Det finns många fördelar med att hålla sig till ett belysningskoncept och använda samma typ av armaturer i flera projekt. Man vet att det fungerar, man behöver inte ”uppfinna hjulet” och får en enhetlig lösning i sina fastigheter. Ett fabrikat förenklar också framtida underhåll samt att det blir kostnadseffektivt.

Elovent arbetar just nu med installationer i två bostadsprojekt i Kalmar, kvarteret Kungsljuset och kvarteret Blickfånget. Totalentreprenör i bägge projekten är Dynacon Construction och byggherre är Kalmarhem.

– Vi började titta på Kungsljuset i november 2017 och i början av 2018 tillkom Blickfånget. Vi fick uppdraget att ansvara för alla elinstallationer i bägge projekten. Vi valde Elektroskandia som materielleverantör till bägge projekten. Vi samarbetar ofta med Elektroskandia, de har bra personal lokalt och är bra på att leverera, säger David Alm, Elovent.

Kungsljuset ligger precis utanför Kalmar centrum och består av ett 14-våningshus, med totalt 56 lägenheter. Kvarteret Blickfånget ligger cirka 4 kilometer norr om stadskärnan och består av ett par fastigheter med 64 lägenheter.

Förslag på armaturer

På Elektroskandia var främst säljchefen Cristoffer Lundberg och tekniske innesäljaren Martin Carlsson, inblandade i projektet.

– Med utgångspunkt från ritningarna gjorde vi ljusberäk­ningar och tog fram förslag på lämpliga armaturer ur vårt Cebe-sortiment. Då det var samma beställare i bägge projekten och det var ungefär samma krav så kunde vi ta fram ett belysningskoncept som skulle kunna passa i bägge fallen. Med den dubbla mängden armaturer påverkas givetvis också prisbilden positivt, säger Martin Carlsson och fortsätter:

– Efter att vi projekterat belysningen satt vi tillsammans med Elovent och gjorde en del mindre justeringar för att få till en maximalt bra lösning för kunden.

Enkelt och kostnadseffektivt med enhetlig lösning

Cirka 80 procent av all belysning som levererats är av Elektro­skandias fabrikat Cebe, förutom exteriörbelysning och nödbelysning som kommer från Elektroskandias leve­rantörer.

– Bland de Cebe-armaturer vi använt märks bland annat Helios och ICE. I bägge projekten är armaturerna försedda med sensorer, för att undvika att belysningen står och lyser i onödan, säger Martin Carlsson. Slutbesiktning av fastig­heterna ska ske innan sommaren och inflyttning kommer starta i september. 

– Leveranserna från Elektroskandia har flutit på bra och vi har kunnat jobba enligt plan. Det blev också en bra lösning att de tog fram ett belysningskoncept som fungerade i bägge projekten. Det här kommer vi använda oss av i flera pågående projekt vi har tillsammans med Kalmarhem. Det innebär att vi får bra priser, det blir en enhetlig lösning i fastigheterna för vår kund och det blir enklare vid framtida underhåll med samma armaturer genomgående, avslutar David Alm.