I nya Slottsskolan i Vingåker har man genomgående satsat på ny, smart teknik. För bästa möjliga studiemiljö valde man att utrusta alla klassrum med Human Centric Lighting från Cebe. Det innebär att belysningens färgtemperatur ändras dynamiskt under dagen, från kallt uppiggande till varmt lugnande ljus beroende tid på dagen. Målsättningen är att det ska ge mer energi till eleverna och bidra till en bättre studiemiljö. 

I mitten av december 2017 påbörjades rivningen av den gamla Slottsskolan i Vingåker för att bereda plats för en ny, modern skola för årskurserna 7 till 9.

– Anledningen till att den gamla skolan revs var att den dels var i mycket stort renoveringsbehov och dels inte var optimalt planerad för dagens krav. Klassrummen låg utspridda i fastigheten och det var en hel del prång och korridorer som upptog mycket yta, säger Jonas Schyllberg, fastighetschef Vingåkers Kommunfastig­heter och Vingåkers Hem.

Ny, smart teknik

Den nya Slottsskolan började byggas 2018 och var inflyttningsklar till vårterminen 2020. Skolan är på totalt cirka 6000 kvm, mer yteffektiv, fri från korridorer och öppen med en stor ljusgård centralt i byggnaden. 

– I den nya skolan är inget klassrum det andra likt och lokalerna är flexibla för att kunna användas till olika verksamheter. Vi har också satsat på att utrusta skolan med ny, smart teknik. På taket har vi solceller, elbilsladdare för besökare och en kul detalj är eluttag vid både moped- och cykelställ. Eldrivna fordon är framtiden! Kommunen ligger långt framme inom IT och vi vill nyttja den senaste tekniken för elevernas bästa. Det finns till exempel Smartboards i varje klassrum, laddmöjligheter för varje elev i klassrummen samt olika säkerhetssystem för en trygg skola. Viktigt var också att ha så låg energiförbrukning och driftkostnad som möjligt. Vi frångick BBR och ställde hårdare energikrav på värme och fastighetsel, säger Jonas Schyllberg.

Stöd när det gällde belysning

Teknikservice, som har sin verksamhet i Mälardalen med lokalkontor i Vingåker, Katrineholm och Nyköping, fick uppdraget att installera kraft, el, belysning samt säkerhet.

– För oss började projektet redan 2017 i samband med att den gamla skolan skulle rivas. Då hyrde kommunen in provisoriska paviljonger som skulle fungera som skola 2018 och 2019. Vi installerade all el och säkerhet i dessa paviljonger, säger Robert Thuresson, vd Teknikservice och fortsätter:

– På den nya skolan började vi med förberedande arbeten 2018 och under 2019 arbetade vi med installationer under hela året. När det gällde val av materielleverantör till projektet gjorde vi en upphand­ling som vanns av Elektroskandia. Det var flera parametrar som avgjorde vårt val: De kunde leverera helheten, erbjuder bra logistik och stöd när det gällde belysningen. Sen har vi också i många tidigare projekt haft ett bra samarbete med Elektroskandia, så vi vet deras kapacitet.

Human Centric Lighting i alla klassrum

Elektroskandias utesäljare Göran Schlegel var ansvarig för affären.

– För belysningen fanns det en rambeskriv­ning framtagen av elkonsulten. Här framgick bland annat att den skulle vara närvarostyrd för maximal energibesparing samt att man i klassrummen ville ha Human Centric Lighting, säger Göran Schlegel.

Human Centric Lighting och dynamisk belysning, innebär att man anpassar och ändrar belys­ningens färgtemperatur och ljusflöde auto­matiskt över tiden. Det ger förutsättningar att anpassa olika arbetsmiljöer och skapa möjlighet till välbefinnande, trivsel och prestationsförmåga. Speciellt under den mörka årstiden kan det ge effekt ändra belysningens färgtemperatur under dagen så att man till exempel har ett vitare ljus, som piggar upp i början av dagen för att på eftermiddagen övergå i ett varmare ljus med lägre intensitet. Det kallas för ”Human Centric Lighting” för att ljusstyrkan och ljusfärgen är centralt orienterad till människan och dess naturliga behov av ljus under dygnet.

– Human Centric Lighting var ett krav från verksamhetshåll. Man ville nyttja denna nya teknik för pedagogikens skull och ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt, säger Jonas Schyllberg.

– I rambeskrivningen framgick inte hur man tänkt sig med styrningen av tunable white armaturer, armaturer som är nödvändiga för att kunna skapa en dynamisk lösning. Vi tog därför kontakt med kommunen och fick reda och deras önskemål. Därefter tog vår ljusdesigngrupp fram ett komplett förslag och gjorde sen en grovprojektering på all belysning till skolan, säger Göran Schlegel.

Med utgångspunkt från detta projekterade sedan Teknikservice och konsulten Ramböll det slutliga förslaget.

Färgtemperatur mellan 2700 till 6500K

Totalt levererade Elektroskandia cirka 1150 stycken belysningsarmaturer till nya Slotts­skolan. Av dessa är 330 stycken av modellen Plato Prisma TW DALI DT8, en armatur med tunable white möjlighet där färgtemperaturen kan ställas in mellan 2700 till 6500K.

Daniel Larsson är ledande montör på Teknik­service och var den som höll ihop allt installationsarbete i projektet. 

– Det var lite spännande med Human Centric Lighting då det var första gången för oss. Men installationsmässigt var det ingen skillnad mot vanliga armaturer. Det krävdes dock att armaturerna programmerades via ett styrsystem, vilket utfördes av Elektroskandias leverantör Helvar. För bästa energibesparing har de flesta armaturerna inbyggda sensorer och är närvaro­styrda. I klassrummen till exempel krävs aktiv tändning, men om ingen är i rummet så dimras belysningen ned efter viss tid för att därefter släckas ned helt, säger Daniel Larsson.

Har det varit någon speciell utmaning i projektet?

– Den stora utmaningen var tidsfaktorn då det blev förändringar och komplettering­ar under projektets gång, vilket innebar förseningar och att vårt utrymme krympte. Därför var tidplanen oerhört viktig och att vi fick materiel levererat i tid. Det fungerade mycket bra och vår strategiske inköpare gjorde avrop hos Elektroskandia vartefter projektet framskred. En annan utmaning var att få ihop alla funktioner och synka olika tekniska system med varandra. Det är helt igenom senaste teknik i skolan, inte minst när det gäller säkerhet med kameraövervakning och möjlighet att låsa hela skolan elektroniskt, säger Robert Thuresson.

– I stort så har hela projektet flutit på bra och vi är jättenöjda med slutresultatet. Eleverna har nu gått i skolan en månad och vi har bara fått positiva signaler när det gäller Human Centric Lighting, avslutar Jonas Schyllberg.