Fredrik Holmgren, Arbetsledare på Gävle Energi

På Gävle Energi har man under senare år arbetat hårt för att byta ut och förnya stadens gatubelysning. Man byter ut de gamla kvicksilverarmaturerna, totalt cirka 22 000 ljuspunkter, till nya Philips högtrycksnatrium 50-70W.

”Det har varit ett stort jobb, men med hjälp av Elektroskandia har vi kunnat spara mycket tid”.

– Genom den här åtgärden halverar vi energiförbrukningen vilket är mycket positivt. Men det var ändå dags att byta armaturerna då kvicksilverbelysning slutar att säljas 2015, säger Fredrik Holmgren, arbetsledare på Gävle Energi och fortsätter;

– Vi har nu bara ungefär 100 st armaturer kvar att byta. Det har varit ett stort jobb, men med hjälp av Elektroskandia har vi kunnat spara mycket tid. De har förmonterat rätt fäste och EKK i samtliga armaturer. Vi har bara meddelat längd på stolpe. Det enda vi behövt göra vid monteringen har varit att trä ned kabeln i stolpen och koppla ihop med säkringselementet nedtill på stolpen. Mycket enklare kan det inte bli!