Försvarsmakten ökar sin närvaro på Gotland allt mer och som en del i denna expansion har man låtit bygga en ny skjutbana för Gotlands regemente. Gotlands El & Teleteknik AB (Gettab), som ansvarat för allt elarbete, valde Elektroskandia till helhetsleverantör av belysning samt övrig elmateriel.

Emma Lindblom, Cardi Belysning och Dick Engqvist, Gettab.

Sedan flera år tillbaka arbetar Försvarsmakten med att stärka närvaron på strategiskt viktiga Gotland. Ett led i detta är etableringen av Gotlands regemente, som har till uppgift att bland annat utveckla försvaret på Gotland samt stärka totalförsvaret tillsammans med de civila försvarsmyndigheterna. Den skjutbana som tillhörde det gamla regementet ägs inte längre av staten och Fortifikationsverket, som äger och förvaltar landets försvarsfastigheter, fick därför i upp­drag att låta bygga en ny skjutbana med värmestuga och målbod i Tofta söder om Visby.

– Skanska har totalentreprenaden, bygger och gör markarbeten och av dem fick vi projektet att ansvara för allt elarbete, från projektering till färdigställd anlägg­ning. Det omfattande bland annat kraft, kana­lisation och belysning, dels på själva skjutbanan men även intilliggande målbod och värmestuga, säger Dick Engqvist, Gettab. 

Tydliga krav

I september 2021 var Gettab först i kontakt med Peter Ronhagen vid Elektroskandiabutiken i Visby och berättade om projektet och vilken materiel som skulle krävas. Belysning var en stor del i leveransen till skjutbanan och Peter kontaktade därför Emma Lindblom, belysningssäljare Cardi Belysning.

– Jag gick igenom de underlag med rambeskrivning och ritningar vi fick till oss och det var väldigt tydligt vilka krav som ställdes på belysningen. För att ta fram en optimal lösning tog jag hjälp av Malin Thyberg på vår ljusdesignavdelning, som fick projektera och göra alla ljusberäkningar, säger Emma Lindblom.

Noel Nysell, Gettab, riktar in strålkastarna.

Förhindra rikoschetter

På skjutbanan var kraven bland annat att belysning av mål samt skjutvallar på 100, 200 och 300 meter utförs med stolpmonterade LED-strålkastare. Medelbelysningsstyrka på skjutvall och på mål fick ej understiga 100 lux med en jämnhet om minst 0,2 inom hela skjutvallens yta. Belysning av skjutvallar samt mål skulle utföras så att bländning inte kan uppstå under skjutning. En viktig aspekt var att belysningsstolparna skulle vara av trä, detta för att förhindra risk för rikoschetter vid skjutning.

Strålkastarna som valdes var Alos 1000 smal och Alos 1000 asymmetrisk från vårt eget sortiment Cardi.

– I början av året levererade vi all materiel till Gettab och projektet på Tofta. När det gällde belysning så bestod leveransen bland annat av 9 stycken 16- och 18-meters stolpar från Scan Pole. Strålkastarna som valdes var Alos 1000 smal och Alos 1000 asymmetrisk från vårt eget sortiment Cardi. De här strålkastarna är riktigt starka, på nästan 1000w och ger 120 000 lumen. Totalt blev det 14 stycken Alos som monterades två och två i stolparna. Dessutom levererade vi även andra belysningsarmaturer från Cardi, bland annat Fakta till värmestugan, Fabo i väderskyddet och Doris på fasaden, säger Emma Lindblom.

Unikt projekt

Skanska reste belysningsstolparna och där­efter monterade Gettab strålkastarna.

– Nu ska vi bara göra slutinriktningen på strålkastarna och sedan ska vi vara klara med projektet. Det är ju inte så ofta det byggs skjutbanor så det har varit kul för oss att vara inblandade. Det är ju ett unikt projekt, men eltekniskt var det inget speciellt med det. Det har flutit på bra med leveranser av materiel och Elektroskandia har som vanligt gjort ett bra jobb. 

De är duktiga på logistik, inte minst viktigt för oss som verkar på en ö. Viktigt i just det här projektet var även att de kunde ge oss stöd och support när det gällde val av armaturer och belys­ningsberäkningar, avslutar Dick Engqvist.