Jönköping är på väg att få ett nytt landmärke i och med byggnationen av det 15 våningar höga Science Park Towers. Projektet genomsyras av minskad miljöpåverkan, från materialval och transporter till själva byggnationen. Emil Lundgren i Jönköping installerar samtliga el- och teletekniska system och Elektroskandia levererar installationsmateriel.

Så här är det tänkt att Science Park Towers skall se ut när det är färdigbyggt.

Science Park Towers är tänkt att bli en mötesplats för innovation och entreprenörskap och kommer bestå av kontors,- konferens,- eventytor samt restaurang och loungemiljöer för utställning och co-working. Byggnaden blir genom sin höga höjd med markör för högskoleområdet och binder ihop Science Park, Jönköpings University och staden. Science Park Towers kommer bli ett helt kvarter bestående av en lägre bas och fyra torn i olika höjd, från sju till femton våningar på totalt cirka 13 000 kvadratmeter. Totalentreprenören NCC bygger Science Park Towers i samverkan med bygg­herren Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast) och beräknas vara färdigt i juni 2023.

– För oss började projektet i slutet av 2019 med projektering, första spadtaget togs sedan i januari 2021 men det var först i oktober som installations­arbetena började på riktigt för vår del, säger Daniel Jansson, projektledare Emil Lundgren.

Stort projekt på liten yta

Projektet har fokus på hållbarhet och resurs­effektivitet och husen är projekterade enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material.

Pontus Löfgren, elektriker på Emil Lundgren, drar kablar till brandlarmet i Science Park Towers.

– En stor utmaning med projektet är att det är beläget mitt inne i staden, på en liten yta mellan två byggnader och det finns ingen plats att lägga den materiel som levereras utan det måste komma i rätt tid för att sedan snabbt transporteras dit i byggnaden där det ska användas. Det här har ställt stora krav på god inköpsplanering samt ett nära samarbete med våra leverantörer, säger Daniel Jansson och fortsätter:

– Vi valde att samarbeta med Elektroskandia som leverantör av elmateriel till projektet. Vi känner störst tillit till dem då det gäller leveransplane­ring och att kunna leverera i utsatt tid. Jag har också väldigt god kontakt med deras säljare Mats Rustan, som alltid ger oss bra service. Det har gjort att vi valt Elektroskandia allt oftare de senaste åren. Vi känner oss mer trygga med dem än med andra leverantörer. Vi håller ett högt tempo och det gäller det att våra leverantörer också gör det.

Nattleveranser

– För att minska miljöpåverkan hade Emil Lund­gren som krav att vi skulle leverera nattetid till deras container på byggarbetsplatsen, vid tre tillfällen i veckan. På så sätt undviker vi köer och kan snabbt leverera godset, säger Mats Rustan, utesäljare Elektroskandia.

– Det är jättespännande att få vara delaktig i det här stora projektet. Vi har fått underlag av Emil Lundgren på när de vill ha respektive leverans, vi lägger upp en leveransplan och sen har vi synkat detta med transportören. Det fungerar mycket bra med gott samarbete med alla inblandade, säger Andreas Magnusson, teknisk innesäljare Elektroskandia.

Minimera antalet transporter

Viktor Brink, Emil Lundgren, monterar ett fäste till åskledare.

– Att få leveranser tre dagar i veckan räcker gott, det gäller bara att planera sina inköp. Vi vill minimera transporterna till och från arbetsplatsen. Elbranschen är i allmänhet lite bortskämd med att få leverans nästa dag, vilket gör att man kanske struntar i att planera. Men det är inte hållbart längre enligt vårt sätt att se det. Inom Emil Lundgren arbetar vi därför mycket med att driva miljötänket i de projekt vi är inblandade i. En målsättning som vi har i Science Park Towers är bland annat att minimera mängden blandat och osorterat avfall men också avfall generellt, så vi tänker en gång extra innan vi klipper kablar vi installerar, avslutar Daniel Jansson.