För att kunna möta framtidens krav moderniseras och utvecklas sjukhusområdet i Malmö. En stor del i omvandlingen är byggnationen av två stora vårdbyggnader om totalt cirka 110 000 kvadratmeter. APQ El och Assemblin utför installation av kraft, belysning och telesystem i byggnaderna genom det gemensamma bolaget NSM El.

Jörgen Svensson är till vardags projektled­are på APQ El och nu projektchef på NSM El.

Patrik Bäckström, Elektroskandia, Jörgen Svensson och Ola Hansson, NSM El samt Magnus Lövgren, Elektroskandia.

– För vår del drog det här projektet igång skarpt under 2018. Vi var då sedan tidigare inne och utförde installationer på sjukhuset, då vi har ramavtal med dem, och Assemblin El hade kontakt med Skanska, som fått uppdraget av Region Skåne att bygga vårdbyggnaderna. Redan på ett tidigt stadie insåg både vi och Assemblin El att projektet var lite för stort för ett företag. Vi tog därför kontakt med varandra och efter lite diskussioner beslöt vi att dela upp projektet mellan oss 50-50. Det är bakgrunden till bildandet av bolaget NSM El (Nya Sjukhuset Malmö) som det här projektet drivs genom och där APQ El och Assemblin El äger hälften var, säger Jörgen Svensson.

Bra sammanhållning

Medan Jörgen Svensson har fokus på projektering och produktionen så ansvarar Ola Hansson, biträdan­de projektchef NSM El och till vardags projektchef på Assemblin El, för ekonomi, inköp, kvalitet och arbetsmiljö. 

– Totalt är det cirka 65 montörer och 11 tjänstemän som arbetar med det här projektet och ungefär hälften kommer från vardera företaget. Vi har valt att köra 50-50 i alla led för att få en bra vi-känsla. Något som verkligen lyckats då vi fått en väldigt bra sammanhållning mellan alla som är arbetar i projektet, säger Ola Hansson.

110 000 kvm

De två byggnaderna är 11 respektive 10 våningar höga och den totala ytan är cirka 110 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer innehålla bland annat 9 vårdavdelningar med 244 enkelrum, 23 operationssalar, intensivvårdsavdelning, sterilcentral med mera. 2025 ska projektet vara klart.

– Vårt uppdrag är att utföra installation av kraft, be­lysning och telesystem, vilket innefattar kraft och ups-kraft, data, passersystem, brandlarm, kallelse- och överfallslarm, säger Jörgen Svensson och fortsätter:

– Efter upphandling blev Elektroskandia utsedd till prioriterad leverantör till projektet. Vi omvärderar upphandlingen varje år och Elektroskandia har fått fortsatt förtroende varje gång. 

Ola Hansson och Jörgen Svensson, NSM El.

Tät dialog

På Elektroskandia är Patrik Bäckström ansvarig utesäljare på projektet.

– Vi har en tät dialog och jag träffar de ansvariga på NSM El flera gånger i månaden för att stämma av och dessutom har vi också löpande kontakt per telefon och mejl. Den dagliga kontakten sköts av vår tekniske innesäljare Magnus Lövgren som är dedikerad för detta projekt, säger Patrik Bäckström.

Elektroskandia levererar dagligen och då det är ett stort projekt på en begränsad yta har Skanska valt att alla större leveranser ska gå till en speciell avlastningsterminal och därifrån har de en utvald transportör som levererar ut till bygg­platsen.

– Jag jobbar med projektet varje dag, det är allt ifrån offert­förfrågningar och order till att bevaka leveranser. Jag blir inkopplad framför allt när det gäller större leveranser av till exempel kabel, kabelstegar, armaturer etc. men även då det gäller artiklar som vi inte har på lager. Det dagliga beställer de själva på nätet. Den största utmaningen är leveranserna och det gäller att vara noggrann och ha koll på allt, som exempelvis uppmärkning av all materiel, med byggnad, våning och positionsmärkning, säger Magnus Lövgren.

Fördel med en kontaktperson

– Vi beställer mycket digitalt från Elektroskandia via EDI och då det krävs handpåläggning så går det via Magnus. Det är en stor fördel för oss att bara ha en part att tala med. Viktigt var också att vi redan på ett tidigt stadie visste vad vi skulle ha och kunde därför beställa i god tid. Och när det gäller specialprodukter, som det kan vara leveransproblem med, så tog vi höjd för detta genom att köpa på oss i förväg och låter Elektroskandia lagerhålla åt oss, säger Jörgen Svensson.

– Det är A och O i ett sådant här projekt, med många yrkeskategorier inblandade, att materiel kommer i rätt tid då alla är beroende av varandra. Vårt samarbete med Elektroskandia fungerar bra och smidigt och leveranserna kommer i rätt tid så vi kan jobba på som planerat, avslutar Ola Hansson.