Warning: Undefined array key "file" in /storage/content/72/107472/fokus.elektroskandia.se/public_html/wp-includes/media.php on line 1676 Warning: Undefined array key "file" in /storage/content/72/107472/fokus.elektroskandia.se/public_html/wp-includes/media.php on line 1676

Dan Malmsten är underhållschef på Elektroskandias logistikcenter och ansvarig för säkerhetssystemen.

Kraven på vad de olika säkerhetssystemen skulle klara av och vilka nivåer det skulle var bestämt i bygghandlingen. Då Elektroskandia säljer de främsta säkerhetssystemen på marknaden var det naturligt att själva ta fram en lämplig lösning vad gäller brandlarm, passer- och inbrottslarm samt kameraövervakning.

– Vi ansvariga på marknadsavdelningen gick igenom bygghandlingarna och tillsammans med de ansvariga på logistikcentret tog vi sen fram ett förslag på säkerhetssystem. Målsättningen var att förena hög säkerhet och trygghet med en bra arbetsmiljö samtidigt som det ska vara välkomnande för besökare, säger Mats Magnusson, marknadschef Tele/Data/Säkerhet på Elektroskandia och fortsätter:

– Vi valde att utrusta vårt nya logistikcenter med brandlarmsystem SecuriFire, integrerat passer- och inbrottslarmsystem ASSA ARX samt övervakningskameror AXIS. Alla är ledande tillverkare inom sin respektive säkerhetsnisch.

Enkelt tillträde för behöriga med ASSA ARX, som är ett kombinerat passer- och inbrottslarmsystem.

12 st larmområden

Dan Malmsten är underhållschef på Elektroskandias logistikcenter och ansvarig för säkerhetssystemen.

– Larmklass 2 och skyddsklass 2 är det vi har behov av och vi använder systemet ASSA ARX, som är ett kombinerat passer- och inbrottslarmsystem. Byggnaden är uppdelad i 12 st larmområden, vilket innebär att man kan larma av vissa delar när personal behöver tillträde. Totalt är vi cirka 310 personer som arbetar på logistikanläggningen och idag har vi dessa uppdelade i 19 olika behörighetskategorier, typ butikspersonal, lagerpersonal, kontorspersonal men även andra grupper som ska ha tillträde, som väktare, brandkår etc. De olika behörighetskategorierna bestämmer till vilka områden respektive person har tillträde. Öppnar och larmar av gör man med sin personliga tag i läsare vid respektive dörr. ASSA ARX är ett mycket flexibelt system som vi enkelt kan utöka och ändra i efter behov, säger Dan Malmsten.

Elektroskandias logistikcenter är utrustat med fyra brandlarmcentraler från SecuriFire.

Brandlarmcentraler i IP-nätverk

Två brandlarmcentraler SecuriFire 3000 och två SecuriFire 2000 skyddar den 43 500 kvm stora lokalen. Brandlarmcentralerna är sammankopplade i IP-nätverk med fiberkabel och via programvaran SecuriFire Studio kan anläggningen enkelt styras.

– Vi använder oss av tre olika brandlarmsdetektorer beroende på var de ska vara placerade. På de flesta ställen använder vi oss av adaptiva multikriteriadetektorer. De anpassar sig efter miljön de sitter i och minimerar på så sätt falsklarm. I lagerbyggnaden, där det är högt i tak använder vi aspirerande rökdetektorer, som består av 3000 meter aspirerande rör fördelat på 52 aspirerande detektorer. En stor fördel med ett aspirerande system är att all service och underhåll kan utföras på marknivå. I taket är det bara rör som suger in luft/rök till systemet. Vid lastkajerna har vi linjära värmedetektorer som sitter utomhus under tak. De fungerar perfekt även under de svåraste förhållandena, säger Dan Malmsten.

Aspirerande rökdetektorer på lagret. En stor fördel är att all service och underhåll kan utföras på marknivå.

Många möjligheter till övervakning

På anläggningen har man olika typer av övervakningskameror från AXIS, dag- och nattkameror, dvs värmekameror samt optiska kameror.

– AXIS-kamerorna har bra skärpa och innehåller den senaste tekniken vilket ger oss många möjligheter till övervakning. Om det till exempel blir ett inbrottsförsök blir kameror aktiva och spelar in samtidigt som det går ett larm till vårt larmföretag, säger Dan Malmsten och fortsätter:

– Sammantaget så har vi ett väldigt komplett och kompetent skydd på vårt nya logistikcenter, av såväl våra anställda och besökare som varulager och byggnad. Vi har prioriterat trygghet och säkerhet och jag tycker att vi har lyckats bra.

Säkerhetssystem i Elektroskandias logistikcenter

Brandlarm
2 st Brandlarmcentral SecuriFire 2000
2 st Brandlarmcentral SecuriFire 3000
855 st Adaptiva Multikriteriadetektorer MCD 573X
52 st Aspirerande rökdetektorer SecuriRAS ASD
12 st Linjära värmedetektorer SecuriSens ADW

Passer- och inbrottslarmsystem
20 st Centralenheter ASSA ARX LCU9016III
102 st Dörrkontrollenheter DAC530III
108 st Dörrkontrollenheter DAC530III + SIO6-4
250 st Mifareläsare Pando Secure
3 st Mifareläsare Pando Display
450 st Larmpunkter (IR-detektorer, magnetkontakter mm)

Övervakningskameror
Ett stort antal AXIS kameror av typ dag- och nattkameror samt värmekameror