Roger Olofsson och Peter Johansson skarvar en brandresistent elkabel i Citytunneln.

I Malmö färdigställs nu Citytunneln, som kraftigt kommer att förbättra kommunikationerna mellan Malmö, övriga Skåne och Köpenhamnsregionen. Tunnelprojektet består av en 17 km lång järnväg genom Malmö, varav sex kilometer i tunnel och elva kilometer ovan mark. Malmö Central byggs ut med en underjordisk del samtidigt som man bygger två nya stationer, Triangeln, under mark och Hyllie, ovan mark. År 2005 började byggnationerna och i december 2010 skall man vara klar.

Många olika entreprenörer och underentreprenörer arbetar tillsammans med sin egen specialistkompetens, teknik och utrustning i Citytunneln. Vi fick möjlighet att intervjua de ansvariga vid två av dessa företag, Skanska Installation AB och El & Industrimontage AB.

Höga krav på material och installationer

Arbetet med Citytunneln har fungerat över förväntan, säger Leif Olsson, projektledare på Skanska Installation AB.

Skanska sköter alla elinstallationer på de tre tågstationerna i Citytunneln. Ett stort och annorlunda projekt som krävt många speciallösningar.

Skanska har bland annat installerat lågspänningsställverk, centraler, belysning, talat utrymningslarm, uranläggning, informationstavlor (TFT-skärmar). Dessutom arbetar Skanska för Banverket med installation av kraft och belysning i tunnlarna.

– Det har varit ett annorlunda jobb med många speciallösningar. Mycket arbete under jord och långa avstånd till allt. Dessutom har kraven varit extremt höga på såväl material som installationer. Allt är dimensionerat för att klara av de vibrationer från tågen som anläggningen kommer att utsättas för, säger Leif Olsson, projektledare på Skanska Installation AB.

350 tåg per dygn

Det är beräknat att ca 350 tåg per dygn kommer att passera under Malmö när Citytunneln är färdig. Detta innebär givetvis extrema påfrestningar på allt material som installeras.

– Det har varit mycket special i det här projektet, däribland förstärkta kabelstegar. Här har vi fått använda s.k. dynamiska infästningar. Montaget av dessa har tagit tid då vi först måste scanna tunnelväggarna för att undvika att borra i något armeringsjärn.

Alla belysningsarmaturer till stationerna är specialbeställda från Tyskland. Armaturerna lyser uppåt med ett indirekt ljus mot reflektorskärmar som sprider ljuset över plattformarna.

– Vi började med projektet i april 2008 och kommer vara klara installationsmässigt nu till jul.

Totalt har vi haft ca 50 man som jobbat med installationerna men nu trappar vi ned vecka för vecka. Vi är nu inne i en testfas och har redan testat på Malmö Central, där vi kommit längst.

Station Triangeln är mer eller mindre färdiginstallerat .Arbetet har gått bättre än väntat, mycket tack vare bra arbete av ledande montörer, elektriker och alla sam- arbetspartners, säger Leif Olsson.

”Det har varit mycket värdefullt för oss att ha en ansvarig kontaktperson som vi alltid kunnat fråga om såväl material som leveranser”

 

Lars Olsson och Jan Karlsson förbereder montering av högtalaranläggning.

Annorlunda installation

Förutom tester är det nu en hel del kompletterande arbeten på gång för Skanska, däribland en del installationer av konstnärliga utsmyckningar på stationer.

– Ja, vi hjälper designers med installationer av konstverk. Ett av dessa är ”Eldflugor” på station Triangeln. Konstnären står för utsmyckningen av själva stationsrummet och hans ljusvarelser kommer att leva sitt eget liv på bergrummets ca 280 meter långa väggar. De tittar fram när tåget har lämnat stationen och men gömmer sig genast inne i tunneln igen när nästa tåg kommer. Ljusvarelserna är digitala och består av skenor med lysdioder som placeras i stationens väggar. Vi har utfört hela installationen och det gick åt åtskilliga kilometer kabel för denna speciella installation, som säkert kommer att väcka mycket uppmärksamhet, säger Leif Olsson.

En ansvarig kontaktperson

Elektroskandia har levererat det mesta av det elmateriel som Skanska installerat i Citytunneln, förutom specialarmaturer och utrymningslarm.

