“Vi ligger på i snitt 1,2 mantelfel per 10 km vilket är ett bra betyg på såväl kabel som manskapet som utfört jobbet”

Destination 2011 är namnet på Jämtkrafts omfattande vädersäkringsprojekt. Det startade 2006 och i slutet av 2010 skall det hela vara klart. Då har man vädersäkrat hela sin region, vilket bland annat inneburit att man ersatt luftledningar med kabel i marken. Totalt är det frågan om cirka 154 mil kabel och budgeten för projektet ligger på omkring en miljard kronor! För att lyckas med Destination 2011 har tillgängligheten av materiel i allmänhet och kabel i synnerhet varit av största vikt.

Bakgrunden till Destination 2011 var stormarna för några år sedan, som ställde till stora problem med nedfallande träd över många elledningar. Efter detta tillkom en lag som innebär att det är straffbart med strömavbrott längre än 24 timmar.

– Givetvis var detta ett par av anledningarna till att vi drog igång Destination 2011. Men minst lika viktigt var att vi i och med detta projekt skulle få en mer underhållsfri eldistribution och möjlighet att förbättra standarden på nätet, säger Franz Birkl, projektledare på Jämtkraft Elnät AB.

Beslutet om att gräva ned luftledningarna togs i november 2005 och i augusti 2006 satte man spaden i jorden.

– Det tuffa jobbet var att få tillträde till all mark. Det har tagit tid då det varit fråga om tusentals markägare att göra överenskommelser med. Men det har varit bra uppställning och jag vill speciellt framhålla vårt goda samarbete med Lantmäteriet, säger Franz Birkl.

Omfattande prognosarbete

För Elektroskandia startade samarbetet med Jämtkraft i och med att företagen skrev ett ramavtal 2006.

– När det gäller Destination 2011 har vår roll varit att leverera i huvudsak kabel, luftlina och tillbehör. I och med omfattningen på projektet har det varit extra viktigt att hela tiden ha en tät dialog med kunden. Det omfattande prognos­arbete som Jämtkraft gjort har bidragit till att det hela fungerat smidigt, säger Örjan Sondell, kundansvarig säljare på Elektroskandia.

För att säkerställa att ha kabel till produktionen och undvika förseningar så satte Jämtkraft upp ett depålager i Östersund. Här har man tre personer som arbetar med att ta hand om all materiel innan det levereras ut till respektive arbets­plats. Totalt så är det många personer som arbetat med projektet och under 2009 hade Jämtkraft 12 arbetslag igång samtidigt med att förlägga kabel.

154 mil kabel

Ca 60 % av all kabel har plöjts ned och resterande har grävts ned. Att plöja går snabbare men vid för mycket sten krävs det att man istället gräver ned kabeln.

– En ny metod som vi testat har varit att först förlägga en plastslang för att sedan mata in kabeln i efterhand med matningsmaskin. Ungefär liknande metod som används vid bredband där man blåser in fiber i efterhand. Det här innebär flera fördelar, bland annat mindre risk för skador på kabeln samt att man enklare kan byta ut kabel. Definitivt en metod för framtiden, säger Franz Birkl.

Destination 2011 har framför allt gällt arbeten på mellanspänningsnätet och när det hela är klart i slutet av året har Jämtkraft förlagt totalt cirka 154 mil kabel i marken, satt upp 725 nya nätstationer och uppgraderat befintliga luftlinjer med isolerade linor! Dessutom har man utfört trädsäkring av cirka 60 mil ledningsgator vid högspänningsnätet. Samtidigt som man säkrar elnätet har man passat på att även lägga kanalisation för bredband bredvid elkabeln i marken.

– Innan vi spänningsätter så testar vi kabeln och målsättningen är mindre än 3 mantelfel per 10 km kabel vid driftsättning. Vi ligger på i snitt 1,2 mantelfel per 10 km vilket är ett bra betyg på såväl kabel som manskapet som utfört jobbet, säger Franz Birkl.

Nära samarbete

Den kabel som huvudskligen används till Destination 2011 är tillverkad av Draka, där produktchef Mattias Hellqvist varit mycket involverad i projektet.

– Vi har haft ett nära samarbete med Elektroskandia och Jämtkraft under hela projektets gång. Jämtkraft har varit väldigt bra på att lägga in beställningar i tid och vi har också fått prognoser i december inför kommande år. På så sätt har man underlättat vårt arbete och vi har kunnat säkerställa produktionen, säger Mattias Hellqvist.

– Det har varit en fantastisk resa att få vara med i det här projektet, som verkligen är något utöver det vanliga. Dessutom har vi haft ett mycket bra samarbete där alla tre företagen arbetat mot samma mål. Projektet har, trots dess omfattning, flutit på mycket bra hela tiden. Vi har kunnat leverera det som Jämtkraft behövt, på rätt plats i rätt tid, säger Örjan Sondell.

Även från Jämtkrafts sida är man nöjd. – Vårt samarbete med Elektroskandia och Draka har fungerat väldigt bra. Kabeln har varit av jämn och hög kvalitet och supporten likaså. Dessutom har tillgängligheten varit god vilket givetvis är extremt viktigt i ett sådant här stort projekt. Vi är överlag mycket nöjda med Elektroskandia som leverantör. De har det sortiment av produkter som vi behöver samtidigt som deras logistik är i en klass för sig, säger Franz Birkl.

Samverkansentreprenad

Destination 2011 är en samverkansentreprenad mellan Jämtkraft och Skanska. Allt arbete har gått på löpande räkning med incitamentsavtal där den gemensamma drivkraften har varit att få bra ekonomi i projektet.

– Destination 2011 har gått enligt plan och vi ser ut att hålla både tid och budget. Fram till nu har vi gjort 80 % av jobben och till årsskiftet är det klart. Projektet innebär att vi säkrat upp så att vi kan garantera våra kunder el oavsett vilka stormar som kommer i framtiden, avslutar Franz Birkl.