” Vi arbetar globalt med produkter och logistik inom telecom”

Division Telecom OEM är ett joint venture mellan Elektroskandia och dess moderbolag Sonepar. För att få reda på mer kring denna internationella verksamhet fick vi en pratstund med Stefan Browall, produktansvarig på divisionen.

Berätta om teamet på divisionen.
– Vi är ett team om fem personer som arbetar med inköp, logistik, KAM och produktutveckling mot vår huvudkund Ericsson.Vår bas är på STIC (Sonepar Telecom Innovation Center) i Kista, Stockholm. Här har vi kontor, möteslokaler och en utställning, där 20 av Sonepars nyckelleverantörer ställer ut. Tre av våra leverantörer (NKT, Bergvik Flooring och Mafi) hyr också in sig på kontoret.

Vilket är ert uppdrag?
– Vår grupp arbetar globalt med produkter och logistik inom telecom där Ericsson är vår huvudkund. Vår uppgift är utveckla, utvärdera, köpa in och lagerhålla produkter samt på ett kostnadseffektivt sätt sampacka produkterna och distribuera världen över. Vi har ett stort standardprogram med telecomprodukter från våra leverantörer, dessutom tar vi tillsammans med våra kunder och leverantörer fram kundunika produkter och vi skräddarsyr dessutom olika logistiktjänster. Målsättningen är att våra kunder ska kunna bygga sina telecomanläggningar så kostnadseffektivt som möjligt.

Hur fungerar ert samarbete med Ericsson?
– Vi har mer än 20 års erfarenhet av gott samarbete med Ericsson. Min roll är att se över vår produktportfolio som ligger upplagd i deras globala produktportfolio samt bevaka och utveckla den med produkter från våra leverantörer. Till Ericsson levererar vi all typ av materiel, som installationsmateriel, stegar, PTTA-lösningar, antennfästen, verktyg, märkning, kabel etc. Vi har säkert ett hundratal av Elektroskandias leverantörer som genom oss levererar till Ericsson. Vi tar även fram nya produkter och lösningar åt Ericsson. Det kan till exempel gälla att utveckla produkter som går snabbare att montera eller som kan produceras till lägre kostnad. Typ av produkter som vi utvecklar är bland annat fästen, cable-clamps, PTTA-lösningar etc. Vi kommer under 2019 tillsammans med leverantörer lansera ett antal nya innovativa lösningar för den svenska telekommarknaden.

– En annan viktig del i samarbetet med Ericsson är att erbjuda logistiklösningar. Det kan till exempel gälla crossdocking-tjänster där vi vid något av våra globala logistikcenter, samlar produkter från olika leverantörer och projektpackar i kit för distribution ut till Ericssons hubbar i olika länder. Det effektiviserar hanteringen för Ericsson och säkerställer att rätt materiel distribueras.

– Förra årsskiftet flyttade Ericsson den verksamhet som vi samarbetar kring, från Kista till Indien. För mig innebär det nu resor till Indien ett antal gånger per år och jag besöker även Ericsson regionala kontor runt om i världen om man behöver hjälp med produktsupport eller problemlösning. Jag träffar representanter från Ericsson i olika forum säkert två, tre gånger i veckan kring frågor om produktutveckling och samarbetet.

Ni arbetar även med kunder på den svenska marknaden – berätta.
– I Sverige jobbar vi aktivt med alla telekomentreprenörer bygger telekomanläggningar i Sverige och Norden. Vi förser dem med produkter och effektiva logistiklösningar. Många nya produktidéer kommer i samarbete med dessa företag och med Ericsson.

Vad är styrkan hos Sonepar?
– Sonepar finns över hela världen, vi har ett dedikerat team som jobbar med det internationella, vi har produkterna, produktutveckling, logistik samt teknisk expertis och kan leverera kompletta lösningar.

Vilka är era största utmaningar?
– Det är stort prisfokus idag så det gäller alltid att ha rätt funktion till rätt pris.

Vad händer framåt?
– I och med den kommande introduktionen av 5G går telekommarknaden in i en högkonjunktur. 5G är redan igång i mindre projekt och kommer att accelerera under de kommande åren. Telekomsiterna kommer då att behöva modifieras med delvis ny infrastruktur, produkter och lösningar. Det gäller för oss att i 5G-utrullningen vara aktiva ihop med Ericsson, entreprenörer samt operatörer för att försäkra oss om att kunna leverera nya bra produkter och logistiktjänster.

– Just nu ser jag fram emot Telekomdagen som arrangeras av Elektroskandia. Den är en bekräftelse på att vår hemmamarknad är otroligt viktig och att vi gör skillnad som ledande leverantör på området.