Antalet elbilar på våra vägar växer och så även behovet av laddmöjligheter. Marknaden för elbilsladdare ökar starkt och för att möta efterfrågan satsar Elektroskandia stort på området. För att stötta våra kunder har vi ett team med e-mobilityspecialister, som kan hjälpa till genom hela projektet – från projektering till leverans. Vi ser mycket positivt på den framtida utvecklingen inom e-mobility och har de resurser som krävs för att alltid kunna leverera den mest optimala lösningen.

Martin Cederström, marknadschef Installation på Elektroskandia och ansvarig för produktsortimentet inom e-mobility berättar om erbjudandet.

– Vi har i vårt sortiment ett 10-tal fabrikat av elbilsladdare från kända och etablerade leverantörer. Den stora bredden och att vi är opartiska gör att vi alltid kan ta fram den bästa lösningen för varje enskild kund, oavsett om det gäller laddboxar för villan, garaget och parkeringen, företaget eller publika platser. Dessutom kan vi erbjuda olika administrations- och betallösningar.

 


 

Fredrik Jonsson, Head of innovation Charge Amps

Vilket sortiment och vilka typer av laddare tillverkar ni och var sker tillverkningen?

– Vi konstruerar och tillverkar ett komplett sortiment av laddlösningar bestående av AC-laddare för hemma- och destinationsladdning tillsammans med molntjänster, effektvakt, laddkablar, monteringsstolpar och andra tillbehör. Största delen av vår tillverkning sker i Norrtälje och Torsby hos en svensk kontraktstillverkare. Det gör att vi kan hålla en nära kontakt och dialoger kring den kvalitet vi vill uppnå samt bidrar till vårt hållbarhetsarbete genom kortare transporter inom Europa.

Vilka är utmaningarna med produktutveckling och tillverkning?

– Produktutveckling för elbilsladdning är ett område som kräver kompetens inom många olika områden vilket gör helheten komplex. Det krävs en bred kompetens för att hålla ihop utvecklingsprojekten. En elbilsladdare berör kompetens inom installationsel, radiostrålning, immunitet mot störningar, switchande elektronik, kraftelektronik, firmware (mjukvara i laddaren), radiosändare, mekanikkonstruktion, IP- och IK-klassning och mycket mer. Allt detta regleras av EU-direktiv och olika standarder.

Vilka standarder styr och hur ser ni på säkerheten kring laddboxar?

– För våra laddare är det RE-direktivet (Radio Equipment) som styr eftersom vi har radiosändare i laddboxarna. RE-direktivet kräver också att LV-direktivet (Low Voltage) ska uppfyllas för elsäkerhet. Där den harmoniserade standarden för elbilsladdare är EN IEC 61851-1:2019 som beskriver kraven på laddboxar. Denna standard hänvisar till många andra standarder som också behöver uppfyllas. Till exempel standarder för Typ-2 uttag, EMC, isoleringsavstånd och jordfelsbrytare.

– Charge Amps ställer högsta krav på säkerheten i våra laddboxar. Laddboxen ska skydda mot andra fel som förekommer och gå att använda säkert i många år. För att åstadkomma den höga säkerheten har vi har en egen testavdelning som testar våra produkter utefter gällande standarder innan de släpps på marknaden.

Är det skillnad på säkerheten på hemmaboxar och destinationsladdning?

– Rent elsäkerhetsmässigt är det ingen skillnad på dem. Kraven är samma, men det skiljer på andra områden. En laddare för destinationsladdning behöver oftast högre IK-klassning (slagtålighet) i en mer publik miljö så den behöver vara mer robust byggd. Destinationsladdning klassas också som industriell miljö så den behöver tåla en högre nivå av störningar.

 


 

Reine Lönn, Försäljningsansvarig Laddinfrastruktur Eldon Installation

Vilket sortiment och vilka typer av laddare tillverkar ni och var sker tillverkningen?

– Vi tillverkar laddboxar och laddstationer för privat, destination och publik laddning samt självklart även till BRF:er och samfälligheter. Våra laddare utvecklas och tillverkas i Nässjö.

