I skånska Bjärnum pågår just nu ett intressant projekt där E.ON ökar kapaciteten i ledningen med hjälp av en högtemperaturlina. Det är det första projektet i Sverige där denna teknik används och företag från fyra länder är inblandade. Elektroskandia levererar all materiel, däribland högtemperaturlina från Lamifil, Belgien samt tillbehör från PLP, Spanien. Installationen utförs av Cteam, Tyskland.

Efterfrågan på elförbrukning ökar, samtidigt är det begränsat utrymme kvar i näten. Något som framför allt är ett ökande problem i storstäder. För att kunna öka kapaciteten utan att behöva byta stolpar är en ekonomisk lösning att använda sig av högtemperaturlina. Tekniken används sedan flera år i andra länder, men har ej tidigare prövats i Sverige.

Kapacitetsbrist

– Vi har idag en 130kV-ledning mellan Knäred och Hässleholm med en avgrening till Bjärnum. Huvudstråket är byggt på 1940-talet och behöver rustas upp samtidigt som det under vissa omständigheter uppstår kapacitetsbrist. För att höja tillgängligheten i Bjärnum och samtidigt höja kapaciteten i hela ledningen behövs nya grövre ledare. De befintliga stolpar vi har är dock för klena för en grövre lina varför vi började titta på möjligheten att använda oss av högtemperaturlina. Denna typ av lina innebär att vi kan använda de befintliga stolparna på avgreningen till Bjärnum, vilken är byggd senare än huvudstråket. Den totala sträckan är knappt 6 km, säger Claes Ahlrot, senior specialist E.ON.

Klarar mycket högre ström

Högtemperaturlinor klarar mycket högre ström än konventionella linor tack vare att den klarar en högre temperatur utan att utvidga sig. Detta innebär att man kan överföra mer ström utan att ledaren hänger ner för mycket i spannen mellan stolparna. Linan är uppbyggd av en homogen kompositkärna, klädd med aluminium. Resultatet är hög brottskraft och ökad överföringsförmåga.

– Det här projektet startade vi med för cirka tre år sedan. Flera tillverkare av högtempera­turlinor har varit i kontakt med oss genom åren. Samtidigt har vi gjort egna beräkning­ar, då det är viktigt att de ska klara svenska förhållanden och klimat. I och med att det var den första installationen för oss ville vi ha ett nära samarbete med en tillverkare av högtemperaturlina och efter utvärdering föll valet på belgiska företaget Lamifil och tillsammans med dem designade vi linan för det här projektet, säger Claes Ahlrot.

Kompositkärna

Lamifil utvecklar, tillverkar och levererar linor i aluminium, aluminiumlegering, koppar och kopparlegering för ett brett spek­trum av globala marknader. Sedan 2005 tillverkar och marknadsför Lamifil ACCC högtemperaturlina med kompositkärna. Med det är man en av pionjärerna inom denna teknologi. 

– ACCC-linan har en hög hållfasthet, låg vikt och består av en stabil enkelsträngs­ kompo­sitkärna som är strängad med trapetsformad aluminiumtråd. ACCC-linan erbjuder överlägsen prestanda och kapaci­tet jämfört med konventionella ledare med samma diameter och vikt. ACCC-linan kan bära upp till dubbelt så mycket som konventionella stålförstärkta ledare på grund av dess höga temperaturförmåga, säger Johan Alfasten, Lamifil.

Stark logistikpartner

Nästa steg för E.ON blev att handla upp installationen, som vanns av tyska företaget Cteam.

– Vi har arbetat med E.ON tidigare, det här är vårt tredje projekt tillsammans men första gången med högtemperaturlina. Vi har dock installerat det några gånger tidigare, bland annat i Tyskland. Vi start­ade projektet i oktober och kommer vara klara i december. Totalt är vi tolv perso­ner på plats som arbetar i Bjärnum, säger Stephanie Beierstedt, byggprojektledare Cteam och fortsätter:

– Det här är det första projektet där vi anlitar Elektroskandia som materielleverantör. Det fungerar mycket bra och en stor fördel är att de levererar all materiel samt att de ger oss bra service och snabba leveranser. Det är viktigt med en stark logistikpartner, inte minst till ett sånt här projekt där leveranser från olika länder skall koordineras. Ett exempel är linan, där kompositkärnan tillverkas i USA, kläs med aluminium i Belgien och sen leve­reras till Sverige. Ett annat exempel är alla kedjedetaljer och lintillbehör som levereras från Elektroskandias leverantör PLP i Spanien.

Godkänd tillverkare av tillbehör

PLP är en av de få godkända tillverkarna av tillbehör till den här typen av högtempera­turlina och har till detta projekt levererat bland annat linhållare av typ AGS, pressade linskarvar och avspänningar, dämpare, stationsklämmor, t-klämmor m.m.

– Vi samarbetar med Elektroskandia sedan fyra år tillbaka. Det är ett bra och nära partnersamarbete där vi tar fram lösningar på olika typer av tillbehör för att utveckla vår gemensamma affär. Tillsammans har vi genomfört ett antal lyckade projekt på den svenska marknaden under de senaste åren, kommenterar José Miguel Tores, export manager PLP. 

Testprojekt

– Det här är givetvis ett mycket intressant projekt att få vara med om och driva, säger Victor Philip, NKAM Elnät, Elektroskandia. Det har ställt stora krav på allt ifrån vår tekniska kompetens till att logistiskt få ihop all materiel från olika länder, levererade till rätt plats i rätt tid. Ett projekt som klippt och skuret för Elektroskandia med andra ord.

– Det här är lite av ett testprojekt för oss. Faller det hela väl ut kan det bli så att vi framöver kommer använda det på andra ställen i landet där vi behöver öka kapac­i­teten samtidigt som vi är låsta till befintliga konstruktioner, avslutar Claes Ahlrot.