök.

– Verksamheten går bra och vi behövde därför större lokaler. Det är viktigt för oss med bra belysning samtidigt som vi vill ligga i framkant vad gäller ny teknik. Jag är själv intresserad av belysning och vi var faktiskt först i branschen med att ha LED-belysning som standard i våra spiskåpor, berättar Tonny Åström, vd på Tovenco AB.

Pålitliga leveranser

Bengt Skoglund på Bengts El ansvarade för alla elinstallationer i de nya lokalerna.

– Jag har fyra mil till närmaste grossistbutik och behöver därför pålitliga leveranser. Jag samarbetar mycket med Elektroskandia och tog kontakt med dem för att få förslag på lämplig belysning till Tovenco, säger Bengt Skoglund.

På Elektroskandia var utesäljaren Mattias Dahl ansvarig för projektet.

– Jag gick först igenom det hela med Bengt Skoglund. Efter det var vår belysningsinformatör Peter Malm ute på plats för att gå igenom förutsättningarna och ge förslag på armaturer. Med utgångspunkt från detta och kundens önskemål så kontaktade vi sen vår ljusdesigner Caroline Caesar som tog fram belysninsberäkningar, armaturförteckningar etc., säger Mattias Dahl.

Armaturen Indy XL

Till tillbyggnaden av packlagret med sex meter i takhöjd och till tillverkningen med fyra meter i takhöjd valdes Cebe-armaturen Indy XL. Till övriga kontorsutrymmen, entré, pausrum, wc och städ valdes armaturerna Smart IP44 XL, Rados 100-S och Helios LED.

– Det blev ett jättebra resultat med den här belysningen. Det var självklart att vi skulle ha LED-belysning. Det spar energi och det ligger i tiden. Sen visar det också att vi som företag är miljömedvetet, säger Tonny Åström.

När belysningsinstallationen på Tovenco var klar fick Peter Sundin på Bröderna Sundins Entreprenad se resultatet.

– Ja, vi hade dålig belysning i vår verkstad och tanken var först att bara byta till nya lysrör. Men när vi såg den nya belysningen hos Tovenco som vi tyckte var mycket bra så blev vi också intresserade av en liknande lösning. Vi var dock intresserade av att få reda på vad energibesparingen kunde bli för att jämföra lönsamheten med att bara byta lysrör, säger Peter Sundin.

Enkelt beslut

Lokalerna var cirka 550 kvm och med en takhöjd på 7,5 meter. Elektroskandia tog fram en energisparkalkyl där man jämförde energiförbrukningen för de befintliga armaturerna med nya Indy XL. Resultatet blev att man med Indy XL skulle göra en energibesparing på dryga 53 procent eller närmare 16.000 kronor per år i minskad energikostnad!

– Ja, det var ett enkelt beslut när vi fick se energikalkylen. Sen är det ju också en lång drifttid på LED med bibehållen ljusstyrka. Vi räknar med att ha sparat in den här investeringen på fem års sikt. Nu kan vi också klara oss med färre armaturer än förr, 32 istället för 40 st, med bibehållen ljusstyrka. Det har blivit en jätteskillnad hos oss med den nya belysningen. Ett exempel är att vi har nattbelysning i en del av verkstaden. Där hade vi tidigare 16 armaturer igång, nu räcker det med två Indy XL för att få motsvarande ljusstyrka. Så det är klart att vi är nöjda, avslutar Peter Sundin.

Cebe belysningsarmaturer till Tovenco

– 32 st Indy XL
– 5 st Smart IP44 XL
– 3 st Rados 100-S
– 21 st Helios LED 20W 360
– 10 st Helios LED 20W Sens T/S 360
– 6 st Helios LED 30W 430

Cebe belysningsarmaturer till Bröderna Sundins Entreprenad

– 32 st Indy XL