Elektroskandia har ett globalt avtal med Ericsson, dels när det gäller utveckling av nya produkter dels skräddarsydda logistiklösningar. För att kunna testa produkter och få återkoppling om hur de fungerar i fält har man ett nära samarbete med installationsföretaget Getel, som har en egen mobilsite i Arninge utanför Stockholm.

Stefan Browall är global produktchef Telecom OEM på Elektroskandia och ansvarig för de produkter under det egna varumärket NEWTEC som utvecklas för Ericsson. 

– Det är olika typer av produkter som till exempel radiofästen i kompositmaterial, kopplingslådor av olika slag, kabinett med mera och även så kallade Cluster-Junctions (kabelskarvar för att i olika konfigurationer kunna kraftsätta olika radiokonfigurationer) som hanterar många olika scenarios på telecomsiter för kraftinstallationer. Samma produktgrupp konverteras nu in till Cluster-Junctions för fiber (FTTA). 

– Det är dock viktigt att det vi utvecklar inte blir skrivbordsprodukter som sen inte fungerar i fält. Här är samarbetet och partnerskapet med Ericsson och deras PDU baserat i Indien samt med Urban Ögren som ytterst ansvarig otroligt viktigt och nyckeln till gemen­sam framgång globalt. Bakgrunden till vårt sam­arbete med Getel, som startade för ett par år sedan, är att vi med deras hjälp med bakgrund från fältet och bred kompetens inom inomhuslösningar, klassiska telekomsiter och special­anpassningar kan kvalitetssäkra och optimera produkterna innan de går i produktion, säger Stefan Browall. 

Fungerande livesite

Getel, General Telecom AB, är ett projektledningsföretag med egna montörer samt även samarbete med externa montörer över hela landet. Företaget är specialiserat på att bygga mobilnät, makrositer utomhus och mobiltäckning inomhus för exempelvis hotell, tunnelbanor, kriminal­vårds­anstalter och företag.

– Vi har ett eget telecomtorn vid vår fastighet i Arninge. Det är en fungerande livesite där alla operatörers utrustning finns monterad. I anslutning till denna har vi två teknikbodar, en för operatörerna och en för testning, säger Christopher Lindberg, projektledare/tekniker på Getel och fortsätter:

– Vi gör ett antal tester åt Elektroskandia löpande under året. Det är allt ifrån infästningar, antenner och kablar till stativ och elboxar. Vi testar bland annat montagevänlig­heten men även slitage under långtidstestning. Här får man en verklig test av hur produkterna fungerar i den miljö de är avsedda för. Vi jämför med befintliga produkter, fördelar och nackdelar, skriver sen en summering och gör en utvärdering. Ofta är Stefan Browall från Elektroskandia med när vi testar.

Snabb återkoppling

Förutom att Elektroskandia testar de pro­dukter de utvecklar åt Ericsson så testar Ericsson även egna produkter hos Getel. Johan Jacobsson är strategisk produktchef för tjänsten Installation på Ericsson.

– Det här är ett jättebra samarbete som innebär att vi kan prova produkter i en verklighetsbaserad miljö. Bland annat testar vi hur lättinstallerade produkterna blir i fält men även hur mycket tid vi kan spara med olika typ av kabel. Vår målsättning är att produkterna ska vara så enkla att förstå att man slipper manualer. Getels installatörer kan ge oss snabb återkoppling och vi kan göra eventuella produktförändringar i tid. När väl produkten är ute i fält är det svårt att justera designen, kommenterar Johan Jacobsson.

Smarta, platsbesparande lösningar

Urban Ögren, produktchef Ericsson, är ansvarig för produktportföljen Installation & Interconnect som omfattar tillbehör som krävs för radioinstallationerna.

– Vi vill kunna leverera en komplett lösning ut till site och mitt jobb är att se till att vi har de produkter som kompletterar våra kärnprodukter. Det är allt ifrån kablar och installationsmateriel till monteringsfästen. Vi har ett mycket fruktbart och nära partnerskap med Elektroskandia, antingen frågar vi dem om support med att ta fram produkter eller så kommer de till oss med idéer om nya produkter. Stefan Browall är mycket kompetent på området och kommer ofta med innovativa lösningar. Det är idag mycket utrustning som sitter på telecomsiterna och det är därför viktigt att ta fram smarta, platsbesparande lösningar som är slimmade och ej genererar för mycket vindlast. Genom att testa produkterna hos Getel får vi en snabb återkoppling. De är raka, kritiska och vet vad som krävs för att det ska fungera. Samarbetet mellan Elektroskandia, Getel och Ericsson är mycket givande och värdefullt, avslutar Urban Ögren.