Torpheimergruppen fick i uppdrag att installera el, rör, styr & övervakning, luftbehandling samt brandskydd vid tillbyggnaden av Folkungaskolan i Linköping. Företaget tecknade avtal med Elektroskandia om leverans av all elmateriel samt dessutom projektpackning och förmontering av kablage på belysningsarmaturer.

Per Kindgren

Folkungaskolan är en kommunal grund- och gymnasieskola i centrala Linköping. I mars 2016 startade byggnationen av den nya byggnaden med en bruttoyta på 3 350 kvadratmeter, i tre våningsplan. Projektet utfördes i form av en totalentreprenad som hanterades av Peab Sverige.
– När vi vunnit upphandlingen gick vi ut med en förfrågan till olika elgrossister om totalleverans av elmateriel till projektet. Elektroskandia hade det bästa erbjudandet och tog hem affären, berättar Per Kindgren, projektledare på Torpheimer.

Förslag på belysning

En av de största posterna i leveransen var belysningen i skolan. Det gällde belysning i såväl allmänna utrymmen som klassrum, musiksalar, lärarrum etc. Dan Nilsson är belysningssäljare på Elektroskandia och var ansvarig för projektet.
– Med utgånspunkt från ritningar tog en av våra ljusdesigner, Zimon Zachari, fram ett förslag på lämplig belysning till Torpheimer. Förutom kraven på bra ljus ville man även ha en energieffektiv belysning med modern styrning, säger Dan Nilsson.

Projektpackning

För att göra installationsarbetet så effektivt som möjligt beslutades även att leveranserna skulle projektpackas per våningsplan och levereras efter avrop. Dessutom ville man att Elektroskandia skulle leverera de infällda armaturerna med kablage Wago snabbkopplingskablage anslutet.
– Jag var inblandad en hel del i projektet och hade bland annat kontakt med vår avdelning projektpackning i Örebro, för att säkerställa logistiken, säger Anders Davidsson, teknisk innesäljare Elektroskandia.

Förmonterat kablage

Totalt levererade Elektroskandia cirka 650 stycken armaturer till Folkungaskolan. Till klassrummen levererades infällda armaturer med DALI-styrning. Via sensorn får man funktionen aktiv tändning, passiv släckning och dagsljuskompensering, vilket gör det till en riktigt energieffektiv lösning. För att spara installationstid så förmonterade Elektroskandia Wago snabbkopplingskablage på nästan alla infällda armaturer.
– Vi fick armatur, kablage och drivdon i ett paket. Det var bara att koppla ihop hona och hane, snabbt och effektivt. Att få armaturerna levererade med förmonterat kablage spar mycket tid och pengar. Vi sparar säkert 20 till 30 procent av installationstiden på dessa armaturer jämfört med att själv montera på kabel. Till det kommer tidsvinsten vi gör genom att få leveranserna projektpackade per våningsplan. Då slipper våra montörer hämta materiel utan kan istället koncentrera sig på att installera. För oss har det visat sig att genom att korta installationstiden kan vi oftast spara mer jämfört med lägre materialpriser, säger Per Kindgren och fortsätter:
– Vår ledande montör Erik Olsson har haft bra kontakt med Elektroskandia i Linköping under hela projektets gång, leveranserna har fungerat klockrent och vi har kunna fullfölja installationerna som planerat.