– Vi har projektavtal med Elektroskandia och de har också haft en kontaktperson, Peder Ringman, som har varit ansvarig för beställningar till projektet. Det har varit mycket värdefullt för oss att ha en ansvarig kontaktperson som vi alltid kunnat fråga om såväl material som leveranser. Alla leveranser har fungerat som planerat och det har varit extra viktigt med bra logistik i det här projektet, då det varit många aktörer att ta hänsyn till i tunnlarna. Men hela projektet har fungerat över förväntan. Vi har hållit såväl tidplan som budget så alla är nöjda, säger Leif Olsson.

Per Uneland, Elektroskandia och Thomas Wiemer, på EIAB i samspråk om Citytunnelprojektet.

 

Logistiklösning underlättade jobbet

El & Industrimontage är ansvariga för alla säkerhetssystem i City- tunneln. Elektroskandia har levererat allt installationsmateriel samt även hjälpt till med transportlogistiken.

I början av 2008 startade El & Industrimontage att arbeta i Citytunneln. Man har totalentreprenaden för all säkerhetsrelaterad utrustning som brandlarm, kameraövervakning, larmövervakningssystemet SCADA m.m. Av det man installerat märks bland annat 163 skåp, 60 rörliga och 120 fasta kameror, 630 detektorer och mer än 4 km aspirerande rör till brandlarmet. Samtidigt utför El & Industrimontage även styr- & och reglerinstallationer för hela tunnelbygget.

– Nu arbetar ca 30-talet personer från oss vid Citytunneln. Vi har varit fler men nu närmar vi oss slutet på installtionsfasen och allt beräknas vara monterat till årsskiftet. Därefter väntar nästa fas, som innebär tester och igångkörning av alla system, säger Thomas Wiemer, affärsenhetschef på El & Industrimontage.

Geografisk spridning

Alla system är geografiskt utspridda med utrustning på de tre stationerna samt i tunnlar och tvärtunnlar.

– Givetvis är det en speciell miljö att jobba i under jord, men det har gått bra. Den stora skillnaden jämfört med andra projekt är att det krävts mer planering här och att man har fått anpassa sig till andra entreprenörer som också jobbar här. Dessutom har det varit långa avstånd och för att förflytta oss så snabbt som möjligt har vi ofta använt cyklar för att komma från en plats till en annan i tunnlarna, säger Thomas Wiemer.

Elektroskandia skötte alla leveranser på ett utmärkt sätt och vi kunde koncentrera oss på det arbete som vi är bra på”

 

Leverans på plats

Förutom vikten av bra logistik har man för detta projekt även lagt ribban på en hög nivå vad gäller såväl miljö- som säkerhets- tänkandet. Man får t.ex. endast använda en viss typ av bränsle i transportbilarna i tunnlarna samt att chaufförerna måste vara specialutbildade.

– Det gäller ju lite speciella förutsättningar då man jobbar under jord. Det är begränsat med utrymme i en tunnel och man får inte åka in med transportbilar hur som helst. Samtidigt är det av största vikt att vi kan få in det materiel vi beställt, på rätt plats och i rätt tid. För att vi skulle kunna fokusera oss på vårt arbete istället för att sköta transporter så tog vi upp frågan med Elektroskandia. Kunde inte de sköta transportlogistiken för allt det materiel vi skulle få levererat till Citytunneln?

– Logistik är en av hörnstenarna i vår verksamhet och för oss var det självklart att ställa upp med en lämplig transportlösning till El & Industrimontage. Lösningen innebar att vi inte bara skötte leveranserna av installationsmateriel utan även av de automatikskåp som El & Industrimontage köpt in från olika skåpbyggare. Vi lät köra in skåpen i tunneln och hade också personal som bar ut dem till respektive plats där de skulle installeras. Allt för att göra arbetet så enkelt som möjligt för vår kund, säger Per Uneland, försäljningschef på Elektroskandia.

– Det här blev en perfekt lösning för vår del. Elektroskandia skötte alla leveranser på ett utmärkt sätt och vi kunde koncentrera oss på det arbete som vi är bra på. Hela Citytunnelprojektet har flutit på mycket bra för vår del och jag vill verkligen passa på att också ge en eloge till våra elektriker. De har gjort ett otroligt bra arbete, säger Thomas Wiemer.