Då fotbollsplaner med konstgräs nyttjas under en stor del av året är det extra viktigt med bra belysning. I Helsingborg hade belysningen vid de två konstgräsplanerna på idrottsplatserna Heden och Harlyckan fallit för åldersstrecket. Lösningen blev att byta till högpresterande strålkastare från Cardi.

 

– Det var flera anledningar till att vi behövde byta till ny belysning på de här två planerna. Främst var det de ökade kostnaderna för service, då drivdon och ljuskällor gick sönder allt oftare och det krävdes lift för att felsöka och byta enheter. Ett dyrt och tidskrävande arbete. Det var också svårt att få tag på reservljuskällor till de ålderstigna armaturerna och belysningen drog mycket energi, säger Tobias Liliebladh, fastighetsförvaltare på Helsingborgs stad.

 

Zoran Jevdjenic, Cardi, Lotta Millbourn, Elektroskandia, Görgen Jönsson, All-Elektro och Tobias Liliebladh, Helsingborgs stad.

Uppfyller Svenska Fotbollsförbundets krav

Kraven var bland annat att de nya armaturerna skulle  också planeras så att bländning inte uppstår vare sig på plan eller vid de intilliggande bostadsfastigheterna. Den nya belysningen måste dessutom också uppfylla Svenska Fotbollsförbundets krav.

– Vi har avtal med Helsingborgs stad och fick förfrågan att komma in med förslag och offert på entreprenaden att byta belysningsarmaturer för planbelysningen på de två fotbollsplanerna Heden och Harlyckan, säger Görgen Jönsson, vd för All-Elektro AB.

 

Ny optik anpassad för sport

Strålkastarna T800 är försedda med ny optik som ger ett jämnt ljus och är mer anpassade för idrottsanläggningar.

All-Elektro kontaktade i våras tre olika belysningstillverkare för att få in förslag, däribland Cardi från Elektroskandia. På Elektroskandia fick belysningssäljaren Lotta Millbourn in förfrågan och rambeskrivningen.

– Jag åkte ut tillsammans med Cardis produktspecialist och tittade på de bägge planerna och tog lite foton för att ha som underlag. Vi gjorde därefter ljusberäkningar och valde att offerera vår modell T800, en högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller korrosionsklass C4. Till denna modell hade vi precis fått in nya optiker som ger ett jämnare ljus och är mer anpassade till idrottsanläggningar. En optik som sprider ljuset lite längre och lite bredare och en annan som sprider ljuset lite längre och lite smalare, säger Lotta.

 ”Ingen bländning för omgivande bostadsfastigheter”

 

All-Elektro vann upphandlingen med T800-strålkastarna från Cardi.

– Cardi hade det bästa erbjudandet och kunde erbjuda en lösning där vi fick armaturer med drivdonen placerade i styrskåp på marknivå, vilket är mycket bättre ur servicesynpunkt. Dessutom gjorde de en stor insats i projektet, såväl när det gällde att sälja in det som att ge oss tekniskt stöd. De var på plats flera gånger och hjälpte till med beräkningar, vilket underlättade vårt arbete och bidrog till att vi kunde ta hem projektet, säger Görgen Jönsson.

 

Stor energibesparing

På Heden fanns det åtta master med två armaturer i varje mast, som ersattes med tre T800 i varje. På Harlyckan fanns det sex master med tre armaturer i varje mast, som ersattes med fyra T800 i varje. Samma optiker användes vid bägge planerna och totalt blev det 48 st strålkastare T800 som installerades.

– För varje strålkastare fick vi en tabell med exakt information om grader och riktning, hur de skulle vinklas och ställas in. Det här var beräknat från fabrik och gjorde att vi snabbt och enkelt, med hjälp av kompass och gradskiva direkt kunde ställa in strålkastarna optimalt, säger Görgen och fortsätter:

– I somras var vi färdiga med installationen på de bägge planerna och hela projektet löpte på riktigt smidigt. Det är nu klart bättre ljus och vi har kunnat sänka effektförbrukningen. Energibesparingen med de nya strålkastarna från Cardi är minst 50 procent! De gamla metallhalogen-armaturerna hade en systemeffekt på drygt 2000 W att jämföra med T800 där systemeffekten är 830 W. Andra fördelar med en modern LED-belysning är att den tänder upp mycket snabbare och håller betydligt längre över tid jämfört med äldre armaturer.

”Vi behövde minska kostnader för service och fick dessutom mer än 50 procent energibesparing”

 

– Vi är nöjda med den nya belysningen på de här två planerna och ser nu över att kunna uppgradera även andra idrottsanläggningar framöver, säger Tobias Liliebladh.

 

Harlyckan IP i Helsingborg.