Mats Westerdahl och Peter Samuelsson vid Elektroskandias logistikcenter med en pall projektpackat materiel för leverans till Lindbäcks Bygg.

Simon Bideb vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro projektpackar materiel åt Lindbäcks Bygg.

Rationellt och industriellt byggande av flerbostadshus kräver också ett effektivt materialflöde. Elektroskandia tog fram en unik logistiklösning för all löpande leverans av elmateriel till Bravida, som sköter elinstallationerna vid Lindbäcks Byggs nya fabrik.

I december 2017 invigdes Lindbäcks Byggs nya fabrik om 42 000 kvm på Haraholmen i Piteå. Produktionskapaciteten tillsammans med den befintliga anläggningen kommer vara 2400 lägenheter per år, vilket är en tredubbling av produktionen.

– I januari började vi produktionen, vi håller på och trimmar in allt och ökar nu hela tiden takten. Vi står för industriellt byggande och vår process är att vi går igenom med vår kund hur det ska se, sen projekterar vi, köper in materiel som skickas till fabriken och sen monterar vi ihop volymerna. Så mycket arbete som möjligt görs i vår fabrik. Från fabriken skickas sen volymerna ut på lastbil och monteras ihop på plats. Cirka 65 av produktionen levereras till Mälardalen, sen är det en hel del till Norrbotten och vi tittar nu även på Malmö och Göteborg, berättar Henrik Hauptmann, fabrikschef för Lindbäcks Byggs nya fabrik på Haraholmen.

Henrik Hauptmann i samtal med Jan Norberg, Elektroskandia och Per Bergstedt, Bravida.

All elinstallation i varje lägenhet

Bravida har arbetat med all elinstallation åt Lindbäcks Bygg i många år, dels i produktionen men även när husen monteras ihop på plats. Per Bergstedt är projektledare på Bravida och är ansvarig för elinstallationerna i fabriken.

– Vi har cirka 12 man som arbetar i fabrikerna, där de gör all elinstallation i varje lägenhet som byggs, från installation av centraler, strömbrytare och uttag till färdiga kök och badrum. I den nya fabriken har man ett band där volymerna rör sig i den takt man gjort upp. När den nya fabriken planerades bad de oss titta på hur vi kunde effektivisera så mycket som möjligt och samtidigt minimera antalet produkter på lager. Vi kontaktade därför vår leverantör Elektroskandia för att se om de kunde ta fram en lämplig logistiklösning, säger Per Bergstedt.

Projektpackning

Elektroskandias utesäljare Jan Norberg har kontakten med Bravida och leveranserna till Lindbäcks Bygg.

– Till den gamla fabriken har vi levererat elmateriel pallvis till ett lager på området där montörerna hämtat ut det. Vi började nu istället titta på om vi för att effektivisera istället kunde projektpacka all materiel per modul vid vårt lager i Örebro, säger Jan Norberg.

Mats Westerdahl är logistikchef på Elektroskandia och han åkte upp till Piteå och träffade de ansvarige för att gå igenom möjligheterna.

– Att kunna projektpacka per modul var den lämpligaste lösningen. Efter diskussioner kom vi också fram till att det materiel vi skickade inte skulle levereras i kartonger utan istället i plastlådor. Bravida och Lindbäcks Bygg såg dels miljöaspekten dels att slippa ta hand om avfallet, säger Mats Westerdahl.

Klara Söderholm Nilsson,
Bravida, har allt hon behöver för elinstallationen i en låda.

Leverans i plastlåda

Normalt levereras all materiel från Elektroskandia i kartonger. Nu fick man leta runt bland sina leverantörer efter någon som hade en lämplig plastlåda, som skulle vara enkel att försluta och plombera samt även robust nog för att klara hanteringen och skydda innehållet.

– Vi tog fram förslag på olika lådor, kom överens vilken typ som skulle användas och hur elmaterielen skulle packas och märkas. Vi skapade sen ett slutet system, där vi levererar materiel i lådorna till Bravida, när allt sedan monterats hämtas lådorna upp och går tillbaka till Örebro för att användas vid kommande sändningar. Vi har tagit fram sex omgångar plastlådor i flödet, totalt är det cirka 250 lådor som snurrar runt. Det rullar på bra och i och med att de ökar produktionen har vi också fått köpa in fler lådor, säger Mats Westerdahl.

Lindbäcks Bygg nya fabrik är på totalt 42 000 kvm.

Spar tid, utrymme och lagringskostnad

I Örebro är Peter Samuelsson, gruppchef Backoffice på Kundtjänst och en av de som handhar projektorder logistiktjänster.

– Jag får underlag från Bravida med leveransplan, materialspecifikation och märkning. Ordern jag skriver går sen till projektsamordnaren och projektpackningen. Vi levererar allt de ska i en volym i en låda, som är uppmärkt efter deras leveranslista. Därefter skickar vi en pall, med cirka 30 plastlådor per vecka. Vi lägger också lådorna i rätt ordning på pallen för att det ska bli så enkelt som möjligt för Bravidas montörer, säger Peter Samuelsson.

På Bravida är man nöjda med Elektroskandias logistiklösning.

– Det fungerar mycket bra. Vi har nu en pall med plastlådor stående vid vår station och montören slipper hämta materiel, det är bara att börja jobba. Vi spar både tid, utrymme och lagringskostnad. Senare ska vi utvärdera det här för att se om det går att applicera även i den gamla fabriken, avslutar Per Bergstedt.