Den gamla belysningsanläggningen bestod av lysrör, som drog mycket energi samtidigt som ljuskvalitén i arenan tappat sin verkningsgrad. Lösningen blev att byta till nya Tryggve Sport – en av få armaturer på marknaden som klarar de höga kraven på vertikalljus.

Sparbanken Lidköping Arena är drygt 7 700 kvadratmeter stor och utformad för att passa både små som stora evenemang inom idrott, underhållning, mässor och möten. Arenan är kanske mest känd för att vara hemmaplan för bandylaget Villa Lidköping men här har även mycket annat anordnats, som till exempel Melodifestivalen.

– I slutet av förra året gick Lidköpings kommun ut med upphandling av ny belysning över evenemangsytan och läktarna på arenan, säger Kristoffer Andersson, projektledare på Brion Lidköping El AB.

Ville ej satsa på okänt fabrikat

Den befintliga belysningen bestod av drygt 600 st lysrörsarmaturer på 4x80W. Det var flera anledningar till bytet, ljuset i arenan hade med åren tappat sin verkningsgrad, energiförbrukningen var hög och dessutom fasas lysrören ut från marknaden. Kommunen ville ha en modern belysningsanläggning för dagens och morgondagens krav.

– Vi gick ut med förfrågan till ett antal belysningsleverantörer och många ville vara med och leverera så vi fick in ett antal offerter och förslag. Vi ville installera armaturer från en leverantör som vi kunde känna oss trygga med över tid. Därför valde vi Elektroskandia och deras fabrikat Cardi, säger Kristoffer

Kravställningen på den nya belysningen var hög, med 1300 lx på bandyplan samt 300 lx på läktarna. Armaturerna är placerade 12 meter ovan golv och belysningen måste även klara tv:s krav på det vertikala ljuset, något som Cardi och Tryggve Sport levde upp till. Dessutom skulle armaturerna vara bollskyddsklassade.

Tryggve Sport Generation 2

På Elektroskandia var belysningssäljaren Cardi, Fredrik Pettersson tidigt involverad i projektet.

– För oss var det en perfekt tajming med det här projektet då vi precis var i färd med att uppdatera vår armatur Tryggve Sport till Generation 2. Jag hade dialog med vår fabrik om bland annat kraven på vertikalljus. Vertikalljuset är speciellt viktigt på idrottsanläggningar där man har tv-sändningar, då man bland annat filmar från sidan vid matcher. För att tillgodose detta tog vår fabrik fram en anpassad modell för denna anläggning, med effektivare dioder och optik. Det ger såväl bättre prestanda som bättre livslängd. Den förseddes även med CLO (Constant Light Output) vilket innebär att armaturen ger samma ljusmängd under sin livslängd, säger Fredrik Pettersson.

Malin Thyberg, ljusdesigner Cardi på Elektroskandia projekterade anläggningen. Hon gjorde ljusberäkningar och testade med olika optiker.

– Att vi fick denna support redan från start var en stor fördel för oss. Då kunde vi få svart på vitt att allt skulle fungera och uppfylla kraven, säger Kristoffer

Stor energibesparing

Elektroskandia presenterade lösningen för Brion och de hade sen även tillsammans ett möte med Lidköpings kommun/Fritid där den förväntade energibesparingen också presenterades. Under projektets gång var även Elektroskandias utesäljare Christian Bengtsson och tekniske innesäljaren Alexander Karlsson involverade och tog bland annat fram offerter på anläggningen.

– Belysningsförslaget som godkändes av kommunen innebar att de 602 st befintliga lysrörsarmaturerna ersattes av 411 st Tryggve Sport. Detta ger en energibesparing för kommunen på hela 64 procent, säger Kristoffer och fortsätter:

– För att effektivisera installationsarbetet beställde vi de nya armaturerna från Elektroskandia med förmonterade kablar, uttagsdon och armaturfästen som passade i de befintliga Canalis-skenorna. Det här innebar att vi inte behövde skruva något utan det var bara att ta ned de gamla armaturerna och sedan montera de nya. Bytet gick jättesmidigt trots att det var ett så stort antal. Vi var fem-sex man på plats med fem liftar under tre dagar.

Matchljus i särklass

Förutom att byta belysningen installerade man även sensorstyrning och energimätning, där det visualiseras hur mycket energi anläggningen förbrukar. Belysningen är också ansluten till det befintliga KNX-systemet med DALI gateways. Här programmerade man in olika ljusscenarier, justerade ljusvärden, kompletterade med en extra manöverpanel för belysningen uppe i sekretariatet samt att driftspersonalen även har möjlighet att styra belysningen via en app.

– Belysningen installerades och har nu varit igång sedan i juni. Vår beställare Lidköpings kommun är mycket nöjda med resultatet. Matchljuset är nu i särklass samtidigt som antalet armaturer över plan har halverats. Sparbanken Lidköping Arena fått bättre ljus och en klart lägre energiförbrukning, avslutar Kristoffer Andersson.