På Netel arbetas det nu för högtryck med att bygga områdesnät och ansluta fiber till en stor mängd villor i Hässelby och Mälarhöjden. Projekten utförs i samarbete med Telias dotterbolag Skanova. Till stor del förläggs fibern i mark men en del dras även i luften. Vi fick tillfälle att ställa några frågor kring projekten till Tony Grafström och Marcus Selander, som är projektledare på Netel.

Hur många villor är det som ska anslutas?

– Totalt är det fråga om cirka 2200 villor, så det är ganska stora projekt.

När väljer ni att förlägga fibern i luft och när gräver ni ned den?

– Både Skanova och elnätsägaren vill att vi förlägger fibern i mark, i befintlig mark­kanalisation, där det går. I Hässel­by dras i princip allt i mark men i Mälarhöjden förläggs cirka 60 % av fibernätet luften. I Mälarhöjden finns inte så mycket befintlig markkanalisation och det är anledningen till att vi här till viss del använder luftledning.

”I Hässelby dras i princip allt i mark men i Mälarhöjden förläggs cirka 60 % av fibernätet i luften”

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med de två sätten att förlägga fiberkabel?

IMG_8647_2– Fördelar med att förlägga fibern i mark är att det blir säkrare och det är enklare att utföra åtgärder. Nackdelar är kostnaden och, om man inte kan nyttja en befintlig kanalisation, att mycket oförutsett kan dyka upp i marken när man börjar gräva. Det kan betyda merarbete och oförutsedda kostnader med förläggning i mark.

– Fördelar med luftledning är att det är enklare att projektera och lägre kostnader för att utföra arbetet. Det är dock inte lika säkert att ha fiberled­ningen i stolpe som att ha den nergrävd. En annan nackdel är att om el och tele går i samma stolpar måste de först besiktigas av nätägaren, för att kontrollera att det ej finns röta, som då måste åtgärdas, och eventuellt måste stolparna isoleras. Sånt kan ställa till det och försena projekten.

Hur viktig är logistiken i såna här projekt?

IMG_8416_2– Det är mycket viktigt och vi försöker att få ut det mesta av det materiel vi beställt direkt till arbetsområdena. I de här projekten är det bara Skanova-godkänt materiel som används. Vi vill ha så få leverantörer som möjligt och det är bara vissa produkter som vi inte tar från Elektroskandia. Elektroskandia kan logistik och vi vet att vi kan lita på att det materiel vi beställt från dem kommer fram i rätt tid och på rätt plats.

När beräknas ni vara klara?

– Byggnationen är i full gång på bägge ställena och vi kommer vara klara under året.

Förutom de här projekten – hur är beläggningen med jobb?

– Idag satsas det mycket på byggnation av fiber till hemmet och vi har därför bra tryck med många pågående och inplanerade projekt.