Bergf-rst-rkning_under_jord_2

Vida vidder, fjäll och snö. Men också midnattssol, framtidstro och stora investeringar. Längs upp i norr har Elektroskandia en viktig bas i Kiruna. Här har mineralkoncernen LKAB sitt förvaltningskontor och företagets största gruva tar sig stadigt till nya nivåer under markytan. Sedan tre år är Elektroskandia ensam elteknikgrossist med avtal hos LKAB.

I Kiruna är stämningen god och pulsen hög. Det märks att det investeras mycket pengar i området. Det finns gott om jobb (LKAB ska för övrigt rekrytera cirka 1200 nya medarbetare de närmsta åren) och bostadsbristen är kännbar. Eftersom gruvverksamheten tuffar på dygnet runt finns det alltid lampor som lyser, skorstenar som ryker och bilar som rör sig i stadsmiljön.

Jonas Larsson, strategisk inköpare på LKAB och Jim Johansson, utesäljare, Elektroskandia, arbetar på olika sätt och från olika håll, med det gemensamma avtalet som ger Elektroskandia möjlighet att som utvald elteknikgrossist vara med och utveckla LKAB:s affär.

Jonas Larsson, strategisk inköpare på LKAB och Jim Johansson, utesäljare, Elektroskandia, arbetar på olika sätt och från olika håll, med det gemensamma avtalet som ger Elektroskandia möjlighet att som utvald elteknikgrossist vara med och utveckla LKAB:s affär.

VOLT träffar Elektroskandias utesäljare Jim Johansson för prata om Elektroskandias avtal och besöka LKAB:s inköpsavdelning.

– Tidigare var det fokus enbart på pris i förhandlingarna. Idag ser vi mycket mer till totalkostnaden och jobbar ihop med våra partners för att utveckla affären, säger Jonas Larsson som är strategisk inköpare på LKAB.

Just nu fokuserar LKAB på det uttalade målet att inom tre år producera 35 procent mer färdiga produkter än idag. Jonas Larsson lyfter fram att inköp är en strategisk del i detta arbete.

– Idag är vi cirka 37 anställda och vi siktar på att bli några till inom kort, fortsätter Jonas, som själv arbetar på enheten för strategiska inköp, en av åtta enheter inom inköp.

I grunden är han elektriker och har tidigare arbetat med sälj hos både Ahlsell och Elektroskandia.

– Vi har mycket fackkompetens på inköp idag. Inköp har gått från att vara en förhandlingsfunktion till att vi istället är ute i verksamheterna och hjälper till med att titta på affärsidéer, säger han.

Förändringsarbetet har också burit frukt vilket inte minst utmärkelsen från Sveriges inköps- och logistikorganisation, Silf, vittnar om. Förra året vann LKAB pris som Sveriges bästa inköpsorganisation 2011.

LKAB omsätter drygt 30 miljarder kronor om året och har behov av rätt och bra inköp på både kort och lång sikt.

– Vi vill ha leverantörer som kan utvecklas med oss, säger Jonas Larsson som ansvarar för avtalet om elinstallationsmateriel. För tre år sedan gick LKAB ut med en förfrågan om samarbete, till samtliga stora aktörer i Sverige och Europa inom elteknikbranschen.

– Elektroskandia kom in med en bra lösning som vi gillade, minns Jonas och tillsammans med Jim Johansson räknar han upp några delar: EDI, närlager, närbutik och standardisering av materiel samt att Elektroskandia även levererar till LKAB:s entreprenörer. För LKAB innebär det sistnämnda att antalet leverantörer i systemet i praktiken har gått från ett fyrtiotal till att bli en: Elektroskandia.

”Tidigare var det fokus på enbart pris i förhandlingarna. Idag ser vi mycket mer till totalkostnaden och jobbar ihop med våra partners för att utveckla affären”

– Vi blir effektivare och får bättre koll på materiel och kostnader, säger Jonas Larsson som betonar att LKAB vill att Elektroskandia ska vara en partner som kommer med idéer om utveckling och förbättringar.

Från LKAB:s kontor syns denna vy. I Kiruna skedde förr brytning i båda de två bergen Luossavaara (toppen som syns på fotot) och Kiirunavaara. Numera är det i och från Kiirunavaara som malmen plockas upp i det som idag är världens största underjordsgruva för järnmalm. Mer än 40 mil väg finns för övrigt anlagt under markytan. I och med de kraftigt stigande priserna på järnmalm på världsmarknaden under 2000-talet har LKAB utökat sin brytning och beslutat att gå på djupare nivåer i Kiirunavaaragruvan, vilket i sin tur påverkar stadsbebyggelsen. Delar av Kiruna stadsbebyggelse beräknas hamna inom områden som kommer deformeras under de närmsta decennierna, med sättningar och sprickor i marken som följd. Därför arbetar LKAB inom ramen för sitt samhällsomvandlingsarbete i nära samarbete med invånarna i staden för att bidra till de förändringar som krävs när Kiruna bokstavligt talat måste flytta.