Vilka är utmaningarna med produktutveckling och tillverkning?

– Utmaningen består i båda fallen att hitta balansgången mellan funktion, användarupplevelse och säkerhet. Till exempel så har alltid vårt motto sedan starten varit att elsäkerhet skall vara prioriterat och sedan skall produkten vara enkel och installera. Där har vi haft en tät och bra dialog med installatörer som fått komma med bra input. Sedan vill många slutanvändare också ha en användarvänlig app för olika tjänster. Allt det här skall då trattas ner i en produkt utan kompromiss på elsäkerheten. Det vi nu också börjar titta på är cybersäkerhet. Vi har haft kunder som fått deras nätverk hackade och det har gjorts överbelastningsattacker och då är laddarna inget undantag. Men hittills har ingen hackare lyckats ta sig in i våra boxar. Så, detta är också en viktig sak att tänka på, inte bara elsäkerhet utan även IT-säkerhet.

Vilka standarder styr och hur ser ni på säkerheten kring laddboxar?

– Det finns ett klart och tydligt regelverk och standarder som vi följer för att inte kompromissa om säkerheten.

Är det skillnad på säkerheten på hemmaboxar och destinationsladdning?

– Nej, i grunden är det inte det då det är samma komponenter och båda har OCPP 1.6 som standard men i boxar för hemmaladdning så har vi inkluderat en extra energimätare för lastbalansering och schukouttag i boxen som kan användas t.ex. julgransbelysning, dammsuga bilen mm.


 

Johan-Christer Svensson, Commercial Product Manager GARO E-mobility AB

Vilket sortiment och vilka typer av laddare tillverkar ni och var sker tillverkningen?

– Vi har ett brett sortiment av laddare för hemmabruk såväl som offentligt bruk.
AC-laddare upp till 43kW och DC-laddare upp till 50kW tillverkar vi i Gnosjö samt i vår produktionsanläggning i Polen, som vi för övrigt utökar med 15 000 kvm nu till sommaren.
Vår nya GARO Entity-familj av laddare tillverkas helt och hållet i Szczecin, Polen.

Vilka är utmaningarna med produktutveckling och tillverkning?

– E-mobility branschen är ju under konstant och snabb utveckling. Utmaningarna är många till antal, men en sak som står ut ur mängden är att verkligen sätta rätt kravspecifikation på en produkt som skall hålla för krav som kanske uppkommer 5-10 år framåt i tiden.

En plattform för framtiden som ständigt går att komplettera och addera funktioner till är inte helt enkelt, men med GARO Entity tycker jag att vi ligger ganska nära målet.

Vad gäller tillverkning så har vi en lång erfarenhet av att tillverka säkra produkter, så den är det check på. Det går inte att kompromissa avseende kvalitet och noggrannhet, men att kunna tillverka produkter med rätt komponenter till rätt pris är alltid en utmaning.

Vilka standarder styr och hur ser ni på säkerheten kring laddboxar?

– Det är vår fullkomliga övertygelse att säkerheten skall komma först när det gäller elbilsladdning. Det är stora effekter vi hanterar under lång tid, och felaktig design eller bristfälliga komponenter kan få ödesdigra konsekvenser – därför tredjepartstestar vi enligt gällande standarder för elbilsladdning.

Är det skillnad på säkerheten på hemmaboxar och destinationsladdning?

– Verkligen inte, säkerhetstänket skall vara på plats oavsett plats.

 


 

Stefan Gabrielsson, Produktchef för destinationsladdare CTEK

Vilket sortiment och vilka typer av laddare tillverkar ni och var sker tillverkningen?

– Sortimentet består av destinationsladdaren Chargestorm Connected med laddeffekt från 3,7 kW upp till 22 kW per uttag och vår mobila laddare Njord Go, med laddeffekt 11 kW. Elbilsladdarna utvecklas i Sverige och produceras i Kina/Shenzhen. Eventuell kundanpassning av standardmodellerna sker i Sverige.

Vilka är utmaningarna med produktutveckling och tillverkning?

