Bra bredband är lika viktigt på landsbygden som i städerna och mycket händer just nu i arbetet med att bygga ut fibernätet runt om i landet. I Branäs jobbade Relacom mot klockan under hösten för att hinna klart innan skidsäsongen skulle dra igång.

Relacoms projektledare Erik Larsson och Victor Skogsman flankerar Elektroskandias utesäljare Anders Lundberg.

Branäs i norra Värmland är känt för sin alpina skidanläggning, med 29 nedfarter och 20 liftar. Här har Relacom fått i uppdrag av kommunikationsoperatören Zitius att bygga fiber till varje stuga i Branäs stugby på berget och i dalen.
– Vårt fokus under 2017 var att bygga klart på berget, med cirka 400 anslutningar. Efter skidsäsongen påbörjar vi sen arbetet i dalen, berättar Victor Skogsman, projektledare på Relacom.

För att få bort isproppar ångas rören innan fibern förs in.

16 mil fiberbyggnation

Men arbetet i Branäs är bara en del i ett större projekt. Victor och hans kollega Erik Larsson är ansvariga för fiberbyggnationen på en sträcka av 16 mil, från Ekshärad till Höljes, längs Riksväg 62 och på båda sidorna av Klarälven.
– Totalt är det cirka 3 500 hus i området, varav 40 procent har valt att ansluta sig till fibernätet. Men det kommer säkert bli många fler under tiden vi håller på, under 2018 och 2019, säger Victor.

Relacom började arbetet i Branäs i slutet av augusti och hade tid på sig fram till Lucia, då de måste avetablera. Då drog nämligen skidsäsongen igång.
– Vi har haft 22 man på plats som har grävt, blåst fiber och installerat parallellt på samma gång. Det har varit lite rörigt men nödvändigt för att hinna med allt under den begränsade tiden. Och samtidigt som vi byggt fibernätet har preparingen av pisterna pågått med snökanoner igång vid sidan om, säger Victor.

Flera utmaningar

Men förutom tidspressen är det även andra utmaningar med projektet, bland annat de stora nivåskillnaderna och variationen i underlaget, från berg och sten till sandmark. Då det nu byggs mycket fiber runt om i landet så kan även materialförsörjningen vara en utmaning. För att säkra detta har Relacom valt Elektroskandia som huvudleverantör och ansvariga för projektet är utesäljaren Anders Lundberg och tekniska innesäljaren Magnus Hagstedt.
– Vi har ett nära samarbete med Relacom för att hela tiden kunna leverera rätt materiel i rätt tid till projektet. Det är många aktörer som är ute och bygger samtidigt och det är begränsat med materiel hos leverantörerna så det gäller att vara på tå. Och det är stora volymer, säger Anders Lundberg.

Skanova-projekt

– Relacom skickar löpande in order per mejl till vår telekom-inbox. Vi tar sen hand om ordern och ser till att den expedieras. Vi levererar bland annat fiberkanalisation, microducter, p-slangar, fiberkablar, skarvboxar och skarvskåp. Då det är ett Skanova-projekt så ska allt material vara Skanova-godkänt, säger Magnus Hagstedt.

Bra med ett tält mot kyla och blåst när fibern från husen ska kopplas ihop.

– Elektroskandia har ställt upp för oss på ett bra sätt och leveranserna flyter på varje vecka. Deras ansvariga säljare har också hjälpt oss mycket med det här projektet. Så byggnationen rullar på enligt tidsplanen och det mesta fungerar som det var tänkt. Redan under denna skidsäsong kommer Branäs stugbyar att kunna erbjuda bredband till en stor del av sina gäster, säger Victor Skogsman.