Om- och tillbyggnationen av Mariebergsskolan är ett av de största lokalprojekten som Motala kommun haft i närtid. MSI-EL har såväl projekterat som installerat el, tele/data samt belysning i lokalerna och deras systerbolag Larm & Teleteknik i Motala har projekterat och installerat säkerhetssystemen.

– Det här är ett partneringprojekt som vi tillsammans med fem andra entreprenörer utför åt beställaren Motala kommun, berättar Mikael Tiedman, projektledare på MSI-EL.
Projektet startade redan 2016 då det beslutades att Mariebergsskolan i Motala skulle renoveras samtidigt som det skulle ske en större tillbyggnad till skolan. Totalt kommer den nya skolan bli en F-9-skola med tre klasser per årskurs och ha en kapacitet på 900 elever.

Projektering och installation

– Vi fick, tillsammans med de andra yrkesgrupperna, uppdraget att konstruera och projektera om- och tillbyggnaden av Mariebergsskolan. Vi projekterade all el, tele/data samt säkerhet i egen regi. Bara projekteringsdelen var ett väldigt stort arbete men samtidigt en spännande utmaning, säger Mikael Tiedman.
I början av 2017 lämnades det in budget för hela projektet och kort därefter togs beslutet att starta byggnationen. Tillbyggnaden var beräknad till drygt 5 500 kvm och den befintliga skolan 4 800 kvm.

– Nybyggnationen började i mars 2017 och efter sommaren fick vi tillträde till den befintliga skolbyggnaden. Då upptäcktes fuktproblem i lokalerna vilket gjorde att jobbet blev mer omfattande än planerat. Man rev ut allt utom de bärande väggarna och började därefter bygga upp den igen, säger Mikael Tiedman.

Elektroskandia huvudgrossist

MSI-EL tog kontakt med Elektroskandia på ett tidigt stadie i projektet.

– Elektroskandia har alltid varit vår huvudgrossist och därför var det självklart för oss att kontakta dem. Elektroskandia har varit totalleverantör och deras säljare Anders Davidsson vår kontakt genom hela projektet. De var med redan från början i projekteringsstadiet och Elektroskandias ljusdesigner Ruben Aslan tog fram förslag på belysning och gjorde även projekteringen. Att få denna support har varit en stor hjälp för oss inte minst när det gäller ett så här omfattande projekt. Som mest har vi varit 13 elektriker och tre larmtekniker på plats, säger Mikael Tiedman.

Låg energiförbrukning

Hållbarhet och låg energiförbrukning har varit väldigt viktigt vid byggnationen av skolan. Något annat än LED-belysning var aldrig aktuellt, belysningen är DALI-styrd och aktiv tändning och passiv släckning är det som gäller. Det ska inte vara tänt om ingen är i lokalerna och man ska inte kunna glömma belysningen på. Man har även integrerat belysningen mot passersystemet och inbrottslarmet och även ventilationen går på närvaro. Allt för att hålla energiförbrukningen på en så låg nivå som möjligt.

– Det här har varit ett mycket kul projekt att få följa från början till slut. Utmaningarna har väl framför allt varit att det rört sig om stora kvantiteter, så det har gällt för mig att förbereda internt att det skulle komma stora leveranser. Bara belysningsarmaturer har vi levererat cirka 1 700 st. Belysningen fick vi också ändra från den första projekteringen gjordes då de ursprungliga armaturerna utgått ur sortimentet. Vi har haft ett tätt samarbete med MSI-EL under hela projektets gång. De har ropat av vartefter till varje etapp och vi har levererat per våningsplan. Alla armaturer som levererats har varit positionsmärkta för att underlätta installationen, säger Anders Davidsson.

Passersystem och inbrottslarm

När det gällde projektering och installation av säkerhetssystemen var det Pär Almberg, teknisk innesäljare på Elektroskandia, som ansvarade för kontakten med Larm & Teleteknik i Motala och deras projektledare Andreas Lorin.

– Vi projekterade inbrottslarmet och passersystemet ihop med beställaren. Ett krav när det gällde säkerheten var att man ville minska nyckelhanteringen på skolan. Därför har man valt att använda kortläsare på såväl ytter- som innerdörrar. Skolans personal använder en tag för att öppna dörrar till lokaler dit de har tillträde. Skulle en tag försvinna är det enkelt att spärra ut den ur systemet. Vi valde passersystemet ASSA ARX samt inbrottslarmet Galaxy. Totalt har vi försett 200 dörrar med kortläsare. Merparten, 168 dörrar inomhus till bland annat klassrum och personalutrymmen, är försedda med ASSA:s dörrbladsläsare. En stor fördel med denna är att den fungerar offline, är batteridriven och man slipper därför dra kabel till varje dörr. En väldigt smidig och samtidigt ekonomisk lösning, säger Andreas Lorin och fortsätter:

– Det här är ett av de största projekten vi gjort inom säkerhet. Allt har fungerat bra, leveranserna från Elektroskandia har kommit när de ska och vi har fått bra support av Pär Almberg som hållit i kontakterna med ASSA och under projektets gång.

Tidplanen för byggnationen har hållit och till vårterminen 2019 är det tänkt att verksamheten ska vara i full gång.

– Nu är det bara sista handpåläggningen kvar för vår del. I stort sett har det gått enligt de ursprungliga ritningarna och vi har hållit tidsramarna. Det har varit kul och inspirerande för oss att vara med på ett så här stort projekt i vår egen stad, avslutar Mikael Tiedman.

 

Belysning och säkerhet levererad till Mariebergsskolan

Belysningsarmaturer – Cebe

– Plato Prisma, ca 833 st
– Plato Opal, ca 402 st
– Helios Led sens T/S, ca 75 st
– Salt I, ca 59 st
– Salt II, ca 88 st
– Box Tavla E7015399 ca 144 st
– Regular E7015315 ca 76 st

Säkerhetssystem

– ASSA ARX passersystem
– Dörrbladsläsare, 168 st
– Pando kortläsare, 32 st
– Galaxy inbrottslarm, central med 520 adresser