– En utmaning vid produktutveckling är att det är svårt att ta fram en global plattform, då det bland annat kan skilja på standarder och typer av elnät i olika länder. Man får därför identifiera gemensamma funktioner och sen göra anpassningar till olika länder. När det gäller tillverkningen så skiljer det sig inte så mycket att tillverka en laddbox jämfört med andra elektronikprodukter.

Vilka standarder styr och hur ser ni på säkerheten kring laddboxar?

– I de flesta laddboxarna sitter någon typ av radiokrets och det regulatoriskt styrande är radiodirektivet RED och att man uppfyller produktstandarden IEC 61851. Vad gäller säkerhet har vi mycket höga krav och vi arbetar efter en traditionell utvecklingsmodell. När vi testat och godkänt produkten internt anlitar vi ett ackrediterat tredjepartsföretag som testar produkten och verifierar att den uppfyller produktstandarden.

Är det skillnad på säkerheten på hemmaboxar och destinationsladdning?

– Nej, det är samma produktstandard och säkerhetskrav som gäller för bägge. Det är dock större utmaningar med att utveckla en hemmabox, då den ska vara så liten och smäcker som möjligt. Det betyder att det är trångt om utrymme, vilket gör att det blir varmt och att kyla av den kan vara en utmaning.


 

Axel Philipson, Country manager Zaptec

Vilket sortiment och vilka typer av laddare tillverkar ni och var sker tillverkningen?

– Zaptec arbetar enbart med AC-laddare upp till 22 kW för laddstationer till villor, bostadsrättsföreningar och företagsparkeringar, helt enkelt där bilen står parkerad. Vårt bolag grundades i Norge och har sedan 2017 enbart arbetat med denna typ av laddstationer. Vår tillverkning sker i Norge vilket den gjort sedan start men under 2022 påbörjade vi även produktion i Tyskland.

Vilka är utmaningarna med produktutveckling och tillverkning?

– Branschen för laddstationer är fortfarande bara i uppstartsfasen och utvecklingen går snabbt. Största utmaningen är att möta de nya kundbehoven som dyker upp. En av Zaptecs styrkor har varit att bolaget haft en sådan stark position i Norge då utvecklingen av elbilar varit störst där. På det sättet har Zaptec kunnat se nya användarmönster och behov några år innan de kommit till andra marknader, inklusive Sverige. Inom tillverkning och produktion är den största utmaningen att möta den stora efterfrågan av laddstationer när fler och fler privatpersoner nu väljer att göra skiftet till elbil.

Vilka standarder styr och hur ser ni på säkerheten kring laddboxar?

– IEC-standarderna är det som alla tillverkare behöver förhålla sig till och det som gäller för hela EU och ESS. Inom elbilsladdning är det standarden EN IEC 61851-1 som i väldigt stor grad definierar hur en laddstation ska konstrueras och IEC 60364-7-722 som definierar installation av laddstationer. De flesta länder förhåller sig till dessa.

– För oss på Zaptec har elsäkerhet alltid varit den viktigaste prioriteringen och vi var väldigt glada att vi blev utsedda till testvinnare i det stora laddboxtestet som Norge bilförbund (NAF) gjorde under 2022 där en stor del av testet handlade just om elsäkerhet. Att vi även gick igenom Elsäkerhetsverkets marknadskontroll för villaladdare utan tekniska brister visar på att Elsäkerhetsverket delar vår tolkning av standarderna.

Är det skillnad på säkerheten på hemmaboxar och destinanationsladdning?

– Laddning som sker hemma eller på jobbet följer i stort sett samma produktstandarder, men det kan finnas vissa skillnader beroende på var de installeras. I huvudsak är det installationsstandarden IEC 60364-7-722 som skiljer mellan dessa installations­typer och kräver därför lite olika utformning för att möjliggöra systemladdning på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

– För DC-laddning används en ytterligare del av 61851 som behandlar DC-laddning. Eftersom konstruktionen av en DC-laddare är avsevärt mer komplex, finns det också andra krav på konstruktionen av dessa.