Elektroskandias försäljning av vitvaror erbjuds under varumärket Cylinda som utvecklas och produceras primärt via europeiska OEM (Original Equipment Manufacturer) producenter. Cylindas fem huvudleverantörer är ledande leverantörer och producenter av vitvaruprodukter under eget varumärke med OEM-produktion i Europa samt på andra marknader i övriga världen.

Produktion och inköp sker primärt från EU-länder samt Turkiet. Samtliga av Cylindas leverantörer är ålagda att uppfylla EU:s lagar och regleringar avseende produktion, utveckling, energikrav samt säkerhet. Alla Cylindas produkter är CE-märkta, vilket innebär att produkten uppfyller RoHS II-direktiven.

Bengt Thaysen, produktchef Cylinda.

Vi bad Bengt Thaysen, produktchef på Cylinda, berätta lite mer kring arbetet med hållbarhetsfrågor och vilka regler och lagar som gäller.

– Vi jobbar mycket med hållbarhetsfrågor, något som våra kunder kräver samtidigt som vi ställer krav på våra leverantörer. Hållbarhetsarbetet innebär mycket rapportering och vi anställde förra året Emma Edvinsson, som produktkoordinator. Hennes roll innebär bland annat att vara vår miljöbevakare och rapportera till olika databaser och organisationer. Vi rapporterar löpande till El-Kretsen, SCIP-databasen, Kemikalieskatten och Byggvarubedömningen, säger Bengt Thaysen och fortsätter:

– Det är lagstadgat att man som producent av konsumentelektronik måste ingå i ett godkänt insamlingssystem, märka produkterna och ge information till slutförbrukare om hur produkten ska återvinnas. För varje vitvara vi säljer betalar vi in en viss summa till El-Kretsen, som ingår i REPA-registret som ser till att vitvarorna destrueras vid våra återvinningscentraler. Vi gör en rapportering varje månad över hur mycket produkter vi sålt. 

– Förra året kom lagen om att anmäla förekomsten av särskilt farliga ämnen i en produkt till den europeiska SCIP-databasen. Regeln finns i EU:s Avfallsdirektiv och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution.

Kemikalieskatten är en särskild punktskatt på vitvaror och annan elektronik. Skatten beräknas utifrån varans vikt och beroende på hur mycket farliga ämnen den innehåller. Om man kan bevisa att man har en mindre mängd farliga ämnen i varan reduceras skatten. På de allra flesta av våra produkter behöver vi bara betala 50 procent av kemikalieskatten och på en del produkter får vi så mycket som 90 procent i skattereducering. Lägre kemikalieskatt gör att vi kan hålla lägre pris på produkterna. Med andra ord en vinst för såväl miljön som kunderna.

– Vi gör även produktdeklarationer på många produkter till Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Byggvarubedömningen används av allt fler bygg- och fastighetsbolag, för att kunna bygga så bra hus som möjligt hållbarhetmässigt.