”I den nya byggnaden är så gott som alla dörrar försedda med läsare och totalt har vi installerat cirka 180 läsare”

GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) bygger till och bygger om. Då passar man även på att uppgradera säkerheten till ASSA/ARX passersystem och Galaxy inbrottslarm. ÅF projekterade anläggningen och Compatec installerar. Projektet ska vara klart för inflyttning i juli 2012.

GIH startade 1813 och är idag världens äldsta idrottshögskola. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet. Skolan har 800 studenter och 120 anställda.

Speciella krav

För ungefär ett år sedan började man bygga en ny fastighet på området samtidigt som den gamla huvudbyggnaden skulle byggas om.

Dimiter Perniklijski, koordinator på GIH och Anders Krantz, projektchef på Compatec testar de nya läsarna.

Dimiter Perniklijski, koordinator på GIH och Anders Krantz, projektchef på Compatec testar de nya läsarna.

– I samband med byggnationen behövde vi säkerhetssystem till de nya lokalerna samtidigt som säkerheten i de gamla lokalerna behövde uppgraderas, säger Dimiter Perniklijski, koordinator på GIH. När det gäller en högskola så är det lite speciella krav som ställs. Samtidigt som vi har krav på öppenhet inom vissa områden, vi har t.ex. ett bibliotek som är öppet för allmänheten, så har vi höga säkerhetskrav inom andra, som våra lokaler för forskning.

För projektering av säkerhetssystemet anlitades ÅF, som föreskrev ASSA/ARX passersystem från ASSA och Galaxy inbrottslarm från ADI/Safetyline. Totalt gällde anläggningen cirka 120 dörrmiljöer och 200 larmpunkter.

– Vi gick ut med en upphandling, där sex installationsföretag lämnade anbud. Compatec lade det bästa budet. Som alltid var det fråga om en kombination av bästa pris och kvalitet, säger Dimiter Perniklijski.

Anpassat läsarna till miljön

Compatec AB erbjuder kvalificerade tjänster och produkter inom säkerhet och utför systemleveranser för inbrottslarm, passerkontroll, kameraövervakning och brandlarm. Företaget är certifierat av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB, enligt larmklass 4 och som anläggarfirma för brandlarminstallationer.

– De säkerhetssystem vi installerar köper vi oftast in hos Elektroskandia. Där har vi mycket bra kontakt med deras säljare Christer de Wahl. Han är duktig och kunnig och hjälper gärna till. Vi uppskattar den höga servicenivån hos Elektroskandia. Det är mycket värt för oss, säger Anders Krantz, projektchef på Compatec.

– Vi har bytt ut det befintliga inbrottslarmet till ett modernt Galaxy inbrottslarm, säger Anders Krantz, projektchef på Compatec. När det gäller passersystemet, så satt det ett ASSA RITA-system i de befintliga lokalerna. Här har vi nu enkelt uppgraderat anläggningen genom att lyfta över information från det gamla passersystemet till det nya ASSA ARX-systemet och även uppdaterat de befintliga undercentralerna.

Inbrottslarmet byggs enligt larmklass 2 SSF 130 och det är höga krav på all materiel. Det ska vara godkänt enligt SSF 1014.

– När det gäller passersystemet så valde vi att i så hög grad som möjligt anpassa läsarna efter placering och den miljö de ska verka i. Därför använder vi oss av tre olika typer av kortläsare i anläggningen. Vanliga kortläsare, där det är högsta säkerhetskraven, kompakta innerdörrläsare och slutligen läsare för kontorsdörrar med inbyggt lås. På så sätt har vi kunnat få ned kostnaden per läsare och man har därför kunnat utrusta fler dörrar med läsare än vad som var tänkt från början. I den nya byggnaden är så gott som alla dörrar försedda med läsare och totalt har vi installerat cirka 180 läsare i fastigheterna, säger Anders Krantz.

”Här har vi nu enkelt uppgraderat anläggningen genom att lyfta över information från det gamla passersystemet till det nya ASSA ARX-systemet”

”Här har vi nu enkelt uppgraderat anläggningen genom att lyfta över information från det gamla passersystemet till det nya ASSA ARX-systemet”

Betydligt ökad säkerhet

De nya läsare som installeras är av beröringsfri typ, där man använder en beröringsfri tag för att öppna. På många övriga ställen inom GIH används fortfarande magnetkort, men troligen kommer man framöver att byta ut dessa mot beröringsfria läsare för att få ett enhetligt system.

– Vi ökar säkerheten betydligt med de nya systemen, säger Dimiter Perniklijski. Förut hade vi bara låsning med nyckel i huvudbyggnaden, vilket betydde att det var en smärre katastrof om en nyckel försvann. Skulle en tag försvinna kan vi nu enkelt ta bort den ur systemet. Dessutom kan man i efterhand se vem som varit var om något skulle hända.

Här har vi nu enkelt uppgraderat anläggningen genom att lyfta över information från det gamla passersystemet till det nya ASSA ARX-systemet”