Att förse skärgårdsöar med el är lite speciellt både vad gäller arbetet och det materiel som krävs. I Trosa skärgård är Vattenfall Services nu i slutfasen av arbetet med att förse 15 fastighetsägare på olika öar med el.

Under året har det pågått ett omfattande projekt med kabeldragning ut till öar i Trosa skärgård. Trosa kommun och privata markägare har av Vattenfall Eldistribution beställt eldragning och nyanslutningar till bland annat Kråmö och närliggande öar. Totalt är det fråga om 15 nya anslutningar. Projektledare på Vattenfall Eldistribution är Per-Olov Johansson och projektet utförs av Vattenfall Services Nordic.

– Det är ofta långa ledtider i såna här projekt och mycket att ta hänsyn till, säger Göran Johansson, projektledare på Vattenfall Services Nordic AB. Man måste ha tillstånd och för detta projekt fick man inte lägga ut sjökabel efter den sista mars. Detta på grund av att man grumlar botten vid kabelförläggningen, vilket kan ha inverkan på fiskbeståndet. Samtidigt gäller det att ha rätt förutsättningar när arbetet görs, det måste vara isfritt och det får inte blåsa för mycket.

4y5a6940_300Sjöarmerad kabel

– Vi har avtal med Elektroskandia och jag kontaktade därför Patric Andersson, som jag har ett bra samarbete med. Han har också stor erfarenhet av sjökabel.

– Det krävs speciell sjökabel på långa längder som vi beställde till projektet. Av Nexans beställde vi 3 km sjöarmerad (ståltrådsarmerad) kabel. De levererades på två trummor som vardera vägde 14 ton! Vi beställde även 9 km konventionell kabel, AXAL TT Pro, av NKT. Det är en totaltät treledarkabel med extra slagtålig yttermantel för fast förläggning i bland annat vatten. All kabel har levererats i konfektionerade långlängder för att undvika kabelspill och för att slippa göra extra skarvar i vattnet, säger Patric Andersson, produktansvarig för elnätsprodukter.

 

Dispens

img_0262_300Länsstyrelsen gav Vattenfall Services dispens att arbeta med förläggningen av sjökabeln fram till sista april.

– All sjökabel las ut under våren. Det arbetet utfördes av SUAB (Svensk Undervattensteknik AB), som utför anläggningsarbeten under vatten bland annat drar ledningar och kablar på sjöbotten. SUAB ställde även ut två av de tre nya transformatorstationerna. Den tredje lyfte vi på plats med helikopter, säger Göran Johansson och fortsätter:

– Installationen började vid Bokö, där det redan fanns en matning. Där ställde vi en ny kopplingsstation, som fungerar som spindeln i nätet. Vi har satt ut transformatorstationer på tre öar, Bokö, Hänö och Kråmö, sen har vi dragit lågspänning från dessa öar till fyra andra öar. Transformatorstationerna kan fjärrmanövreras från Vattenfall Eldistributions driftcentral i Trollhättan.

img_3916_551

Göran Johansson, Vattenfall Services, går igenom utläggningen av sjökabeln med Markus Eriksson, SUAB.

 

Fäster vikter i kabeln

På en av sträckorna, i farleden, har man lagt den sjöarmerade kabeln medan man mellan andra öar använt den konventionella kabeln. En grundläggande förutsättning för lång livslängd på en sjökabel är att den håller sig still på botten och skyddas vid sina landfästen.

– För att den inte ska röra sig och nötas mot botten eller dras med av vattenströmmar fästes vikter i kabeln. Efter att arbetet var utfört kontrollerades kabelförläggningen av dykare från SUAB, säger Göran Johansson.

Med sjökabeln på plats kunde sedan Vattenfall Services fortsätta med montagearbetet på öarna.

– Vi är nu klara med den första etappen i projektet och inom de närmaste dagarna ska de första fastighetsägarna få ström. Etapp nummer två går sen igång så snart alla tillstånd är klara, avslutar Göran Johansson.