Logistik med hög precision och materielanskaffning från utländska leverantörer är två viktiga delar i Elektroskandias samarbete med Assemblin vid byggnationen av ESS utanför Lund.

European Spallation Source (ESS) är en av världens största forskningsinfrastrukturer, som är under byggnation strax nordost om Lund. Forskningsanläggningen kommer göra det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå och öppnar för nya forskningsgenombrott inom många områden, som life science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism. Anläggningen kommer bestå av en 5 MW linjär accelerator, en målstation, ett flertal specialbyggda forskningsinstrument, laboratorier och ett Data Management and Software Centre (DMSC). Skanska är huvudentreprenör för byggnationen och har tilldelat Assemblin installationerna. Byggprojektet utförs som samverkansentreprenad mellan Skanska och ESS samt övriga entreprenörer på plats.

Prestigeprojekt

– Det här är ett riktigt prestigeuppdrag samtidigt som det givetvis är utmanande på många sätt, säger Kenneth Pettersson, projektledare på Assemblin. Vi har arbetat med projektet sedan 2014, då vi först fick en liten entreprenad på jordningar. 2015 vann vi upphandlingen gällande installation av elkraft, belysning och brandlarm. Sen har vi nu också en separat styrentreprenad, där vi går parallellt med Siemens. Min roll är, förutom att hålla ihop produktionen och jobba med de ledande montörerna, ekonomi och inköp. Idag är det 23 montörer och 9 tjänstemän från Assemblin som jobbar med projektet. Ovanligt många tjänstemän i förhållande till montörer kan tyckas, men på grund av anläggningens karaktär krävs det mycket administration och dokumentation för att säkerställa kvalitet i produktionen.

Fokus på hälsa, miljö och säkerhet

Christian Johansson är projektchef på Assemblin vid byggnationen av ESS.

– Min roll är att hålla i övergripande planering och vara ett stöd för vår organisation. Det är ett stort projekt och många krav, bland annat är det ett stort fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Vi har ett kontrollsystem att följa, det krävs mycket administration, inget lämnas åt slumpen och det är högsta möjliga kvalitet som gäller. Jag gillar utmaningar, det här projektet är verkligen något utöver det vanliga och väldigt intressant och roligt att få vara en del av, säger Christian Johansson.

Dagliga leveranser

Elektroskandia vann upphandlingen då det gäller leverans av installationsmateriel till Assemblin för ESS och ansvarig på Elektroskandia är utesäljaren Patrik Bäckström.

– Vi kom in i projektet redan 2014 då vi räknade på det och lämnade offert. Det är ett väldigt stort projekt på en stor yta och det kommer pågå under många år. Vi levererar dit dagligen och det är all typ av installationsmateriel. Det är mycket kabel och där är man noga med att det ska vara specifika fabrikat. En del av vårt arbete, som vår tekniske innesäljare Jerker Bengtsson ansvarar för, är att hitta och anskaffa all denna specialkabel hos utländska leverantörer, säger Patrik Bäckström.

– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Elektroskandia. De svarar upp mot de utmaningar man ställs inför och det är rätt mycket i ett unikt projekt som detta. Förutom det installationsmateriel som de har på lager har det i detta projekt varit fråga om att de behövt leta fram en hel del specialmateriel från utländska leverantörer, bland annat när det gäller kabel. Det här har givetvis inneburit en utmaning både för oss och

Elektroskandia, men det har fungerat bra, säger Kenneth Pettersson.

Mycket specialmateriel

Det mesta inom installationsmateriel beställer Assemblin direkt på Elektroskandias e-handel men när det gäller anskaffning av specialmateriel har man direktkontakt med Jerker Bengtsson.

– I början var det väldigt mycket arbete varje dag med projektet då det var många, för oss, nya utländska leverantörer att kontakta och beställa ifrån. I början var det mycket potentialutjämningsmateriel, kabeltätning och vägggenomföringar. På grund av verksamhetens art är det extra tjocka väggar med mycket armeringsjärn i en del av byggnaderna och allt stål skulle potentialutjämnas. Då det är en stor anläggning är det genomgående stora kvantiteter materiel. Exempelvis har 22 000 meter HSP-kabel plöjts ned i backen. Nu är det stora leveranser av maskinkabel, nästan bara specialkabel. Till maskininstallationen förväntas det åtgå flera hundra tusen meter kabel, framför allt signalkabel och koaxialkabel i olika utföranden. Olika forskarlag har olika önskemål och beställaren har uppmanat att inget materiel som är föreskrivet får bytas ut mot likvärdigt. All specialmateriel är inte alltid lätt att hitta men det gör det hela extra intressant och utmanande att arbeta med, säger Jerker Bengtsson.

På Assemblin har kalkylchefen Rolf Palmé nära kontakt med Elektroskandia och Jerker Bengtsson.

– Projektet är väldigt levande och det sker hela tiden förändringar, vilket ställer stora krav på tillgänglighet och ett bra samarbete. Jerker och jag har så gott som daglig kontakt när det gäller offertförfrågningar och leveranser. Då det är stora kvantiteter ser vi också till att löpande leverera kalkyler till Jerker så att Elektroskandia hela tiden är uppdaterade på vad som komma skall. Jerker löser det bra och ger oss god support, säger Rolf Palmé.

Stort byggområde ställer krav på logistiken

Totalt byggs det 22 byggnader över ett stort område vilket givetvis stället stora krav på logistiken av den installationsmateriel som levereras.

– Det har varit ett ganska jämnt flöde av materiel och vi levererar till de avlastningsställen som Assemblin anvisar. Det mesta av den materiel som kommer från utländska leverantörer går direkt till arbetsplatsen, övriga leveranser går från vårt logistikcenter i Örebro, säger Patrik Bäckström.

– Det viktigaste när det gäller samarbetet med Elektroskandia är logistiken. I ett så här omfattande projekt är det extra viktigt att vi får leveranser i rätt tid och till rätt plats. Det här sköter Elektroskandia exemplariskt då man har en och samma chaufför som kör ut alla leveranser till oss. Det ger oss trygghet, säger Kenneth Pettersson.

I slutet av 2021 ska husbyggnationen vara klar. Med en naturlig eftersläpning kommer ESS och monterar in den omfattande tekniska utrustningen, allteftersom huskropparna blir färdiga.

 

Snabbfakta – ESS

– European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, som just nu byggs i Lund.
– ESS unika prestanda kommer att innebära helt nya och oöverträffade forskningsmöjligheter för forskare från hela världen, inom områden som material, hälsa, transport och energi.
– Första spadtaget togs 2014 och ESS planerar att öppna för forskare 2023.
– European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har medlemsländer från i stort sett hela Europa.