Då Coronapandemin förhindrat människor att resa och mötas, har företag tvingats att tänka i nya kreativa banor för att kunna marknadsföra sina produkter och lösningar. Ett bra exempel på detta är Ericssons och Elektroskandias gemensamma ”Virtual Site Solution Exhibition”.

Elektroskandia division Telecom OEM är ett joint venture mellan Elektroskandia och dess moderbolag Sonepar. Division Telecom OEM arbetar med inköp, logistik, KAM och produktutveckling mot huvudkunden Ericsson. Tidigare år har Ericsson och Elektroskandia tillsammans arrangerat en European-mässtour och visat upp nya produkter och innovationer för
Ericssons kunder i olika länder. Förra året arrangerades detta vid 12 tillfällen.

– Då coronapandemin förhindrade oss att göra en ny tour i år så tog Ericsson initiativet till att vi istället tillsammans skulle göra en virtuell tour. Vi tyckte det var en perfekt idé och för ändamålet byggde vi därför upp en digital studio i STIC, Sonepar Telecom Innovation Center, i Kista. På STIC har vi bland annat även kontor, möteslokaler och en utställning där 20 av Sonepars nyckel­leverantörer ställer ut, säger Stefan Browall, produktansvarig på Elektro­skandia division Telecom OEM.

Live-sändningar två gånger i veckan

Den digitala mötesplatsens namn är ”Virtual Site Solution Exhibition” och kommer arrangeras live ett par gånger i veckan under året. Elektroskandia, Ericsson och Ericssons leverantörer kommer här medverka och visa upp nya produkter till Ericssons kunder över hela världen.

– Det fungerar helt enkelt så att de som vill besöka utställningen loggar in på Teams-möte, vid bestämda tillfällen. Här visar vi i livesändning upp nya produkter samt förklarar fördelarna och det finns även möjlighet för alla besökare att ställa frågor, säger Stefan Browall och fortsätter:

– Vi har redan kört en gång och det var mycket lyckat, 270 personer var inlogg­ade från Mellanöstern, Europa och Latinamerika. Det stora intresset gör det att vi troligen kommer fortsätta med den här typen av virtuell tour, kompletterat med vanliga mässor även efter corona. Den digitala satsningen visar att vi på det här sättet kan nå ut mycket bredare än tidigare.

Många intressanta nyheter

Ericssons kunder har kunnat ta del av många intressanta nyheter vid ”Virtual Site Solution Exhibition” och de leveran­törer som deltagit är mycket nöjda med resultatet.

– Detta är ett fantastiskt initiativ att på kort tid stöpa om Ericssons planerade Partner Roadshow till ett virtuellt format; en ändring som faktiskt medför att vi nu kommer få träffa ännu fler kunder, på fler marknader, än vi annars hade gjort! På CueDee är vi stolta över att få visa upp våra nya antennfästen i aluminium som är utvecklade för att klara även de kraftigaste orkanvindar. Detta är viktigt inte bara för våra kunder utan för oss alla eftersom framtidens samhällskritiska 5G infrastruktur måste förbli tillgänglig även under extrema väderförhållanden, säger Andrei Dulski, VP Sales Europe på Cue Dee.

– Digitala mässor kommer förmodligen bli allt vanligare i framtiden och då är det bra att varit med från början hos en så stor kund som Ericsson. Utmaningen blir uppföljningen då man inte möter kunderna på samma sätt som en fysisk mässa, men fördelen är att vi når ut till en bredare publik. Bland de globala produkter i Ericsson portföljen vi visat upp märks bland annat RQRQ – Multikraftkabel (koppar) med flera ledare för strömförsörjning av flera radios (istället för att använda flera kablar). AQAQ – Alu­mini­um­kabel i både tvåledare (för en radio) samt multikraft­kabel (för flera radios) som komplement till kopparkabel. Med 5G kommer större effektförbrukning i radios och där passar aluminium in med högre prestanda för samma kostnad, kommenterar Christian Strååt, NKT.

– Det känns bra att möjligheten skapades för detta forum att via nätet presentera våra innovativa lösningar globalt. Vi står nu redo för fysiska möten med våra kunder med en bred portfolio av nya unika lösningar, som kunderna redan visat stort intresse för. Produkterna vi marknadsför är bland annat så kallade Cluster-Junctions (kabelskarvar för PTTA-lösningar) som hanterar många olika scenarios på telecomsiter för kraftinstallationer. Samma produktgrupp konverteras nu in till Cluster-Junctions för fiber (FTTA). Såväl operatörer som Ericsson har visat stort intresse då man sett fördelarna med den slimmade storleken och reducering av yta och vindlaster i torn. Dessa produkter marknadsförs under vårt eget varumärke NEWTEC, säger Stefan Browall.

 

För att få reda på mer kring satsningen på ”Virtual Site Solution Exhibition” fick vi möjlig-het till en intervju med Matthias Rodermann, Technical Solution Sales Manager på Ericsson.

Vad är målet med satsningen?
– Under början av året såg vi att det normala sättet att kunna träffa våra kunder rent fysiskt inte skulle vara möjligt under en tid. Vi behövde därför ta fram ett alternativt sätt att arbeta och tanken blev då att istället kunna träffa våra kunder i ett virtuellt format liknande vår MWC-monter i Barcelona och visa värdet och fördelarna med en Ericsson Radio Site Solution. Elektroskandia/Sonepar visade direkt intresse för vårt initiativ och inrättade en videostudio vid STIC i Kista, för presentation av produkter och lösningar.

Vilka produkter och lösningar visar ni vid dessa virtuella event?
– Vi presenterar de Radio Access Network-lösningar som vi kan tillhandahålla tillsammans med våra partnerföretag. Alla produkter som visas är antingen produkter som finns eller kommer att finnas i vår portfölj.

Hur har kundernas respons varit?
– Våra kunder är positiva till det här initiativet, som inne-bär att de kan delta på en mässa även från hemma-kontoret eller sin vanliga arbetsplats.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med en digital turné?
– Man saknar givetvis den personliga kontakten som man får på en vanlig mässa. Men vi kan se varandra via kameran och på skärmen och man kan fortfarande ha interaktionen med fråga och svar när det gäller lösningen. En stor fördel med en digital utställning är givetvis att så många fler personer kan delta.

Hur många virtuella event har ni planerat för i år?
– Eftersom detta nu är ett Ericsson Global Event med specifikt slutkundsfokus kommer vi att behöva en hel del event, så vi planerar att fortsätta till slutet av året med två virtuella utställningar per vecka och totalt 40 ytterligare utställningar framöver. Under varje vecka kommer vi att ha ett event som täcker den asiatiska/europeiska tidszonen och ett för den amerikanska tidszonen.

Vad händer efter corona? Tror du att ni kommer att gå tillbaka till vanliga utställningar eller blanda det med virtuella events?
– Jag tror att det finns ett behov av båda. Givetvis finns det inget som går upp mot att möta din kund personligen men genom att mixa utställningar med virtuella event kommer vi kunna nå ut till många fler kunder.