I Hässleholms kommun pågår ett stort projekt där luftledning ska ersättas med markkabel. För att skydda de kablar som grävs ned används kabelskyddsröret Snapp Panzar på en 1,6 kilometer lång sträcka. Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro lagerhålls den stora mängden kabelskyddsrör, som avropas av kunden efter hand.

Bakgrunden till projektet är att Hässleholms kommun vill kunna exploatera och bygga på marken där luftledningen går. Det är en sträcka på cirka 3 kilometer som ska ersättas med jordkabel, i norra delen av Hässleholm.

– Det här är ett samarbetsprojekt vi har med Hässleholms kommun, säger Ronny Svensson, projektbeställare på E.ON.

 

Skydda kabel

Entreprenör för projektet är Vattenfall Services Nordic där Jimmy Svensson är projektledare.

– Vi började jobba med det här i början av juni och beräknas vara färdiga till årsskiftet om inget oförutsett inträffar. Det är 3 km med dubbla schackt och vi förlägger totalt 3,3 mil 1x300mm² 24kV kabel på den sträckan. Så det är mycket kabeltrummor att hantera, vilket är en utmaning med det begränsade utrymme som erbjuds i en tätort. En annan utmaning är de många andra ledningarna som finns på sträckan, bland annat tele, fiber, fjärrvärme samt hög- och lågspänning, säger Jimmy Svensson och fortsätter:

– Vi förlägger två parallella fack med fyra kabelförband. En del av sträckan är det mycket trångt och där kan vi inte ha tillräckligt avstånd mellan fackens kabelförband. Det här är viktiga matningar mellan två fördelningsstationer i Hässleholm och därför har vi för att skydda det ena schaktets kabel mot avgrävning försett den med kabelskyddet Snapp Panzar på en sträcka av 1,6 km. Vi har inte använt Snapp Panzar tidigare men kände väl till tillverkaren Greenpipe, då vi använt andra produkter från dem i andra projekt. Vi kom fram till att Snapp Panzar skulle vara mer kostnadseffektivt jämfört med till exempel betongkanal, som väger mer och kräver maskiner för förläggning.

 

3200 meter kabelskyddsrör

Snapp Panzar är ett robust, delbart kabelskyddsrör, som vanligtvis används för havs- och sjökabelförläggning. Rören uppfyller den högsta klassningen (SRE) enligt SPF Verksnorm 5200.

– Marknaden har nu fått ett delbart SRE-rör som kan komma till användning för att skydda extra viktiga och/eller extra utsatta kablar även på land. Erfarna projektledare vet själva när de har behovet av detta extra robusta skyddsrör. Vår utmaning är att nå ut till beställare och projektledare runt om i landet och visa att produkten finns. Klassningen SRE innebär att rören får förläggas permanent ovan mark och även om den täcks med massor så kan man frångå föreskrivit fyllnadsdjup. Detta besparar stora summor då man helt eller delvis kan undvika att spränga och schakta bort massor, säger Stefan Svensson, vd på Greenpipe.

Kabelskyddsröret är 1,0 meter långt och vinklingsbart 7 grader, vilket medför smidig förläggning även om rören behöver justeras i sid- och/eller höjdled. Projektet i Hässleholm är det första projektet med Snapp Panzar på land i denna omfattning.

– Vi har ramavtal med Elektroskandia på elnätsmateriel och de vann den projektupphandling vi genomförde, säger Jimmy Svensson.

På Elektroskandia är bland annat utesäljaren Örjan Sondell inblandad i projektet.

– Vi har köpt in och lagerhåller alla kabelrören till projektet vid vårt logistikcenter i Örebro. Sen avropar Vattenfall Services veckovis efterhand som projektet fortskrider. Det är stora och skrymmande mängder det är fråga om, totalt 3200 meter rör. Hittills har vi levererat 42 pallar och kvar på vårt logistikcenter väntar ytterligare 120 pallar kabelrör till projektet, säger Örjan Sondell.

– Det skulle inte fungerat för oss att själva ha alla kabelrör på arbetsplatsen. Det är perfekt att Elektroskandia nu lagerhåller allt och levererar den mängd vi behöver när vi avropar, komenterar Jimmy Svensson.

– Samarbetet med alla inblandade i projektet går bra, det går sakta men säkert framåt och vi räknar med att nästan kunna hålla tidplanen, avslutar Ronny Svensson.