Från LKAB:s kontor syns denna vy. I Kiruna skedde förr brytning i båda de två bergen Luossavaara (toppen som syns på fotot) och Kiirunavaara. Numera är det i och från Kiirunavaara som malmen plockas upp i det som idag är världens största underjordsgruva för järnmalm. Mer än 40 mil väg finns för övrigt anlagt under markytan. I och med de kraftigt stigande priserna på järnmalm på världsmarknaden under 2000-talet har LKAB utökat sin brytning och beslutat att gå på djupare nivåer i Kiirunavaaragruvan, vilket i sin tur påverkar stadsbebyggelsen. Delar av Kiruna stadsbebyggelse beräknas hamna inom områden som kommer deformeras under de närmsta decennierna, med sättningar och sprickor i marken som följd. Därför arbetar LKAB inom ramen för sitt samhällsomvandlingsarbete i nära samarbete med invånarna i staden för att bidra till de förändringar som krävs när Kiruna bokstavligt talat måste flytta.

Elektrikerna Björn Raattamaa och Jimmy Malmström arbetar med att bygga högspänningscentraler. Elektroskandia har i många år levererat delar till dessa centraler. Centralerna, som finns i flera modeller, är en volymmässigt stor och dessutom viktig produkt för LKAB. De finns för tillredning, borriggar, lastare, laddbilar osv.  – Vi köper både lösa delar som vi monterar ihop själva och färdigbyggda centraler, allt beroende på vilka behov som finns och hur mycket vi hinner med själva, berättar inköpare Jonas Larsson.

Elektrikerna Björn Raattamaa och Jimmy Malmström arbetar med att bygga högspänningscentraler. Elektroskandia har i många år levererat delar till dessa centraler. Centralerna, som finns i flera modeller, är en volymmässigt stor och dessutom viktig produkt för LKAB. De finns för tillredning, borriggar, lastare, laddbilar osv.
– Vi köper både lösa delar som vi monterar ihop själva och färdigbyggda centraler, allt beroende på vilka behov som finns och hur mycket vi hinner med själva, berättar inköpare Jonas Larsson.

Huvudgruvan i Kiirunavaaraberget är världens största underjordsgruva för järnmalm. Just nu sker brytningen på cirka 900 meters djup, ny huvudnivå byggs på 1365 meters djup. Under jord finns flera äldre brytningsnivåer, verkstäder, matsalar, järnväg och vanlig väg som en del av infrastrukturen. Till den nuvarande huvudnivån är det cirka en mils körning ner i berget. Företagets plan är att inom kort gå ner ännu djupare.

Jim Johansson kommer framöver att arbeta heltid bara med LKAB-avtalet. Redan idag är han regelbundet ute och träffar de som gör inköpen i vardagen, förrådsansvariga, installatörer och montörer på LKAB. Han finns nära och kan bidra med kunskap, ge service och vara med och lösa problem.

– Jag åker dit där jag behövs. Just nu är jag nere i gruvan flera dagar i veckan, berättar Jim.

LKAB har även gruvor i Malmberget och i Svappavaara. I Malmberget har Elektroskandia sedan i höstas ett pilotprojekt med en närbutik på cirka 100 kvadratmeter inne på LKAB:s site.

– Vi driver närbutiken, den fungerar ungefär som ett kundunikt lager. LKAB:s personal och entreprenörer hämtar själva ut artiklar och registrerar sina uttag med hjälp av en handdator. Påfyllningen sker av en extern samarbetspartner till oss, förklarar Jim.

Daniel Nilsson är Key Account Manager på Elektroskandia.

– LKAB ligger långt framme i sitt tankesätt gällande inköp. Inte minst detta med att de styr ut sina leverantörer till oss. Det är sammantaget mycket lärorikt. Vi hjälper LKAB att vara effektiva och det är oerhört positivt att vi får vara med långt in i deras processer för att utveckla affären, säger Daniel Nilsson.

Joakim Näsman som är kundsegmentsansvarig är också avtalsansvarig. Han är glad över den positiva utvecklingen med kraftigt volymtillväxt.

– Vi arbetar med olika typer av förbättringsarbete runt hela LKAB:s verksamhet. Det handlar om leverantörs- och produktrationaliseringar såväl som rena besparingsprojekt. Utesäljarna Jim Johansson och Henry Hökfors är på plats i Kiruna respektive Malmberget. Daniel Larsson samordnar och driver på som Key Account Manager.

– Kraven är hårda. Men vi växer mer och mer med uppdraget ihop med LKAB som är en rolig och stimulerande kund att arbeta med, avslutar Joakim Näsman.

Faktaruta LKAB

  • Statligt ägda LKAB grundades år 1890.
  • LKAB är en modern och högteknologisk mineralkoncern som i huvudsak förädlar järnmalmsprodukter (pellets) för ståltillverkning, samt till viss del även mineralprodukter till andra industribranscher.
  • Företaget producerar 90 procent av Europas järnmalm.
  • LKAB är det åttonde största exportföretaget i Sverige (siffra från år 2010).

 LKAB 2011:

  • Omsättning: 31 miljarder skr
  • Antal anställda: 4 191
  • Platser med verksamhet: Kiruna, Malmberget, Svappavaara, Narvik och Luleå samt ett antal försäljningskontor internationellt.
  • Järnmalmsbrytning: 47 200 miljoner ton
  • Förädlingen till färdiga produkter: 26,1 miljoner ton färdiga produkter.

Text och foto: Anna Kim-Andersson