Kajalen är namnet på det nya 15-våningshus som nu tar form och kommer bli ett nytt landmärke i Kalmar. Elovent installerar och Elektroskandia levererar all elmateriel till projektet.

Josefine Blad är en av Elovents montörer som jobbar i kajalen.

Josefine Blad är en av Elovents montörer som jobbar i kajalen.

Hösten 2015 började Hansa Bygg byggnationen av huset, som omfattar 86 lägenheter. Uppdragsgivare är Kalmarhem.

– Vi är ansvariga för installation av kraft, el, belysning, tele och data, brandlarm, porttelefon, passagesystem samt datanät och fibernät till alla lägenheter. Vi utför även ventilations- och styrentreprenaden. På grund av byggnadens höjd så installerar vi även flyghinderljus på taket. Kajalen blir unikt med sin höjd i staden. Det är nog bara skorstenen på sjukhuset, vattentornen och någon silo som är högre, säger David Alm på Elovent AB.

Prefabricerat

Huset levererades prefabricerat av Strängbetong.

– Då det är prefabricerat ställer det extra höga krav på projekteringen. Mycket är ju färdigt vid leverans, till exempel är eldosorna på plats i väggarna. Vi började med projekteringen i juli 2015 och när elevationerna blev klara skickades dessa till Strängbetong, säger David Alm.

Runt årsskiftet började Elovent med installationer av el i betongplattan, sen fick man göra uppehåll i arbetet några månader innan de första våningarna kom på plats.

– Det kom ytterväggar färdiga med tegel, fönster och fönsterbleck etc. monterat. En våning restes i veckan, så det gick fort framåt. Av säkerhetsskäl har vi hela tiden fått jobba två våningar under prefabmontaget, säger David Alm.

David Alm, Elovent framför Kajalen.

David Alm, Elovent framför Kajalen.

Nära samarbete

Elektroskandia var huvudleverantör till Skanska Installation så därför var det naturligt för de ansvariga på Elovent att fortsätta med det samarbetet när företaget startades.

– Elektroskandia är vår största leverantör och de levererar all installationsmateriel till Kajalen. Vi startade projektet med att först gå igenom vilket materiel vi skulle ha och vilka modeller, fabrikat, priser etc. med Elektroskandias säljchef Cristoffer Lundberg. Vi beställer löpande materiel från Elektroskandias webb och får leverans nästa dag. Samarbetet med Elektroskandia fungerar mycket bra, de ställer alltid upp, avslutar David Alm.

kajalen_kalmar_180Elovent fick en flygande start

Elovent startade i mars 2015 då Skanska Installation lade ner verksamheten i regionen.

– Vi började med en personalstyrka på 15 man och fick en flygande start då vi kunde ta över och fullfölja Skanska Installations pågående projekt. Vi jobbar med allt inom el och ventilation och det går mycket bra. Idag är vi 24 anställda och vi räknar med att öka än mer i år, säger David Alm.