Utbyggnaden av solcellsanläggningar ökar nu snabbt i Sverige. Men det krävs stor kompetens och erfarenhet för uppdraget. Ett företag som allt mer specialiserar sig på att installera el för solcellspaneler är El-Effect i Linköping.

– Vi har ett nära samarbete med sol­energiföretaget EnergiEngagemang, som installerar solcellsanläggningar över hela Sverige. De har visserligen egna elektriker men hinner inte med allt utan vi sköter det mesta av elinstallationerna vid deras solcellsprojekt, kring Linköping inom en radie av cirka 15 mil. Efter­frågan växer allt mer och idag är vi fyra personer på företaget varav två av oss arbetar med elinstallationer till solcells­paneler, säger Magnus Svantesson, El-Effect i Linköping AB.

Energiengemang har de senaste åren specialiserat sig allt mer mot industri, lantbruk och fastighetsinstallationer och är nu i färd med att i Strängnäs bygga Sveriges hittills största solcells­park, med 41 600 solpaneler, åt HSB Södermanland.

Vårdnäs stiftsgård

– En av de senaste solcellsanlägg­ningarna vi installerat elen till är på hotell- och restauranganläggningen Vårdnäs stiftsgård, söder om Linköping. Anläggningen består av 479 st solcells­paneler a´ 335W och 11 st växelriktare. Den totala effekten är 160 465 (WP), säger Magnus Svantesson och fortsätter:

– Det är en hel del som är speciellt kring elinstallationen vid en solcellsanlägg­ning. Det gäller att hålla sig à jour med och följa de regler som Elsäkerhetverket och olika försäkringsbolag ställer. En annan sak är anslutningen mot kraft­bolaget, som är en process i sig som kan ta tid beroende på bolag. Dessutom är det också ofta olika förutsättningar beroende på typ av objekt och olika krav på anläggningen för lantbruk jämfört med en bostadsfastighet. 

Kompetens och personlig kontakt

När det gäller inköp av elmateriel använder sig El-Effect huvudsakligen av Elektro­skandia.

– Jag har jobbat med dem i säkert 30 år och känner Linköpingspersonalen väl, framför allt Lasse Nilsson i butiken och utesäljaren Anders Davidsson. Den personliga kontakten är det viktigaste samt att de har rätt kompetens, så vi alltid kan få snabb support, säger Magnus Svantesson.

Mycket materiel krävs

Det går åt en hel del materiel till solcells­projekten, allt ifrån kablar och centraler till överspänningsskydd och skyltar.

– Det är inte sällan som vi har mellan 5 och 10 mil till de solcellsanläggningar där vi ska installera el. Då gäller det att ha rutin och veta vilken materiel som krävs. Vi använder ofta Spelsberg AK-centraler samt säkringar och jordfelsbrytare från Schneider Electric eller Hager samt överspänningsskydd från OBO Bettermann. Centraler för växelriktare bygger vi på vår verkstad för att vi ska ha så komplett materiel som möjligt när vi kommer till arbetsplatsen. Dessutom ingår det mycket kabel i olika dimensioner. Då det är fråga om hög spänning är DC-kablarna från taket dubbelisolerade. Det är inte sällan som det är gamla elcentraler, vi får byta ut marksåp och även byta från direktmätning till trafomätning. Då säkerheten är mycket viktig vid en solcellsanläggning måste man komplettera installationen med olika skyltar, bland annat vid varje växelriktare. Detta bland annat för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete säkert vid en eventuell brand. Så sammanfattningsvis kan man säga att det är en ganska komplex elinstallation som kräver mycket kompetens. Specialiseringen har gett oss ett stort kunnande och med dagens stora efter­frågan ser vi mycket positivt på framtiden, avslutar Magnus Svantesson.