Elektroskandia har till den nybyggda arenen i Östersund levererat en komplett säkerhetslösning bestående av passersystemet ASSA ARX Galaxy integrerat med inbrottslarmet Galaxy. Allt styrs av kommunens överordnade styrsystem Noctu.

När planerna på att bygga en idrottsarena i Östersund drog igång var kommunpolitiker, tjänstemän och det lokala idrottsförbundet överens om att satsa på issporter. Men allt eftersom planerna framskred, beslutades att även gymnastikverksamheten behövde en egen hall. Idag omfattar arenan tre delar; en ishall, en gymnastikhall och en konstfrusen bandybana. På en sedan länge skapad markritning hade man bestämt att området runt skidstadion Arctura och fotbollasarenan Jämtkraft Arena, skulle vara ämnat för idrott. Det var därför givet att Östersund Arena skulle placeras i närheten av dessa.

Enkelt tillträde med passerkort/tag

Östersund Arena har idag 75 dörrar med ASSA kortläsare och 25 dörrar med ASSA Code Handle. Kommunens bokningssystem Interbook, som registrerar tidsbokningar för arenan och övriga kommunala lokaler, finns integrerat i ASSA ARX och därigenom kan personen som bokat en viss lokal vid en specifik tidpunkt få tillträde till denna genom sitt passerkort/tag. Östersunds kommun har idag kortläsare både av typ MIFARE och EM PROX, men avsikten är att fortsätta med MIFARE och kontinuerligt ersätta andra passersystem till ASSA ARX.

Fokus på brand och utrymning

Vid bygget av arenan lades stor vikt vid säkerhetsaspekterna för brand och utrymning. När bygget nu står klart, görs månatliga prov av kommunens säkerhetsansvarige inom teknisk förvaltning. Denne ansvarar för samtliga av kommunens fastigheter och arbetar löpande tillsammans med kommunens utbildade fastighetsskötare. Med ASSA ARX öppnas alla dörrar för publikinsläpp samtidigt. Då får man även status på alla nödutgångar och nödlarm.

Flexibelt inbrottslarm

Inbrottslarmet i arenan är utfört enligt Larmklass 2. I byggnadens skal är öppningsbara fönster och dörrar försedda med magnetkontakt medan korridorer och gångstråk är försedda med ir-detektorer. Totalt är det cirka 100 st larmpunkter med ir-detektorer, magnetkontakter och glaskrossdetektorer. Sirener styrs via respektive manöverområde. På arenan finns 11 manöverområden/larmzoner med individuell styrning via passersystemet. Det krävs så pass många manöverområden på grund av anläggningens mångsidighet och breda användningsområde, både tidsmässigt och verksamhetsmässigt. När t.ex. ett hockeylag kommer hem mitt i natten och skall ställa in sitt materiel, så går det att larma av endast denna del av lokalerna.

Östersunds kommun har valt en gemensam säkerhetslösning – ASSA ARX

År 2008 beslutade Östersunds kommun att samtliga kommunala fastigheter skulle ha en och samma säkerhetslösning. Det senaste tillskottet i raden av fastigheter är Östersunds Rådhus som fått ASSAs nya Pandoläsare installerade. Den gemensamma säkerhetslösningen har resulterat i att kommunens fastigheter idag omfattar 47 olika domäner med närmare 700 dörrar – alla med passersystemet ASSA ARX installerat.
Varje domän har minst en lokal systemansvarig på varje enskild fastighet. Denna ansvarar för att lägga in nya passerkort/taggar samt att hålla koll på scheman och andra inställningar.

Passersystemet styrs också av kommunens övergripande administratör – Lars Rönn. Rollen ger honom rätt att ändra inställningar i alla domäner, sammanställa information om systemet och göra massutskick till alla lokalt systemansvariga i kommunens fastigheter.

Text: Emma Törelius Foto: ASSA