Lars Alkelin och Kristian Kassor utanför Billerud i Skärblacka 27 september 2017 i Norrköping.
Foto: Peter Holgersson AB

Förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs har investerat cirka 1,3 miljarder kronor för att stärka bolagets postion inom kraftpapper. Investeringen innebär bland annat att en pappersmaskin flyttats från Finland till Sverige och Skärblacka i Norrköpings kommun. Eitech installerar all process-el för den nya maskinen och Elektroskandia levererar elmaterielen. Med de stora volymer materiel som ska levereras och installeras under kort tid är det ett utmanande projekt.

BillerudKorsnäs är ledande inom produktion av förnybart förpackningsmaterial. Företaget har produktionsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien. Under 2016 beslutade Billerud Korsnäs att utveckla Skärblackafabriken till ett centrum för maskinglättat kraftpapper. Investeringen innebär bland annat att pappersmaskinen i finska Tervasaari flyttats till Skärblacka. Pappersmaskinen är en av de största i världen i sitt slag och den nya maskinen kommer att finnas i en 130 meter lång och 22 meter hög byggnad.
– Givetvis ville vi vara med och leverera till det här projektet, säger Lars Alkelin, regionchef Öst på Elektroskandia.

Leveransavtal med Eitech

I maj blev det så klart att Eitech fick kontraktet på installation av all processel till den nya maskinen.
– Vårt uppdrag är att utföra all installation av process-el och instrumentering för den nya pappersmaskinen, säger Kristian Kassow, enhetschef på Eitech Elektro AB. Instrumenteringen utförs av INAC, som är en del av Eitech-koncernen.

Så snart det blev klart med vem som blivit utsedd till entreprenör tog Elektroskandia kontakt med Eitech och berättade att man säkrat upp all materiel på centrallagret i Örebro.

– Vi gjorde upp om ett leveransavtal med Elektroskandia på det här projektet. Därefter satte vi oss tillsammans och gick igenom vilket material det var fråga om, i vilka kvantiteter och när det skulle levereras. Utan den framförhållningen skulle vi inte rott det här projektet i hamn då det är högkonjunktur och byggs överallt. Så materielförsörjningen är en trång sektor, säger Kristian Kassow.

Montagestarten skedde i slutet av juli och man beräknas vara klar med installationen strax innan jul.
– Det här är det största projektet för oss i Norrköping på många år. Från oss är cirka 40 elektriker och uppåt 10 tjänstemän inblandade i projektet, säger Kristian Kassow.

Stora volymer materiel

Elektroskandia levererar stora volymer av bland annat kabel, kabelstegar, säkerhetsbrytare och allt montagemateriel till projektet.

– Vi bygger alla huvudstråk, cirka 7000 meter kabelstegar från ställverk till maskiner och alla anslutningspunkter, drar kabel till alla elmotorer, sätter upp säkerhetsbrytare och frekvensomriktare och kopplar in allt. Det är också en stor instrumenteringsbit som ingår i vårt uppdrag, med installation av givare och vakter, säger Kristian Kassow och fortsätter:
– Mycket ska göras under kort tid vilket också ställer krav på vår leverantör Elektroskandia, som måste kunna leverera rätt materiel i rätt tid. Det finns inte plats att lagerlägga materiel så vi försöker få alla leveranser från Elektroskandia just-in-time. Vi har ett bra samarbete och en tät dialog med Elektroskandia i det här projektet, allt går enligt ritningarna och vi räknar med att vara klara i december som planerat.