Projektpackning underlättar arbetet

Gotlands Elnät ökar investeringarna i elnätet, vilket också ställer allt större krav på materielförsörjningen. Sedan många år tillbaka har företaget ett nära samarbete med Elektroskandia. Ett samarbete som hela tiden utvecklas. För att effektivisera arbetet för Gotlands Elnät projektpackar Elektroskandia nu materielen vid centrallagret i Örebro för transport direkt ut till de olika projekten på ön.

– Vi ökar nu investeringarna i elnätet. Tidigare har de legat på 130 till 140 miljoner kronor per år. Det ökar vi nu under 2016 till 180 miljoner och sen kommer det öka ytterligare under 2017 fram till 2019, då vi förhoppningsvis ska ha arbetat av kvalitetspuckeln, säger Björn Axelsson, Elnätchef på Gotlands Elnät AB. Bakgrunden till den ökade investeringstakten beror framför allt på satsningar för att förbättra det befintliga nätet. Vi har många störningar i vårt nät, inte långa men många. Mycket uppkommer beroende på väderleken, som är lite speciell när man är omgiven av hav, vilket ger mycket åska. Många fel uppkommer på grund av åskan och det blir även följdfel som uppkommer först senare på hösten när det är fuktigt ute. Sen har vi också en tillväxt på nya kunder, antalet sommarboende ökar samtidigt som Visby växer. Så vi växer även som bolag vilket skapar ett ökat investeringsbehov.

 

Samarbete som utvecklas

Elektroskandia har samarbetat med Gotlands Elnät under många år. Marcus Björk, Key Account Manager på Elektroskandia, är ansvarig för avtalet med Vattenfall, där Gotlands Elnät ingår.

– Gotlands Elnät är för oss en viktig kund inom Vattenfall-avtalet och det är positivt att de nu ökar sina investeringar i elnätet på Gotland. Min roll är att se till så att allt fungerar övergripande, att vi hela tiden är lyhörda, har en fortlöpande dialog och utvecklar vårt samarbete. Ett exempel på hur samarbetet utvecklats är att Gotlands Elnät förra året började nyttja vår tjänst projektpackning. Vi packar då all materiel till ett och samma projekt vid vårt centrallager i Örebro och transporterar sen godset direkt ut till siten. Den effektivare logistiken innebär vinster såväl ekonomiskt som miljömässigt, säger Marcus Björk.

Berth Lindblom är utesäljare på Elektroskandia Gotland och är den som har den dagliga kontakten med Gotlands Elnät.

– Jag har jobbat med Gotlands Elnät sen jag började arbeta på Elektroskandia 1994. Därför känner jag dem väl och kan ge en bra service. De köper det mesta från Elektroskandia, förutom nätstationer och transformatorer. Vi levererar säkert ett par gånger i veckan till dem. Förutom de planerade projektjobben har de även många mindre servicejobb där det går materiel hela tiden, säger Berth Lindblom.

– Att vi verkar på en ö ställer speciella krav. Vädrets makter kan t.ex. innebära inställda färjor. Och det tar längre tid än på fastlandet att få hit materiel som t.ex. stolpar eller kabel. För att kunna ha bra beredskap så har Gotlands Elnät ett eget stort förråd.

 

Flera fördelar

Att kunna få sitt materiel projektpackat har inneburit flera fördelar för Gotlands Elnät.

– Tidigare fick vi all materiel levererat direkt till vårt förråd. När det sen var dags för projektet att sättas igång körde vi ut all materiel till siten. Under förra året började vi testa Elektroskandias tjänst projektpackning. Anledningen till att vi ville prova projektpackning var framför allt för att pröva andra vägar för att att få ut materiel till site, dels för att pröva nytt men också för att kunna möta en öka volym i framtiden, säger Mikael Bjuvsjö, projektledare på Gotlands Elnät och fortsätter;

– Nu fungerar det så att Elektroskandia anlitar en åkare här på ön, som åker till Elektroskandias centrallager i Örebro och hämtar den projektpackade materielen. Samtidigt returnerar han tomtrummor. Vi försöker alltid fylla bilen i bägge riktningarna. Den projektpackade materielen levereras i en container, förutom kabel som levereras på trummor, direkt ut till arbetsplatsen. Det här blir smidigare och mer kostnadseffektivt för oss. Vi har bättre översikt över hela transportkedjan, vi spar tid och arbete då vi slipper lasta om godset vid vårt förråd och det blir bara en leverans vilket också innebär en miljömässig vinst.

– För oss som arbetar på förrådet underlättar det givetvis att Elektroskandia projektpackar och kör ut leveransen direkt till site. Det fungerar jättebra och vi kan koncentrera oss på att ta hand om det materiel vi har för underhåll och beredskap, kommenterar Jan Pettersson, funktionsansvarig för förrådet på Gotlands Elnät.

 

Mycket på gång på Gotland

Under 2015 levererade Elektroskandia fem projektpackade leveranser till Gotlands Elnät och i år har det redan blivit fyra leveranser.

– Det har fungerat mycket bra och vi kommer fortsätta med att låta Elektroskandia projektpacka materiel, säger Mikael Bjuvsjö.

Det är också flera större projekt som man väntar ska komma igång på Gotland.

– De pratar om att ansluta Gotlandsfärjorna till elnätet när de är i hamn. Det ligger nog rätt nära till i tiden. Vi väntar också besked om en ny överföringskabel till Gotland, för att man ska kunna öka vindkraftutbyggnaden samt komma igång med solcellsprojekt. Men det kommer säkert ta fem år innan det kan bli verklighet. Sen avvaktar vi också besked om vad som händer med kalkstensindustrin. Så det finns mycket som är på gång framöver och som kan innebära mer jobb både för oss och för Gotlands Elnät, avslutar Berth Lindblom.

 

Gotlands Energi AB

• Ägare Vattenfall 75% och Region Gotland 25%
• Dotterbolag är Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB
• Antalet anställda är totalt 150 personer varav cirka 90 arbetar på Gotlands Elnät
• Äger och förvaltar elnätet på Gotland, bedriver elhandel, distribuerar fjärrvärme, bygger ut fibernät samt utför entreprenader på Gotland