Utbyggnaden av fibernät fortsätter i snabb takt och nu är det bland annat Stockholms skärgårds tur att få bredband. Men utmaningarna med att bygga på öar är många, inte minst vad gäller materialförsörjningen. Projektet med byggnation av fibernät på Sandhamn gick dock smidigt för Sandström Nätentreprenad då Elektroskandia stod för logistiken.

Denna höst har flera fiberprojekt startats i Stockholms skärgård. Ett av de större projekten på en enskild ö är på Sandhamn, där merparten av fastigheterna ska anslutas nu under hösten. Uppdragsgivare är Skanova och byggnationen utförs av Sandström Nätentreprenad.

– Vi har en hel del projekt på gång i skärgården. Nu först är det Sandhamn, sen blir det även fiberbyggnation på Utö, Muskö, Yxlan och Blidö. Sedan hoppas vi att det ska bli fler öar framöver, säger Emil Ahrsjö, projektledare på Sandström Nätentreprenad.

Logistikavdelning

Projektet på Sandhamn började i våras då Sandström Nätentreprenad fick en förfrågan från Skanova.

– Vi kontaktade då Elektroskandia för att gå igenom vilket material vi skulle behöva, i vilka mängder och hur logistiken med transport ut till en ö skulle fungera, säger Emil Ahrsjö.

– Vi såg direkt möjligheten att kunna hjälpa dem med en logistiklösning. I Örebro har vi en avdelning som bara jobbar med våra olika logistiktjänster och jag började därför diskutera med vår logistiker Anders Janssson vad vi skulle kunna erbjuda i det här fallet, säger Erik Kjörling, utesäljare på Elektroskandia.

Affe Bergkvist och Jonathan Gustafsson på Utlastning vid Elektroskandias logistikcenter packar all materiel i containern.

All materiel i en container

Olle Wigren och Mattias Söderlind från Sandström Nätentreprenad

Elektroskandias logistikavdelning sitter mellan försäljningsavdelningen och materialhanteringen vid lagret.

– Jag är projektledare på logistikavdelningenoch  jobbar nära vår säljare, kunden och transportören. Vi får allt mer förfrågningar om olika logistiktjänster, då kunderna vill spara tid och få mer effektivitet i sina projekt. Den som är ansvarig försäljare hos oss kontaktar mig och så går vi därefter igenom vilken typ av lösning som passar bäst i varje enskilt fall. Det kan till exempel vara en projektorder med leverans i container, projektpackning, kundunikt lager, men även olika speciallösningar, säger Anders Jansson och fortsätter:

– I det här fallet var det självklart för mig att vi skulle skicka all materiel i en container. När du jobbar på en ö kan du inte åka och snabbt hämta material som saknas, därför måste allt finnas med i containern. Andra fördelar är att materialet kan låsas in och att det ej kan påverkas av väder och vind. Vi kan också skräddarsy containerns inredning efter kundens önskemål och Sandström Nätentreprenad valde att ha hyllor på ena sidan inne i containern.

Båtfrakt

En utmaning var att få till transporten ut till ön.

– För att frakta ut allt anlitade vi Sandhamns Rederi, som ställde upp på ett bra sätt. Vi bokade deras båt för att på fastlandet i Stavsnäs hämta såväl container som Sandström Nätentreprenads kabelvagn och maskiner, säger Anders Jansson.

Dagen innan packade projektpackningen i Örebro containern med all materiel och den kördes sedan till Stavsnäs för att den 18 september fraktas till Sandhamn. Den största delen materiel är kanalisation, fiberkabel, skåp, noder, övrigt byggnadsmateriel och förbrukningsmateriel.

– Vi har nu gått igång med projektet och ska ansluta drygt hälften av totalt cirka 500 fastigheter till fibernätet. Vi är mellan 12 till 16 personer på plats och jobbar med det här projektet. Och det är fråga om såväl luftopto, som att dra fiber i kanalisation och nyschaktning. Till slutet av november ska allt vara klart, säger Mattias Björkström arbetsledare på Sandström Nätentreprenad.

Cirka hälften av totalt 500 fastigheter på Sandhamn ska anslutas till fibernätet. Byggnationen omfattar såväl luftopto som att dra fiber i kanalisation och nyschaktning

Utmaningar

Vilka utmaningar är det med ett sånt här projekt?

– Framför allt är det logistiken i och med att jobbet är på en ö. Det gäller att vi har all den materiel vi behöver med oss på plats. Det har fungerat mycket bra och smidigt för oss att Elektroskandia tagit helhetsansvaret att förse oss med materiel, köra ut det i en container och sen köra tillbaks containern när vi är klara. Då kan vi koncentrera oss på vårt jobb. En annan utmaning är att installationerna till stor del sker i ett sommarstugeområde, där de boende inte är på plats under lågsäsong. Vi ska ju installera även inne i husen, men vi kommer att erbjuda det även på helger för de som inte kan i veckorna. Lite såna anpassningar får man göra i ett sånt här projekt, avslutar Emil Ahrsjö.