David Hjälmarlycka, transportchef på Elektroskandia, berättar mer kring företagets satsning på transporter med HVO 100:
– Vi vill ligga i framkant vad gäller miljöarbetet och tittar bland annat på hur vi kan minska koldioxidutsläppen i samband med våra transporter. Analyser av våra transporter visade att vår fjärrtrafik släppte ut mest koldioxid. Vår fjärrtrafik består av 24 lastbilar, som varje dag utgår från vårt logistikcenter i Örebro och levererar materiel till terminaler runt om i Sverige. Efter att ha tittat på olika bränslealternativ för dessa fordon stod det klart att HVO 100 idag är det bästa och mest miljövänliga alternativet. Den förnybara dieseln HVO 100 kan tillverkas av både vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Resultatet blir att koldioxidutsläppen från fordon som körs med bränslet minskar sina koldioxidutsläpp med upp till 90 procent.

– I samarbete med våra olika transportföretag går vi nu över till denna förnybara diesel och från 1 oktober kommer 50 procent av fjärrtrafiken köras på HVO 100. Vår målsättning är att alla transporter vid vår fjärrtrafik ska köras på HVO 100 så snart som möjligt och redan idag så körs samtliga våra kranbilstransporter samt transporten till våra stockholmsbutiker på detta förnybara bränsle, säger David Hjälmarlycka.