Till sommaren 2022 ska installationen av fiber i 4000 HSB-lägenheter i Stockholm vara klart. Ett stort projekt som underlättas av det nära samarbetet mellan kommunikationsoperatören iTux, installatören Netel och Elektroskandia.

HSB Stockholms satsning på ett öppet fibernät kommer ge hyresgästerna snabb och stabil upp­koppling samtidigt som man får valfrihet när det gäller att välja leverantör av bredband, tv, telefoni och andra digitala tjänster. Totalt omfattar projektet närmare 4000 lägenheter i 60 fastigheter. Det är kommunikationsoperatören iTUX Communication, dotterbolag till Tele2, som driver det öppna fibernätet.

– Vi är sedan flera år tillbaka logistikpartner till Tele2. Det innebär lagerhållning och logistik av deras materiel för nätutbyggnad och driftunderhåll, dels vid vårt logistikcenter i Örebro dels akutlager med reservdelar runt om i landet, säger Saud Hossain, KAM Elektroskandia.

Saud Hossain, Elektroskandia, Robin Elghorn, Netel, Hans Kärrman, Tele2 och Magnus Hagstedt, Elektroskandia.

Bestämt produkter

HSB Stockholm skrev avtal med iTUX förra sommaren och i oktober började byggnationen. Installationen av det nya nätet utförs av Netel på uppdrag av iTUX. 

– Vi har förhandlat fram en egen materiallista hos Elektroskandia och bestämt vilka produkter som ska ingå i den här entreprenaden. Här har vi haft ett mycket nära samarbete med både Elektroskandia och

Netel såväl när det gäller val av produkter som prognoser och leveranser, säger Hans Kärrman, leveransprojektledare Tele2 Sverige.

 

Med på möten

På Elektroskandia är förutom Saud Hossain bland annat den tekniske innesäljaren Magnus Hagstedt mycket involverade i projektet. De har sett till att Elektroskandia lagerlagt produkter specifikt för detta projekt, som till exempel fiberkabel, kanalisation, installa­tions­materiel, ODF:er, stativ, väggskåp, kundavslutsmateriel och aktiv utrustning.

– Viktigt i detta projekt är att vi fått vara med från början och ha dialog med både Tele2 och Netel inför utrullningen. Vi har bland annat föreslagit produkter och har i tid kunnat förbereda våra leverantörer. Samarbetet innebär också att alla tre parterna möts en gång i månaden där vi går igenom volymer och prognoser. På så sätt kan vi balansera leveranserna och få bra flyt i projektet, säger Saud Hossain.

– Det är en stor fördel att Saud Hossain regelbundet är med på våra möten. Samarbetet blir tätare, vi kan upptäcka saker i tid och ha god framförhållning. Det är ju ett relativt stort projekt och det är viktigt att materiel inte tar slut utan kan beställas hem i tid, säger Hans Kärrman.

 

Grindsgatan 43 på Södermalm är en av fastigheterna som nu får ny fiberanslutning.

Stort projekt

Efter att Netel vunnit upphandlingen av installationen i november förra året så påbörjades arbetet med tre pilotprojekt, två fastigheter på Södermalm och en i Rinkeby.

– Det är fastigheter som kräver två olika byggsätt och därför ville vi först kontrollera att processen höll. På söder kan man gå i befintlig kanalisation i husen medan man har loftgångar i Rinkeby, vilket kräver att man går med kablar och kanalisation utanpåliggande i en plåtkonstruktion, säger Robin Elghorn, projektchef Netel och fortsätter:

– Hittills har det vi gjort 10 fastigheter och det har fungerat bra. Det är ett stort projekt och en utmaning är att hålla tidplanen då det är mycket som ska klaffa. För mig gäller det att få ihop alla delar i projektet, bland annat få materiel i tid och driftsätta i tid. Jag har löpande kontakt med Magnus Hagstedt på  Elektroskandia, som hjälper oss en hel del. Vi projekterar rätt långt i förväg, jag upp­skattar materialåtgången, lägger först stora bulkorder och sen mindre kompletterings­order löpande. Det fungerar jättebra. Coronapandemin har ju också inneburit en extra utmaning och har krävt extra säkerhetsåtgärder av oss då vi träffar mycket folk då vi är inne i deras lägenheter. Men det har fungerat och vi har kunnat jobba på enligt vår uppgjorda plan.