Falkenbergs Elektriska är specialiserade på industriel, marinel och entreprenadmaskineri. Företaget köper allt mer av den elmateriel de behöver till olika projekt från Elektroskandia. Nu senast gällde det för installation av el och belysning till Falkenberg Recyclings nybyggda hall.

Dragan Dedic, Falkenberg Elektriska och Niklas Sandin, Elektroskandia.

 Falkenberg Recycling arbetar 16 heltidsanställda med återvinning och förädling av järn och metaller. Vid företagets stora anläggning i Falkenbergs Hamn, med en skrotgård på 34 000 kvm, tar man emot all sorts järn- och metallskrot från såväl företag som privatpersoner. Skrotet klipps ned i bitar i deras Lindemann-sax och görs färdigt för transport till smältverken. Drygt 90 procent av företagets produktion exporteras med båt, främst till Turkiet och Spanien.

– Falkenberg Recycling är en gammal, återkommande kund till oss. På senare tid har vi bland annat hjälpt dem i samband med installationen av en stor solcellsanläggning, där vi kopplade och överförde kraft till deras transformator, säger Dragan Dedic, Falkenberg Elektriska.

Nybyggd hall

Falkenberg Elektriska hjälper industriföretag med felsökning, underhåll och ombyggna­tioner och marina företag med service och underhåll av elektrisk utrustning. I det senaste projektet till Falkenberg Recycling gällde det installationer i företagets nybygg­da hall på cirka 2000 kvm. I lokalen skall de kunna sortera den stora mängd avfall de får in till anläggningen. 

– Det gällde bland annat installation av belysning, centraler etc. När jag gått igenom jobbet med kunden tog jag kontakt med Niklas Sandin på Elektroskandia. Vi har inte handlat så mycket av Elektroskandia tidigare, men jag fick kontakt med Niklas för något år sedan och vi fick direkt till ett bra samarbete. Det är en pålitlig leverantör med lokal närvaro, som är enkel att ha att göra med, de är kvalitetsmedvetna och håller leveranstider. En annan stor fördel är att de engagerar sig och är lösningsorienterade, vilket vi uppskattar. I de branscher vi jobbar med är det mycket specialprodukter och ibland gäller det att hitta ersättningsprodukter. Elektroskandia med Niklas i spetsen är alltid mycket hjälpsamma och ser till att vi snabbt får den materiel vi behöver, säger Dragan Dedic.

Cardi-armaturen Altum Teknik HO

Armaturen Altum Teknik HO Medium.

– Efter att ha gått igenom ritningarna med Dragan Dedic så kontaktade jag vår belysningssäljare Hillevi Jacobsen för att få förslag på lämpliga armaturer till lokalen, säger Niklas Sandin.

På Elektroskandia blev även ljusdesignern Björn Cederstrand engagerad för att ta fram belysningsberäkningar. Takhöjden i hallen var 11,5 meter på den högsta punkten och kravet på ljuset var 380 lux på golvet.

– Vi föreslog Cardi-armaturen Altum Teknik HO medium, en robust och kompakt armatur med hög verkningsgrad och prestanda. En perfekt lösning för bland annat indu­stri­lokaler med högt i tak, säger Hillevi Jacobsen.

Viktigt med kompetent leverantör

Totalt installerades 40 st Altum Teknik HO medium, längs med lokalen, på höjderna 8,5, 10 och 11,5 meter. 

– Utmaningen i projektet var att det var lite tidspress på slutet, men vi hittade en bra lösning och jag hade hela tiden ett fint samarbete med Dragan, som är mycket lyhörd. För att garantera tillgängligheten så höll jag koll så att leverantörerna hade produkterna hemma och gick sen in och låste ordern två veckor innan leverans, kommen­terar Niklas Sandin.

Förutom belysningsarmaturer levererade Elektroskandia även bland annat centraler och 1000 meter aluminiumkabel ALU 4G240, för inkoppling av Falkenberg Recyclings solsellsanlägg­ning. På kundens begäran kapades kabeln i fem längder om vardera 200 meter, vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro, innan leverans.

– Vi avslutade projektet i september och hela processen var på totalt två månader från början till slut. Utmaningen för oss var framför allt belysningen då det är en stor lokal och det var viktigt med rätt placering, rätt höjd och rätt armaturer. Det är lite av en vetenskap med att få till belysningen rätt, men här var Elektroskandia till stor hjälp, avslutar Dragan Dedic.