En av Elektroskandias större telekomkunder på den svenska marknaden är Netel, som använder sig av tjänsten crossdocking för att effektivisera logistiken kring byggnationen av mobilstationer.

Netel AB är ett entreprenörsbolag inriktat på infrastruktur inom telekom i Norden. Företaget arbetar inom tre affärsområden – telekom, fastnät och service. Patrik Österberg är affärsområdeschef för Telekom.

– Min avdelning bygger framför allt till tre av de största mobiloperatörerna i Sverige, Telia, Tele2 och Telenor. Vi gör allt ”från ax till limpa”, från site-anskaffning till avtal, byggnation, driftsättning och överlämning till kund. 2018 har varit något lugnare jämfört med tidigare år då vi nu är inne i ett generationsskifte mellan 4G och 5G, berättar Patrik Österberg.

Sampackning av all materiel

Netel har samarbetat med Elektroskandia under många år, ett samarbete som hela tiden utvecklas.

– Vi köper all typ av materiel från Elektroskandia för byggnation våra mobilstationer. För cirka 10 år sen startade vi även ett samarbete kring en så kallad crossdocking-tjänst. Bakgrunden var att vi var i behov av att effektivisera logistiken. Uppförandet av en mobilstation är ett relativt litet bygg- och installationsarbete och det är inte sällan som den kan ligga på platser en bra bit ifrån allfartsvägarna. Då är det extremt viktigt att vi har all den materiel vi behöver med oss på plats, säger Patrik Österberg och fortsätter:

– Crossdocking fungerar så att all materiel som Elektroskandia inte har i sitt sortiment, det beställer vi av andra leverantörer som skickar artiklarna till Elektroskandias logistikcenter i Örebro. Här sampackar Elektroskandia all den materiel som krävs för byggnation av respektive mobilstation och levererar på överenskommen tid. Ibland ska det levereras direkt på koordinater till siten eller till en fast adress. Det här effektiviserar vår hantering och säkerställer att vi alltid har rätt materiel i rätt antal när vi ska sätta upp en station.

Utvecklande samarbete

Från Elektroskandia köper Netel all typ av materiel som krävs, från kablage, till fästmateriel och förbrukningsvaror. De bägge företagen har ett nära samarbete kring logistiken men även kring att utveckla nya produkter.

– Vi har en bra kommunikation och dialog med Elektroskandia med kontinuerliga avstämningar och forecasts för att se att de har rätt produkter på lager. Vi försöker även vara på tårna inför framtiden och effektivisera sättet vi bygger på. Här har Elektroskandia och deras produktansvarige för Telekom Stefan Browall varit till stor hjälp. Ett exempel är att han nyligen såg till att ta fram en enklare typ av kopplingslåda till oss, vilket var ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder och därmed för oss. Vi vill hela tiden utveckla oss och ta steg framåt. Då känns det bra att ha en så lyhörd samarbetspartner som Elektroskandia som vi kan utvecklas med tillsammans, säger Patrik Österberg.