Mobilnätsbyggaren GeTel (General Telecom AB) och Elektroskandia har under flera år haft ett utvecklande samarbete inom flera områden, från leverans av materiel, till produktutveckling och gemensamma tester av nya produkter under varumärket NEWTEC. En produkt framtagen av Elektroskandia som GeTel installerar allt mer är ett inklädnadskitt för idag öppna oskyddade teknikstativ i publika miljöer.

GeTel är specialiserat på att projektera, bygga samt slutdokumentera mobilnät, makrositer utomhus och lösningar för mobiltäckning inomhus. Företaget har bland annat avtal med Tele2, som är största kunden.

– Vi är ett projektledningsföretag med egna och externa montörer över hela landet. Ett område som ökar kraftigt är mobiltäckning inomhus och vi bygger idag inomhusnät till såväl kontor som köpcenter, hotell och tunnelbanor, men även i bostadsfastigheter. Kraven ökar på bra täckning inomhus och i fastigheter där man sätter in energifönster så bromsar de ofta mobiltäckningen vilket gör att det krävs ett inomhusnät. Just nu bygger vi bland annat inomhusmobilnät på Sergelskraporna samt på Arlanda flygplats. För övrigt jobbar vi också för fullt med 5G-utrullningen. Vi är en one-stop shop för mobil utrullning, säger Daniel Hägerström, vd för General Telecom AB.

Testning av produkter

Daniel Hägerström, GeTel och Stefan Browall, Elektroskandia.

Sedan flera år tillbaka köper GeTel materiel till sina projekt av Elektroskandia och sedan ett par år samarbetar man även med tester kring de nya produkter Elektroskandia utvecklar för Ericsson under varumärket NEWTEC. 

– GeTel har ett eget telekomtorn vid deras fastighet i Arninge och här testar vi löpande nya produkter. Det är allt från infästningar, antenner och kablar till stativ och kopplingsboxar för fiber- och kraftlösningar. Med deras breda kompetens kan vi testa nya produkters montagevänlighet och även slitage under långtidstestning i autentisk miljö. Tack vare det kan vi kvalitetssäkra och optimera nya produkter innan de går i produktion, säger Stefan Browall, global produktchef Telekom OEM på Elektroskandia.

Ökade säkerhetskrav

Byggnaden av inomhusnät för mobiltäckning ökar och samtidigt har även kraven på utrustningen höjts. 

– Post & Telestyrelsen kom för några år sedan med krav gällande 5G och access till utrustningen. Detta påverkade främst öppna stativ med mobilutrustning ute på siterna. Av sabotage- och säkerhetsskäl måste utrustningen förvaras i ett ”petsäkert” låst utrymme. Det räcker med andra ord inte att man har utrustningen i ett öppet stativ, vilket annars är vanligt i till exempel bostadsfastig­heter och kommersiella fastigheter, där ofta mobilutrustningen står på en vind eller i en källare, säger Stefan Browall och fortsätter:

– Att investera i ett helt nytt, låsbart kabinett innebär en stor kostnad i såväl inköp som installation med mertid på siten för att flytta över utrustningen. Därför kom vi med idén att ta fram ett kit med vilket man kan klä in befintliga öppna stativ så att de blir låsbara och uppfyller alla krav. För att öka säkerheten ytterligare kan man även komplettera med en larmsats till dörren för passagedetektion.

Stor efterfrågan på – Inklädnad, kabinett

Höjden på Inklädnad, kabinett kan anpassas beroende på utrymmet på siten.

NEWTEC-produkten – Inklädnad, Kabinett – har utvecklats under två år och mottagits mycket väl på marknaden.

– Man spar tid, arbete, och kostnader genom att använda vår lösning. Inklädnadskitet är för inomhusplacerade 19” stativ/rack och passar till tre olika leverantörers stativ. Sidoplåtar, fronter och övriga monteringsdetaljer levereras i flat-pack och man kan snabbt klä in stativet i efterhand utan att behöva röra installationen. Produkten är också flexibel då det på site förekommer olika höjder på stativen kan man anpassa höjden på inklädnaden, mellan 1200 mm–2100 mm beroende på hur det ser ut på siten, säger Stefan Browall. Idag finns mer än 100 stycken – Inklädnad, Kabinett runt om i Sverige och GeTel har monterat en stor del av dem. Christian Merlid, servicetekniker på GeTel berättar om sina erfarenheter av produkten.

– Det här är en enkel och funktionell lösning och så vitt jag vet den enda i sitt slag på marknaden. Jag har monterat ett flertal och ser bara fördelar. Det är en kostnads­effektiv lösning jämfört med att köpa ett nytt kabinett och inklädnaden anpassas enkelt efter den utrustning som redan finns på plats. Men vi använder den inte bara för att komplettera befintliga installa­tioner utan även till nyinstallationer, då det är trånga utrymmen och det är svårt att komma in med ett helt kabinett. Inklädnaden levereras i så kallad flat-pack, vilket gör att den är mycket enkel att transportera och få in där det är ont om plats.