Terttu Kult, produktionschef vid LKAB, är nöjd med lagret som drivs av Elektroskandia.
Foto: Daniel Olausson

Tidskrävande resor till staden för att handla och stora lager av förbrukningsvaror är ett minne blott för LKAB i Malmberget.
Elektroskandia har nämligen byggt upp en egen butik på LKABs område.

– Vi hade ett samarbete med Elektroskandia sedan tidigare och vi valde att testa en lösning där vi flyttat produkterna från vårt lager in till butiken och det har fungerat väldigt bra, säger Terttu Kult, produktionschef vid LKAB.

– Vi har nu en butiksyta på 100 kvadratmeter i byggbodar, säger Daniel Nilsson, KAM vid Elektroskandia. Det är en konceptbutik för LKAB som är identisk med våra butiker runt om i landet.

I Malmberget har LKAB brutit malm sedan 1890. Idag arbetar drygt 1250 personer på platsen med att bland annat bryta malmen och driva de 2 stora pelletsverken.

Arbetet innebär dagligen både stora och små elinstallationer som utförs av LKAB:s personal och för att göra de mindre jobben mer effektiva och billigare, finns sedan två år en butik på området med ett sortiment framtaget för att täcka det dagliga behovet av installationsmaterial.

LKAB_butik_2_551

”Nu behöver vi inte ligga på extraförråd för
produkter till det dagliga arbetet”

Drivs av Elektroskandia

LKAB_butik_3_300Butiken drivs av Elektroskandia och bygger på samma butikskoncept som i övriga butiker.

Butiken har omkring 700 artiklar upplagda med störst fokus på olika typer av installationsmaterial. Elektroskandia har en utesäljare på plats som tillsammans med extern partner sköter uppackning och inläggning av produkterna i butiken. LKAB:s personal enkelt kan se produktsaldo via Elektroskandias hemsida och sedan gå och handla varan i butiken med en scanner.

– LKAB har tidigare haft många små upplag med förbrukningsvaror ute i verksamheten men genom den här lösningen behöver vi inte ligga på dessa små extraförråd för de produkter som behövs i det dagliga arbetet. Vi ser detta och den höga tillgängligheten dygnet runt, samt möjligheten att se artiklarna och saldot via webbsidan som de stora vinsterna med butiken, säger Terttu Kult.

LKAB_butik_4_300Effektiviserat arbete

– Butiken fungerar mycket bra och responsen från de som använder butiken är positiv. Den innebär dessutom att arbetet blir mycket mer effektivt, säger Terttu Kult. Tidigare var exempelvis våra elektriker tvingade att resa in till staden för att handla, vilket ledde till onödiga pauser i arbetet.

– Frågan om liknande lösningar blir allt vanligare inom industrin, säger Daniel Nilsson. Tidigare har det handlat om att ha ett begränsat utbud i kundens lokaler, eller att vi själva ställt upp en inredd container. Men att bygga en egen butik på kundens område är unikt och jag tror att fler liknande butiker kommer att dyka upp i framtiden.

Aktivt sortiment

– Samarbetet med Elektroskandia fungerar väldigt bra och vi har en fortlöpande dialog om vilka varor som behövs. Vi har kommit överens om att butiken ska ha ett aktivt sortiment av varor som hela tiden ändras efter behov, säger Terttu Kult.

– Vi tar emot förslag om vilka produkter som behövs och gör justeringar allt eftersom. Tanken är att det ska vara samma rörelser som i en normal Elektroskandia-butik, säger Daniel Nilsson.
Text: Otto Marand