Thomas Manner, chef för serviceavdelningen på Sandvik Coromant i Gimo och Fredrik Pettersson utesäljare på Elektroskandia. Foto: Per-Erik Jäderberg


Thomas Manner, chef för serviceavdelningen på Sandvik Coromant i Gimo och Fredrik Pettersson utesäljare på Elektroskandia. Foto: Per-Erik Jäderberg

Sandvik och Elektroskandia förnyade under 2014 avtalet om leveranser av elmateriel. I avtalet ingick även att Elektroskandia skulle hjälpa till att utbilda Sandviks personal och ge förslag på elmateriel som skulle kunna minska energiförbrukningen vid företagets anläggningar.

Fredrik Pettersson, utesäljare på Elektroskandia, är en av dem som arbetat aktivt med denna utbildning.

– När det gäller att sänka energiförbrukningen är oftast belysningen det första man tänker på. Men även om det går att spara mycket genom att byta till exempelvis LED finns det så mycket annat att göra inom elområdet. Därför beslöt vi att ta ett litet större grepp om utbildningen och även involvera några av våra leverantörer som besitter den främsta kompetensen inom sina respektive områden, säger Fredrik Pettersson.

Seminarier

Utbildningsarbetet startade under 2014 och har hittills omfattat ett par seminarier i Stockholm och Göteborg och även några mässbesök som anordnats av Elektroskandia.

– Vi har hittills haft seminarier kring hur man kan spara energi inom produktområdena belysning, kabel och automation. Seminarierna gav flera nya insikter om hur man med ganska små medel kan göra stora besparingar. Ett exempel var att genom att använda grövre kabel slipper
man effektförluster och kan på så sätt minska energiförbrukningen. Visserligen blir det initialt lite dyrare men ger vinst från år två. Ett annat exempel är att använda sig av frekvensomriktare och nya, smartare kontaktorer, säger Fredrik Pettersson.

”Ju mer vi lär oss om olika energieffektiva lösningar ju mer kommer vi att införa vid våra anläggningar framöver”

Personal från Sandvik Coromant i Gimo har varit med på Elektroskandias utbildningar.

– Förutom jag själv har en av mina arbetsledare, Johan Söderkvist, och även ett par andra ur personalen varit med vid de här utbildningtillfällena, säger Thomas Manner, chef för serviceavdelningen på Sandvik Coromant i Gimo. Vi har många och stora anläggningar så att se över energiförbrukningen ger möjlighet till stora besparingar för Sandvik. Den utbildning
som vi får av Elektroskandia och deras leverantörer är ett bra sätt att löpande hålla oss uppdaterade om de senaste och mest energieffektiva lösningarna inom elområdet.

Går över till LED

– Vi har börjat med att titta över belysningen i våra anläggningar och vi går nu allt mer över till LED. Vi håller nu på med att byta ut ytterbelysningen, det gäller ett 100-tal armaturer. Sen kommer vi även byta till Elektroskandias strålkastare till belysningsmasterna vid vår parkering. Här fick vi först låna armaturer av Elektroskandia och testa och det fungerade
mycket bra. Här går vi från 1000W till 120W LED och kommer därmed göra stora energibesparingar. När det gäller automationsområdet så sätter vi nu fortlöpande in frekvensomriktare för att spara energi. Och ju mer vi lär oss om olika energieffektiva lösningar ju mer kommer vi att införa vid våra anläggningar framöver, säger Thomas Manner.

– Vi har ett nära samarbete och diskuterar hela tiden nya lösningar vad gäller energibesparingar. Vi har bland annat börjat titta på möjligheterna för Sandvik att i framtiden testa att ha solcellspaneler på taken vid sina anläggningar, säger Fredrik Pettersson. Men med hjälp av vår utbildning kan de också få information om små åtgärder de kan göra för att spara energi i det dagliga arbetet. Som att inte slentrianmässigt byta ut en gammal trasig produkt
till en likadan utan se om det finns någon ny energismartare variant. Vår utbildning har som mål att få dem att tänka nytt och energismart.