Green Highway är beläget på E14, en nära 50 mil lång sträcka mellan Sundsvall och Trondheim. Här ska man enkelt och med hög tillgänglighet kunna ladda sin elbil. För att uppnå detta arbetas det nu för fullt med projektet ”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway”.

Laddinfrastrukturprojektet drivs av Jämtkraft och Sundsvall Elnät i samarbete med Mittuniversitetet och pågår mellan den 15 oktober 2013 och 15 maj 2015. Energimyndigheten står för cirka 7 miljoner kronor av finansieringen medan resterande del, av de totalt 24 miljoner kronor som projektet beräknas kosta, kommer från projektägarna.

– Målsättningen med projektet är att vi vill påverka transportsektorn och framför allt persontransportsektorn, säger Göran Hamlund, utvecklingsstrateg vid Sundsvall Elnät. Det här med elbilar har ju blivit lite av ”hönan eller ägget”. Vem vill satsa på att köpa en elbil om det inte finns någon laddinfrastruktur? Vi som driver projektet beslöt oss därför för att tillsammans bygga upp en laddinfrastruktur.

 

Enkelt för bilägaren

Just nu är man mitt uppe i projektet och totalt kommer det att installeras 11 st snabbladdare (5 i Sundsvall och 6 i Östersund) och ett 100-tal smartsnabbladdare längs vägen. Snabbladdarna kommer att fungera ungefär som en bensinpump, där man åker in och laddar snabbt för att sen direkt köra vidare medan smartsnabbladdarna installeras på parkeringsplatser där man står lite längre tid.

Green Highway Sundsvall-Trondheim

– I det här projektet driver vi också flera delprojekt, säger Daniel Petrovic, projektledare för laddinfrastrukturs utbyggnad vid Sundsvall Elnät. Det gäller alltifrån bland annat affärsmöjligheter, hårdvara hos laddare, elkvalitet etc. Det gäller för oss att dra lärdom av projektet för att se vad som fungerar.

– Viktigt för oss är att göra det så enkelt som möjligt för bilägaren. Det måste vara minst lika enkelt och smidigt att ladda sin elbil som att tanka en traditionell bil, säger Göran Hamlund. Den här satsningen på laddinfrastruktur har möjliggjorts mycket tack vare den standard som tagits fram vad gäller uttag i bilar och laddstationer. Idag är det två laddstandards som gäller och vi har bägge dessa vid alla våra laddstationer.

 

Forskningsstudie

Vid Mittuniversitetet arbetas det med en forskningsstudie, som utgör själva basen i laddinfrastrukturprojektet. Här tittar man bland annat på vad det finns för möjligheter och utmaningar kring användning av elfordon. Allt ifrån attityder till infrastrukturen, bilisternas inställning och erfarenheter till sociala, ekologiska och ekonomiska effekter.

”Resultaten av forskningsstudien ska inte bara gynna vår region utan förenkla för hela nationen”

– Bland annat har man undersökt hur laddstationernas placering påverkar bilisternas körmönster. Ett nytt begrepp är elbilsturism. Det har visat sig att många turister från Norge med elbilar åker hit för att vi har en väl utbyggd laddinfrastruktur. De tittar helt enkelt på kartor var de kan ladda bilen och sen styr tillgången på laddinfrastruktur dem i deras bilsemesterplaner, berättar Göran Hamlund.

Under hela projekttiden kommer det vara gratis att ladda sin elbil vid laddstationerna på Green Highway. Därefter kommer någon typ av betalningsmodell att implementeras. Hur denna ska vara utformad är ännu ej klart.

 

Stort intresse för projektet

Två elbilar laddas i Birsta, Sundsvall.– Det här är ett mycket spännande projekt att få vara med och driva. Det ligger i våra ägares intresse att göra satsningar som gagnar vår miljö och främjar en hållbar utveckling. Men givetvis ser vi också nya affärsmöjligheter och det ger oss ett försprång att tidigt lära oss mer kring det här med laddinfrastruktur. Vi tittar bland annat på hur det här påverkar elnätet och är förberedda när andra aktörer kommer in och vill sätt upp laddstationer. Det finns ett stort intresse för det här projektet och det öppnar upp för nya kontakter och samarbeten. Vi har fått flera propåer från andra intressenter, både söder- och norrifrån, som är intresserade av projektet, säger Göran Hamlund och fortsätter;

– Eftersom antalet laddinfrastrukturprojekt i Sverige är begränsat, finns det tunga nationella förväntningar på vår satsning. Resultaten av forskningsstudien ska inte bara gynna vår region utan förenkla för hela nationen.

 

Fakta: Green Highway

– Green Highway är ett projektsamarbete mellan de tre kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Denna gröna korridor representerar ett samarbete som har hållbarhet i fokus och framtidsvisioner om en region med fossilfria fordonstransporter.

– Sundsvall Elnät, Jämtkraft, Mittuniversitet och Energimyndigheten jobbar nu med ett nationellt projekt där en laddinfrastruktur längs med Green Highway byggs ut från Sundsvall och hela vägen efter E14 till Trondheim.

