Elinstallatörer kan spara mycket tid genom att nyttja Elektroskandias tjänster, inte minst vid stora projekt. Ett bra exempel är installationen vid Forsmarks personalboende Igelgrundet, som omfattar närmare 15 000 kvm och 575 rum. Elektroskandia stöttade här El-Teknik i Gävle genom att göra all belysningsberäkning och föreslå armaturer, förmontera anslutningskabel på armaturerna och projektpacka materiel per rum.

Vid de årliga underhållen av Forsmarks kärnkraftverk ökar arbetsstyrkan kraftigt. Mest är det under vår och sommar då reaktorerna ställs av för revision och man utför underhåll, moderniseringar, bränslebyte och drifttester.

– Det kan vara upp till 1 000-1 500 extraanställda och konsulter vid vissa tillfällen. Och de som kommer långt ifrån behöver då någonstans att bo. Tidigare hade vi personalboende i baracker, men det området kommer behövas framöver för SKB:s slutförvaring av kärnbränsle. Därför behövde det byggas ett nytt personalboende, säger Sverker Sjöqvist, elkonstruktör på Forsmarks kärnkraftverk.

401 singelrum och 29 dubbelrum

Sverker Sjöqvist, Forsmarks kärnkraftverk, Patrik Johansson, Elektroskandia och Henrik Nordqvist, El-teknik i Gävle.

Uppdraget att bygga det nya personalboendet, Igelgrundet, gick till NCC och El-Teknik i Gävle ansvarade för installation av el, kraft, belysning, brandlarm m.m.
– Vi var med tidigt på projekteringsstadiet under 2014 och gick tillsammans med beställaren igenom hur det skulle se ut och vad de ville ha. Det var ett stort projekt men en fördel var att många rum och ytor var identiska, 401 singelrum (varav 5 är handikappanpassade) och 29 dubbelrum. Därför insåg vi snabbt att det skulle finnas möjligheter att kunna rationalisera arbetet, säger Henrik Nordqvist, projektledare på El-teknik i Gävle AB.

Med utgångspunkt från det som var projekterat och beställarens önskemål gick El-Teknik ut med en förfrågan om vad olika grossister kunde erbjuda i form av material och tjänster.

– Direkt när vi gick igenom projektet insåg jag att det skulle passa perfekt att kunna erbjuda våra logistiktjänster. Dels att vi kunde projektpacka materiel per rum, vilket skulle spara tid för installatören. Dels skulle vi kunna underlätta installationen genom att förmontera kablage på armaturerna. Utöver detta kunde vi hjälpa till med att göra belysningsberäkningar och föreslå armaturer, säger Patrik Johansson, säljchef Elektroskandia.

Logistiktjänster gav försprång

Det blev också Elektroskandia som tog hem affären och fick leverera belysning, KNX-styrning, strömbrytare, uttag, centraler m.m. Centralerna är av fabrikat Spektra och byggdes av Semcab. Dessutom ingick uppdraget att projektpacka materiel och även förmontera kablage på vissa armaturer.
– Att vi tog hem det här projektet beror nog till stor del på att vi kunde erbjuda projektpackning. Det gav oss ett stort försprång, säger Patrik Johansson.

Elteknik i Gävle har samarbetat med Elektroskandia i flera tidigare projekt och där belysning varit aktuellt så har man tagit hjälp av deras ljusdesigner Caroline Caesar.
– Det är verkligen bra att Elektroskandia har den här servicen, Caroline Caesar är jättekompetent och förstår snabbt vad vi vill ha. Vi fick riktlinjer från beställaren om belysningen och vi lämnade det sen vidare till Caroline som gjorde belysningsberäkningar och föreslog armaturer, säger Henrik Nordqvist.

Bland kraven i rambeskrivningen var att belysningen skulle vara energieffektiv, med LED-belysning genomgående och med närvarostyrning där det gick. Lux-kraven var dubbelt så höga som normalt, i elteknikrum 400 lux och i korridorer 200 lux.
– Det var många rum och ytor så det blev också väldigt många armaturer. Men då många rum och korridorer var likadana gick det ändå ganska fort att räkna och ta fram förslaget. Förutom att jag gjorde belysningsberäkningar på alla utrymmen i fastigheten så la jag även ner en hel del tid på visualiseringar, då kunden i bild ville se hur det skulle komma att se ut, säger Caroline Caesar, ljusdesigner på Elektroskandia.

Närmare 3 200 armaturer

Armaturen Veldi Pro 6X6 ger bra ljus i de allmänna utrymmena.

Totalt blev det närmare 3 200 armaturer för såväl interiör- som exteriörbelysning. De flesta armaturerna är av Elektroskandias fabrikat Cebe.
– Jag hade kontakt med vår kundtjänst som administrerade projektpackningen. Projektpackningsavdelningen i Örebro packade all materiel per flygel, per våning och per rum. Dessutom monterade de på Wago snabbkoppling på många av armaturerna, säger Patrik Johansson.

I februari i år invigdes Igelgrundet, som är beläget strax intill Forsmarks kärnkraftverk.
– Trots att det varit ett stort projekt att genomföra har det rullat på väldigt bra. NCC har varit duktiga på att hålla ordning och vi har kunnat jobba effektivt med installationerna. Projektpackningen fungerade jättesmidigt – allt som skulle installeras i ett rum fanns i en kartong. Det gjorde lätt för alla montörer, då de kunde koncentrera sig på att installera istället för att behöva hämta ut material styckevis från en container. Det här jobbet med många rum med samma materiel lämpade sig perfekt för projektpackning. Det gjorde att vi sparade mycket tid. Det underlättade också att slippa montera på kabel på armaturerna på plats. Nu var det bara att först lägga upp en kabel över undertaket och när det var dags att installera armaturerna var det bara att lägga upp dem i ramverket och ansluta till dosan, säger Henrik Nordqvist.

– Vi är mycket nöjda med slutresultatet. Belysningen blev bra och vi har fått det precis som vi ville ha det, säger Sverker Sjöqvist.