I detta nu är byggnationen av Porthuset, ett unikt bostadsprojekt i Göteborg med vattennära läge, i full gång. Brf Porthuset är ett bygge av högre standard i stadsdelen Eriksberg med totalt 15 lägenheter med stora terrasser och egna spaavdelningar.

Från vänster: Mattias, Elektroskandia, Fredrik, Peter, Hans, Electro-Team och Andreas PM Flex.

Electro­Team har fått förtroendet att utföra alla elarbeten i huset, till sin hjälp har de Elektroskandia och PM FLEX – och deras fördragna flexrör.

Bygget av Brf Porthuset startade i augusti i år, och inflyttning beräknas till oktober 2012. När vi träffar Electro­Team i ett regnigt och blåsigt Göteborg är valvbygget i full gång, och Fredrik och Hans, installatörer, är uppe på första valvet där de är i full gång att förbereda inför gjutning.

– Vi räknar med cirka 2 000 m fördragna flexrör per valv, så det kommer bli en hel del jobb innan det är klart, säger Hans, ledande montör på Electro­Team. Idag har vi förlagt de sista rören på andra valvet, och det har blivit smått stressigt på rasterna då vi måste passa på att låna snickarens NAJ­maskin! Hans berättar att det finns många bra sätt att fästa rören på, men när det finns tillgång till det så är det bästa alternativet NAJ­maskinen som fäster bra utan att skada röret.

– Än så länge har vi dragit starkströmmen och datakablar. Vi använder oss uteslutande av PM FLEX fördragna flexrör, varken tid eller lust finns till andra alternativ då produkterna håller hög kvalitet och är lättarbetade.

Som starkström är det fördragen FK vi drar, som vi tycker är lättare att jobba med i kopplingsmomenten. På just det här projektet är inget halogenfritt föreskrivet – men vi märker att det blir en större förfrågan på det framför allt i offentliga miljöer som t.ex. skolor, fortsätter Hans, som varit på företaget sedan 2001.

Brf Porthuset, som byggs av NCC, marknadsförs som ett exklusivare boende vid Göta älv. Det är totalt 15 lägenheter, där husets enda 2:a ligger på 86 kvadratmeter. Alla lägenheter kommer att ha spotlights i hall, kök och badrum och en spaavdelning finns som tillval.

– Vi kommer att dra en värmebeständig RHH som tål +200°C till alla spotlights, och vi förbereder för eventuella spaavdelningar med tomröret Easy Flow så vi kan dra den värmebeständiga kabeln även där vid behov.

Mindre tid på sig för varje projekt

– Största fördelen med fördraget är ju naturligtvis tiden man tjänar in. Vi räknar med en tidsvinst på upp till 20% när vi drar med fördraget istället för tomrör, berättar Tomas Stål, grundare av Electro­Team.

– Man effektiviserar arbetet genom att nyttja fördraget då man slipper idragning av kabel och man säkerställer installationen genom att undvika komplicerade kabeldragningar. Tidspressen på projekten bli allt tightare vilket gör det ännu mer lämpligt att använda sig av fördragna rör, säger Peter. Peter är projektledare på Electro­Team och har jobbat mer eller mindre uteslutande med fördraget sedan 1993, då PM FLEX introducerade produkterna på marknaden.

– När allt större del blir tidsstyrt gäller det ju också att planera i förhand. Därför är det bra att man kan dra fördraget redan i formen för platsgjutna väggar – grovjobbet är redan gjort när allt sedan kommer på plats, fortsätter Peter.

Ökad efterfrågan på fördraget

– I skolorna idag lär man ut att dra med fördraget med en gång, så det är klart att efterfrågan ökar allt eftersom nyutexaminerade kommer ut på marknaden, berättar Mattias Jacobsson, säljare på Elektroskandia Mölndal.

– Även om vi säljer en hel del tomrör fortfarande, så märks det att installatörerna blir allt mer vana vid att jobba med för­ draget. Det är mer en självklarhet att jobba med det idag än det varit tidigare, menar Andreas Hulldin, säljare på PM FLEX. Fredrik, Electro-Team

Från vänster Peter, Hans och Fredrik från Electro-Team.

Fördraget – fördelar

• Sparar tid genom att man slipper momentet med kabeldragning
• Sparar pengar
• Färre förpackningar på arbetsplatsen ger mindre spill
• Färre förpackningar skonar miljön
• En installatör kan själv dra fördraget
• Undviker komplicerade kabeldragningar

Electro-Team • Startades 1979 • Huvudkontor i Surte • 25 anställda varav 22 installatörer • I dagsläget har Electro-Team avtal på totalt 450 lägenheter i Göteborgsområdet

 

“Vi räknar med en tidsvinst på upp till 20 % när vi drar med fördraget istället för tomrör.”