För mer information: www.greenhighway.nu

Snabbladdare i Storlien

GARO – pionjärer när det gäller laddare för elbilar

 

GARO, med huvudkontor i småländska Gnosjö, har tillverkat elstolpar för bilar sedan 60-talet och företaget är idag Skandinaviens största leverantör av motorvärmaruttag. Det var därför ett naturligt steg att även satsa på laddstolpar och laddstationer för elbilar. Idag är GARO en av de ledande leverantörerna på området. För att få reda på mer fick vi en intervju med Ingvar Grundborg, försäljningschef affärsområde system på GARO.

Ingvar Grundborg på GaroHur länge har ni arbetat med laddare för elbilar?
– Vi har nu jobbat med detta i sju år. Vi var med och tog fram den första pionjärprodukten tillsammans med Fortum för sex år sen och byggde första prototypen till laddstolpe. Sen har det rullat på allt mer och vi har utvecklat sortimentet vartefter. Idag har vi marknadens mest kompletta sortiment när det gäller laddare för elbilar och laddhybrider.

”Laddare har förutsättning att inom tre-fyra år bli ett av våra största produktområden”

Vilka typer av laddare har ni på programmet?
– Vi har tre typer av laddare:

DC-snabbladdare
De har mycket hög effekt, 50 kW likström och installeras huvudsakligen i publika miljöer.

AC-laddare
De laddar från 16A 230V – 32A 400V. Slutkunder kan vara t.ex. energibolag, kommuner, större företag (fastighetsbolag, parkeringsbolag), köpcentra etc. Dessa laddare är ofta uppkopplade och övervakade i nätverk.

Hemmaladdare
Enklare AC-laddare med lägre med effekt på 230V/16A. Används t.ex. vid villor, flerbostadsfastigheter och på arbetsplatser.
Utveckling och produktion av alla AC-laddare sker i Sverige medan vi samarbetar med en utländsk tillverkare vad gäller DC-snabbladdare. Med detta program kan vi täcka alla kunders behov, vilket är unikt.

Hur går försäljningen?
– Vi har haft en dramatisk försäljningsökning det senaste året då försäljningen ökat 300%. Det märks att de stora biltillverkarna börjat leverera allt fler modeller av elbilar och laddhybrider. I antal och penningvolym är det publika AC-laddare som vi säljer mest av. Vi säljer idag laddare i Sverige och Norge, med Sverige som den största marknaden. Laddare har förutsättning att inom tre-fyra år bli ett av våra största produktområden.

Berätta om ert samarbete med Elektroskandia.
– Elektroskandia är en mycket viktig kanal för GARO och vi har redan genomfört en hel del affärer med laddare tillsammans. De har vårt produktsortiment, kompetensen och en oöverträffad logistik.

Vilka möjligheter ger denna marknad för elinstallatörer?
-Vi ser att det finns stora möjligheter för elinstallatörer att börja installera laddare. Det är en intressant och växande marknad att nischa in sig på. Vi har intern support på GARO som ger installatörer allt det tekniska stöd som de behöver och vi hjälper även till och driftsätter anläggningar.

Berätta lite om ert engagemang på Green Highway.
– Vi är den största leverantören av laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway. GARO vann Sundsvall Elnäts upphandling av DC snabbladdare och Jämtkrafts upphandling av AC laddare, vi har till projektet hittills levererat 10 st DC-snabbladdare och ca 25 st AC-laddare med 32A/400V/22kW effekt. Alla är uppkopplade i ett styrnings- och övervakningssystem. Det här är vår hittills största order inom ett och samma projekt.

 

Laddstationer för elbilar – nytt fokusområde för Elektroskandia

Rikard Dittlau, marknadschef Elmateriel och Industri på ElektroskandiaAntalet elbilar ökar snabbt och byggandet av laddinfrastruktur väntas ta fart ordentligt under de närmsta åren. För elbranschen innebär det här en stor möjlighet till nya affärer. Elektroskandia satsar på området och kommer från och med 2015 att erbjuda ett komplett sortiment av billaddare.

– Marknaden kommer att komma igång och vi står beredda att leverera de produkter som krävs, berättar Rickard Dittlau, marknadschef Elmateriel & Industri på Elektroskandia. Vi bygger upp kompetensen internt samtidigt som vi kompletterar vårt sortiment med laddstationer från de ledande tillverkarna. Elektroskandia satsar nu initialt framför allt på hemmaladdare och publika laddare. Dessutom har vi alla de produkter som krävs för en komplett installation, som t.ex. kablage, säkringar etc.

Under 2015 kommer Elektroskandias satsning på laddstationer att märkas på flera sätt, bland annat genom annonsering i tidningen Elbilen.

– Vi har produkterna, kompetensen och logistiken för att kunna erbjuda elbranschen det bästa vad gäller laddstationer och jag ser det här som en stor möjlighet för installatörer att kunna bredda sig alternativt nischa sig inom detta område. Jag vill därför uppmana de installatörer som är intresserade av att veta mer att kontakta sin Elektroskandia-säljare, säger Rickard Dittlau.