För att effektivisera logistiken använder sig Netel AB av Elektroskandias tjänst projektpackning sedan några årtillbaka.

Den stora vinningen med projektpackning är leveransprecisionen som möjliggör ett strukturerat arbetssätt och besparing av tid. Med projektpackning packar och märker Elektroskandia kundernas leverans efter önskemål, i delleverans eller hel order och levererar till önskad plats på önskad tid. Efterfrågan på projektpackning växer år från år. Det gör också den avdelning som har hand om tjänsten vid Elektroskandias lager i Örebro.

– Vi kommer nu behöva utöka och ta in mer personal på den avdelningen, säger Björn Johansson, samordnare på Elektroskandias projektpackning.

Björn Johansson har en kombinerad roll när det gäller logistik inom telekom. Dels samordnar han för kunderna dels ser han till att det blir packat och levererat.

– Förutom jag själv är det tre som packar allt materiel som sen skickas till de platser som anvisats av telekomentreprenörer. Det gäller att vi har precision i dessa leveranser då allt måste finnas på plats då de som ska arbeta kommer till siten.

5-600 sändningar per år

Netel bygger bland annat mobilstationer åt Telia och Tele2 runt om i Sverige.

– Vi köper in all typ av telekommateriel och får cirka 5-600 sändningar per år från Elektroskandia, säger Mikael Folebäck, projektledare på Netel. Vi beställer materiel från ett 20-tal andra leverantörer som levereras till Elektroskandia i Örebro. Här har vi säkert 3-400 pallplatser som vi hyr. Vid leverans tar sen Elektroskandias projektpackning hand om det och packar det vi beställt från andra leverantörer tillsammans med det materiel vi beställt från Elektroskandia och levererar därefter ut det till respektive arbetsplats, som kan vara till karta och koordinater vid site eller till fast adress.

”Netel köper in all typ av telecommateriel och får cirka 5-600 sändningar per år från Elektroskandia”

Dennat tjänst av projektpackning som omfattar samleverans av gods från olika leverantörer kallas crossdocking och efterfrågas av allt fler kunder.

– En sändning till oss består som regel av ett par, tre pallar och en kabeltrumma. Tidigare skötte vi det här själva och hade egna materielahubbar runt om i landet. Men det blev allt svårare för oss att hantera så mycket materiel själva. Sedan 2006 har vi istället det här samarbetet med Elektroskandia. De kan logistik och har rutiner för att hantera och leverera stora mängder. Tillsammans med Elektroskandia har vi utvecklat tjänsten och samarbetet till vad det är idag. Nu är det mycket enklare för oss att hålla koll på all materiel och vi kan vara säkra på att det kommer till rätt plats i rätt tid. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete, säger Mikael Folebäck.

21LE2132_0013Brackets för mindre telecomsiter

Då telekommateriel, så som antenner, stegar, trummor och aluminiumrör, ofta är skrymmande upptar det stora ytor vid Elektroskandias lager i Örebro.

En av många telekomleverantörer som har materiel på Elektroskandias lager är CUE DEE. Företaget är baserat i Robertsfors, där man har försäljning, produktutveckling, testning och i vissa fall slutmontering. Via Elektroskandia säljer företaget huvudsakligen aluminiumbrackets, för att fästa antenner, mikrovågslänkar samt annan vanligt förekommande telekomutrustning på. Produkterna används sedan vid byggnationer av olika typer av telekomsiter så som rooftops, torn- och mast-siter etc. En stor del av försäljningen går på export, under 2012 var andelen cirka 90%.

– Vi omsatte 132 miljoner kronor under 2012 och av detta gick en stor del via Elektroskandia, säger Melker Persson, marknadsföringsansvarig på CUE DEE. Vi har samarbetat med dem i fyra-fem år och det fungerar mycket bra. De har bra logistik, kan ligga med mycket produkter på lager och därmed också serva kunderna snabbt. Mycket av våra produkter projektpackas till kund, vilket också är ett mervärde. Sen ser vi en stor fördel med att de via Sonepar finns representerade runt om i världen.